SmartView

Dashboard pro řízení úvěrového rizika pomocí sady reportů

Internetová služba monitorování rizik, která Vám poskytne okamžitý přehled pohledávek a kvalitnější řízení rizik a příležitostí. Pomocí SmartView budete mít přístup k řadě rizikových zpráv. Přehledně podané informace a analýzy Vám pomohou sledovat důvěryhodnost Vašich zákazníků a zachytit příležitosti k růstu.
Přihlášení: Máte s námi sjednanou pojistku. Vytvoříme Vám účet.  Obdržíte výhradní přístup do interního nástroje Allianz Trade Grade.
Začínáme: Přihlášením získáte údaje o každodenních aktivitách v oblasti správy a vymáhání pohledávek pro řízení obchodních rizik.
Vytvoření dashboardu: Uspořádejte si klíčové ukazatele výkonnosti ve svém portfoliu a analyzujte míru přijetí rizika.
Monitorujte expozici: Prozkoumejte trendy podle země, regionu a odvětví a určete expozici vůči multibrandovým skupinám nebo podle velikosti zákazníka.
Aktivní správa: Rozhodujte a sledujte dopad na zákaznické portfolio, abyste měli finanční aktiva pod kontrolou.
Údaje a poznatky se aktualizují každých 24 hodin v zájmu včasné zpětné vazby a řízení Vašeho podnikání.
Cenné informace o finančním zdraví Vašich zákazníků i vlastním obchodním profilu.
Pomocí reportovacích nástrojů si nastavíte cíle, sledujete výsledky a řídíte plánování rizik.
S našimi zákazníky jsme úzce spolupracovali na vytvoření systému, který poskytuje dokonalé údaje pro obchodní výsledky. Nazýváme ho SmartView. Doplňuje naše pojištění pohledávek i další naše služby, například ochranu proti interním podvodům. SmartView běží online a staví na užitečném souboru interních informací, aby mohl poskytovat službu monitorování rizik, která bude odpovídat potřebám uživatelů. Využijete okamžitou viditelnost obchodních pohledávek, což podpoří přísnější finanční řízení a profesionální vymáhání pohledávek. Se SmartView budete mít přístup k analýze upozorňující na klíčové zprávy, které potřebujete k monitorování úvěrové pozice a finančního postavení svých zákazníků. Váš tým pro správu pohledávek jej při řízení finanční expozice bude považovat za nezbytnou platformu pro řízení plánů růstu.