Kreditforsikring til store virksomheder
   

Kreditforsikring til mellemstore og store virksomheder

Brug kreditforsikring til at beskytte likviditet og tilgodehavender.

Mere end 4 ud af 5 daglige transaktioner mellem virksomheder finder sted på kreditbasis.  Hvis kunderne ikke betaler, kommer din likviditet under pres.  Du benytter dig allerede af kreditstyring, men har brug for mere.  Få adgang til vores unikke prognoser og  kreditforsikringsløsninger og opnå tryghed.

Dine kunders kreditværdighed og finansielle stabilitet tjekkes i vores database, som omfatter 40 millioner virksomheder.

De fastsatte kredit limits hjælper dig til at beslutte, hvor stor en risiko du kan acceptere på dine kunder.

Du handler med dine eksisterende kunder op til det fastsatte kredit limit og har dermed kontrol over din kundeportefølje.

Automatiske opdateringer giver dig aktuel viden, du kan bruge i din kundestyring og til at træffe beslutninger om kreditrisici.

Vores risikoeksperter fastsætter nye kredit limits for nye kunder og markeder.

Hvis en kunde ikke betaler, giver du os besked. Vi kompenserer dig op til det forsikrede beløb for kunder, der er omfattet af din forsikring, hvis vi ikke kan inddrive dit tilgodehavende.

Få adgang til omfattende og aktuelle informationer om risikoen ved din kundeportefølje. Opnå større tryghed i overvågningen og styringen af kundeforhold.
Dine tilgodehavender er beskyttet, og din likviditet og fortjeneste er mere sikker. Styrken i din forretning vil blive tydelig for banker, revisorer og investorer.
Opdag muligheder for vækst og ekspansion. Frigør ressourcer til at styrke din virksomhed, så du får nye kunder og kan tilgå nye markeder.