Zdá se, že ochranu vlastního byznysu proti úvěrovým rizikům vedlo v patrnosti jako jednu z klíčových priorit opět vyšší procento podnikatelů. Ze souhrnných statistik za rok 2019 úvěrové pojišťovny Euler Hermes vyplývá, že se počty uzavřených pojistek loni mírně zvedly.

Nejčastěji si  klienti pojišťovali své odběratele  v sektoru stavebnictví (19,91 %), dále v sektoru zemědělství (10, 84 %), maloobchodu (10,15 %) a kovovýroby (8,83 %). Oproti tomu nejvíce peněz bylo z celkové částky pojistného plnění vyplaceno do sektoru s elektronikou/IT (28,67 %) následovaného výrobou mechanického / elektrického nářadí (16,45 %) a sektorem stavebnictví (13,75 %). Ten se rovněž vyskytuje v první trojici sektorů, na kterých Euler Hermes eviduje  největší pojistné krytím. S 10,32 % je sektor druhý hned za kovovýrobou (11,55 %). Na třetím místě se potom zařadil sektor zemědělství (10,25 %).

Jedním z nejmarkantnějších důvodů, proč se spolupráce s Euler Hermes rozhodně vyplatí, jsou případy tzv. falešných odběratelů, na jejichž výskyt na tuzemském trhu společnost pravidelně upozorňuje. „Jedná se o druh nepoctivého jednání, kdy se podvodníci vydávají za zástupce různých společností a kontaktují nic netušícího výrobce nebo prodejce s požadavkem na odběr zboží, které si však pravý odběratel nikdy neobjednal. Tento druh podvodů sice u nás nepojišťujeme, ale několik případů jsme včas podchytili už v minulém roce a jenom za první měsíc letošního roku jsme zabránili dalšímu podvodníkovi, aby takto poškodil jednoho z našich klientů,“ upozorňuje Iva Palusková, Country Manager Euler Hermes.

Typického podnikatele, který má zájem o pojištění proti úvěrovému riziku, nelze podle Ivy Paluskové obecně definovat. Jedná se jak o velké nadnárodní společnosti, které si pojišťují byznys v řádech milionů, tak o střední a rodinné firmy s relativně nízkým obratem. Především střední a drobní podnikatelé by však měli mít na paměti, že i při podnikání je prevence důležitá.
Eviduje-li firma pohledávku ve výši např. 200 000 korun, při 2% ziskové marži tak musí obrat dosáhnout 10 milionů korun, aby bylo možné zmiňovanou pohledávku pokrýt. Pro menší či střední firmu tak může mít jedna neproplacená faktura skutečně fatální následky.