Upozornění: Používáte zastaralý prohlížeč. Prosím změňte Váš prohlížeč za novější, jako je Chrome, Firefox nebo Microsoft Edge.

Pandemie nejen urychlila digitalizaci, ale také zvýšila tlak na udržitelnost. „Ukazuje se, že společnosti, které sledují cíle v této oblasti, skutečně lépe prosperují,“ říká ředitelka úvěrové pojišťovny Euler Hermes pro Českou republiku Iva Palusková.

Co znamenala pandemie pro pojištění pohledávek?

Naše společnost za více než sto let zažila i řadu krizí. Covidová ale byla mimořádná, především svým globálním rozsahem. Hlavně díky státním podporám a dluhovým moratoriím v celé Evropě byl ale nakonec její dopad na problémy se splácením výrazně omezený. Pro nás je samozřejmě důležité, co se děje u nás, ale i za hranicemi. Zatímco v USA škody z nesplácení narostly, v první polovině loňského roku dokonce o padesát procent, tak v Evropě naopak poklesly. Otázkou je, co se stane po ukončení státních podpor.

Změnil se trh jako takový?

Po nástupu pandemie začali všichni modelovat, co bude dál, ovšem na základě zkušeností z minulých krizí. V ten okamžik jsme očekávali především růst insolvencí, který ale nepřišel díky zmíněným podporám. Že nakonec v řadě zemí počty insolvencí dokonce klesly, bylo pozitivním překvapením. Pořád se ale pohybujeme v prostředí vysoké nejistoty. Jak, pokud jde o další vývoj pandemie, tak pokud jde o situaci po ukončení státních podpůrných programů.

Zastavil Covid váš byznys?

Ne. Ve srovnání s minulou krizí po roce 2008, která přišla i s vlnou insolvencí, tentokrát nenastaly zásadnější změny. V souvislosti se zvýšenou nejistotou jsme ale museli někdy zvyšovat cenu či měnit některé další parametry pojištění.

V řadě oborů pandemie nastartovala nové nebo akcelerovala některé starší trendy. Jak je to u vás?

Vidíme to především u digitalizace a zaměření na udržitelnost. Obě oblasti se přitom pojištění pohledávek významně dotýkají. Samozřejmě jsme přešli na digitální způsob komunikace a do budoucna bychom rádi byli aktivnější i v online prodeji. Především jsme ale loni jako skupina přišli se zeleným produktem, green to green. Zaměřuje se na spolupráci se společnostmi orientovanými na udržitelnost. Pojišťujeme zelené transakce a vybrané peníze investujeme do zelených bondů. Je to novinka, nicméně jde o směr, kterým se hodláme posouvat. Také jsme do hodnocení rizik zanesli takzvané ESG faktory, tedy vztah hodnoceného subjektu k životnímu prostředí, společnosti a zaměstnancům a její kulturu. Učinili jsme tak jako první úvěrová pojišťovna, přičemž vnímáme nejen danou firmu, ale i prostředí země, v níž podniká.

Je to výraz vašeho postoje, nebo mají tyto parametry vliv na riziko?

Ukazuje se, že společnosti, které sledují cíle v oblasti udržitelného podnikání, skutečně prosperují lépe. Totéž lze říct o firmách, které jsou pružné a adaptabilní třeba právě v digitalizaci. Analýza, která to konstatovala, probíhala na úrovni celé mezinárodní skupiny Euler Hermes. U nás zatím tento trend není tak viditelný, ale jsem přesvědčena, že brzy přijde. Šest kritérií z této oblasti navíc zahrnujeme do hodnocení zemí. Mimo jiné jde třeba o podíl výroby s emisemi CO2 na hrubém domácím produktu. Postupně se snažíme hodnocení přiřazovat i jednotlivým sektorům a společnostem.

Proč se během pandemie zvýšil právě tlak na udržitelnost?

Tuto otázku si kladu také. Mám ale pocit, že lidé získali prostor přemýšlet i o jiných věcech než jen materiálních. Takže se rozhodli hodnoty, o kterých léta mluví, přetavit v něco konkrétního. My to bereme vážně a vidíme, že udržitelnost a digitalizace umožnují firmám v době krizí rychle se adaptovat a přežít. Jednoznačně se ukázalo, že schopnost se digitalizovat ovlivnila i schopnost rychle měnit obchodní procesy, odběratele a podobně. Takové korporace prosperují mnohem lépe než ty, které trvají na starých modelech podnikání. Z nich po odeznění státních podpor část odpadne. Ne nadarmo se jim říká zombie firmy. Měly problémy už před covidem a bez dotací by tu zřejmě už nebyly.

Jak se tedy v této nejistotě připravujete na další vývoj?

Dnes už víme víc než před rokem. Vidíme adaptabilitu v jednotlivých sektorech a máme k dispozici i hodnocení zemí. Stále pracujeme s nejistotou, ale je mnohem menší než loni v březnu. Očekáváme přitom, že dopad pandemie do insolvencí nebude vidět jednorázově, ale rozloženě až do příštího roku, možná i do roku 2023. Na tomto horizontu také očekáváme návrat na předcovidovou úroveň HDP.

IVA PALUSKOVÁ

Vede úvěrovou pojišťovnu Euler Hermes v České republice, a to od roku 2019. V oboru se pohybuje již od studií na Vysoké škole ekonomické v Praze. V Euler Hermes působila na manažerských pozicích jak v ČR, tak na Slovensku a v regionu střední a východní Evropy. Mimo jiné i v pozici finanční ředitelky pro pět zemí tohoto regionu.