SmartView

Инструментариум за комплексно управление на кредитния риск чрез използване на набор от доклади

Това е уеб-базирана услуга за мониторинг на риска, която Ви дава бърз поглед върху търговските вземания и по-доброто управление на риска и възможностите. Чрез SmartView ще имате достъп до голям набор от доклади, свързани с риска. Ясно представената информация и анализ ще Ви помогнат да следите кредитоспособността на Вашите клиенти и да уловите възможностите за растеж.
Регистрация: Имате полица при нас. Ние създаваме Вашия профил. Получавате изключителен достъп до нашата система за оценяване Allianz Trade Grade.

Вход в системата: Влизате в системата и имате достъп до подробни данни за Вашите ежедневни дейности, свързани с търговски кредити и събиране на вземания с цел управление на бизнес рисковете.

 

Създаване на инструментариум: Организирате ключовите показатели за ефективност във Вашето портфолио от рискове и анализирате нивата на допустимост.
Следите излагането на рискове: Проучвате тенденциите по държави, региони или сектори; идентифицирате нивото на риск при групите компании или по мащаб на клиента.
Активно управление: Вземате решения и проследявате въздействието им върху портфолиото Ви от клиенти с цел да се подобри контрола на финансовите активи.
Данните и информацията се опресняват на всеки 24 часа с цел навременна обратна връзка и контрол на Вашия бизнес.
Ценни знания за финансовото здраве на Вашите клиенти и Вашия собствен търговски профил.
Използвате инструментите за справки, за да задавате цели, да проследявате резултати и да управлявате планирането на риска.
Работихме в тясно сътрудничество с нашите клиенти, за да изградим система, която осигурява отлични данни за добри бизнес резултати. Тя се нарича SmartView и допълва нашето застраховане на търговски кредит, както и другите ни услуги, като напр. защитата срещу вътрешни измами. Системата SmartView работи онлайн и се основава на огромен набор от вътрешни данни, така че да се предостави услуга за мониторинг на риска, която потребителите могат да съобразят със собствените си нужди. Ползата за Вас е, че ще можете незабавно да виждате търговските вземания, което подпомага прилагането на по-строг финансов контрол и професионалното събиране на вземанията. Посредством SmartView ще имате достъп до анализ, който подчертава ключовите справки, от които се нуждаете, за да следите кредитното и финансово състояние на клиентите си. Вашият екип за управление на кредити ще открие, че това е една платформа от съществена важност при менаджиране на плановете за растеж успоредно с контрола на финансовата експозиция.