кариери в Allianz Trade

Let's Care for Tomorrow. За вашите амбиции. Вашите мечти. Вашите предизвикателства. Присъединете се към нас и открийте безкрайни кариерни възможности.

Работете на място, където сте насърчавани да развивате страстите си, където се полага грижа за Вашите таланти и Ви се дава възможност да доразвиете уменията си и да разкриете своя потенциал. Работете на място, където са важни и хората, и резултатите. Ние предлагаме това  чрез нашата култура на приобщаваща меритокрация.
Заедно можем да сме страхотен екип. Ако търсите кариера с реални отговорности в енергична и глобална компания, която предлага услуги, добавящи стойност и стимулиращи растежа, работата с нас ще Ви даде това, което искате.
Способности
  • Ние предлагаме електронно обучение в областта на иновациите, функционалните умения, лидерските способности и промяната на културата. То е достъпно по целия свят, за да има наистина глобален опит.
  • Предлагаме структурирани едногодишни менторски програми с участието на членове на Борда, регионални изпълнителни директори и други висши ръководители.
  • Непрекъснато научавате нови неща за себе си. Насърчаваме култура, при която има редовна и конструктивна обратна връзка, за да подкрепим Вашето развитие по пътя Ви като служител на фирмата.
Опит
  • Максимизирайте резултатите от работата си и извлечете максимума от живота си, като сами решавате къде и кога да работите.
  • Участвайте в обучение чрез наблюдение на работата и в размяна на ролите, за да изградите отношения с различни екипи. Освен това развийте творческите си умения, докато се учите как да гледате на различните случаи по нов начин и от различни гледни точки.
  • Насърчаваме мобилността по света и между различните отдели - това е Вашият портал към международните възможности.
Талант
  • Възползвайте се от специално разработени програми за управление на талантите, които Ви помагат непрекъснато да развивате уменията си.
  • Дайте тласък на видимостта си и на кариерата си. Възползвайте се от възможността да работите с нашия ръководен екип.
  • Възползвайте се от възможността за работа по международни проекти. Ние споделяме таланти с Allianz - нашата компания-майка - за да разширим кръгозора Ви и да Ви дадем много повече възможности.

Нашето обещание към Вас

Ние сме световен лидер в застраховането на търговски кредити и признат специалист в областта на поръчителството, събирането, структурирания търговски кредит и политически риск, с присъствие в над 50 държави. И, като член на Allianz Group, вие можете да се възползвате от нашите колективни знания и глобално присъствие.

Ние сме силна глобална общност, която споделя познания и опит и сме отдадени на култура, където и хората и действията са от значение. Където вашите отлични резултати ще бъдат също толкова високо оценени, както и вашето приобщаващо, съвместно, предприемаческо и ориентирано към клиента поведение.

Ние наистина се грижим за нашите служители и техните индивидуални нужди и стремежи. Всички заедно формираме среда, в която всеки има свободата да мечтае, да изследва и да расте.

Присъедините се към нас. Let's care for tomorrow.

Ще продължим да работим за постигане на разнообразие с всички възможни мерки. Ние сме против всички форми на дискриминация

Ангажираме се да се отнасяме с всички с достойнство и уважение. Винаги спазваме нашия етичен кодекс.

Ще подкрепяме всички наши служители в обучението, в придобиването на опит и за постигането на най-добрите им резултати.

Ще помогнем на всеки да бъде част от успехите чрез гъвкави форми на възнаграждание и достъп до плана за закупуване на акции на Allianz.

Ще използваме еталоните в индустрията за съпоставка с нашите оферти и инвестициите, които правим в кариерното Ви развитие.

Ще осигурим допълнителни придобивки, включително отстъпки от застраховки, пакети за лична помощ, допълнителни суми за транспорт и храна.

Работата в Allianz Trade ще Ви даде възможност да се присъедините към динамичен екип и да развиете талантите си. Имаме широк набор от роли, които може да съответстват на Вашите интереси и квалификации. Ще се занимавате с въпроси като защита на бизнеса, използване на управлението на кредитния риск или събиране на вземания. Или пък ще предоставяте специализирани услуги, например Защита при авансови плащания. Ще се озовете в култура, в която са важни и хората, и резултатите, в която сътрудничеството и предприемаческият дух ще Ви помогнат да постигнете реална промяна. Възползвайте се от предимствата на менторството, трудовата мобилност и адаптираното управление на талантите в процеса на развитие на Вашата кариера. Нашият подход е проектиран така, че да се изгради работна сила, която ще стимулира промените, ще помага на клиентите и ще получи трайно удовлетворение от работата си.