drie mensen in vergaderzaal praten over kredietverzekering

Kredietverzekering

Een kredietverzekering dekt u in tegen onbetaalde facturen en wanbetaling. Met deze verzekering op zak bouwt u uw business veilig en vol vertrouwen verder uit, in zowel binnen- als buitenland.

Een kredietverzekering helpt u én uw bedrijf verder. Het geeft u rust en zekerheid.  De kredietverzekering in het kort:

Heeft u een kredietverzekering afgesloten? Dan volgen wij de financiële gezondheid op van uw klanten en we houden u hiervan in real-time op de hoogte. Zo kunt u zakendoen met het nodige vertrouwen. Wij staan in voor het incasso en zorgen ervoor dat uw onbetaalde facturen worden geïnd. Wanneer uw klanten niet meer betalen of failliet gaan, wordt u toch betaald voor de goederen en diensten die u heeft geleverd.

Een belangrijk onderdeel van onze dienstverlening is het checken en monitoren van de financiële gezondheid van uw klanten.

Wilt u ervaren hoe dit voor u kan werken? We bieden dit nu volledig kosteloos en vrijblijvend aan.

Vul het formulier in en wij checken 3 klanten of prospecten op hun kredietwaardigheid!  

Dankzij onze volledige en up-to-date informatie kunt u direct reageren als een nieuwe klant voorbij komt. U schat vooraf uw risico’s in. Zo kunt u op krediet leveren waar uw concurrent dat misschien wel niet kan.
Een kredietverzekering beschermt uw uitgaande facturen. Zo stelt u efficiënt uw werkkapitaal en marges veilig. Op die manier versterkt de kracht van uw onderneming en uw vertrouwen bij banken en investeerders.
Met een kredietverzekering krijgt u zicht op de financiële gezondheid van uw klanten en schat u vooraf de risico’s in. Zo kiest u de meest betrouwbare bedrijven om te groeien en uw activiteiten te ontwikkelen.

Preventie, incasso en schadevergoeding, dat zijn de drie bouwstenen van een kredietverzekering. Een kredietverzekering biedt u informatie over de
kredietwaardigheid van uw klanten, zorgt dat uw achterstallige betalingen geïnd worden en vergoedt uw niet-gerecupereerde onbetaalde facturen.

Er zijn heel wat redenen waarom klanten hun facturen niet (meer) betalen. Een faillissement, een misrekening of een tijdelijke tegenslag. Met een kredietverzekering beschermt u uw bedrijf tegen het risico van wanbetaling en zorgt u ervoor dat uw bedrijf veilig kan ondernemen en groeien.

De meest complete kredietverzekering bestaat uit klanteninformatie, incasso en schadevergoeding. Maar u kunt evengoed slechts één klant of project verzekeren. Welke kredietverzekering u ook kiest, u hoeft zich geen zorgen meer te maken over de betaling van uw facturen.

Uw klanten checken voordat u zakendoet

Voordat u een samenwerking opstart met een klant vraagt u een kredietlimiet aan. Dat is het bedrag dat u verwacht dat open zal staan bij uw klant. Vervolgens ontvangt u gedetailleerd advies over dat bedrijf. Een continue opvolging en monitoring zorgt ervoor dat u steeds over de meest actuele informatie beschikt en altijd de risico’s kent.

Incasso van binnen- en buitenlandse facturen

Blijft betaling toch uit en loopt het mis, dan kunt u erop vertrouwen dat u toch het grootste deel van uw geld terugkrijgt. Een wereldwijde professionele incassodienst gaat voor u aan de slag in het land van de wanbetaler. Altijd eerst minnelijk om uw handelsrelaties zoveel mogelijk in stand te houden. Later wettelijk indien nodig.

Schadevergoeding bij non-betaling

Lukt het onze incasso afdeling niet uw geld te krijgen, dan betalen wij u na 60 dagen uw onbetaalde factuur terug volgens de overeengekomen voorwaarden en het afgesproken dekkingspercentage. De kredietlimiet geeft aan tot welk bedrag u verzekerd bent.

Voor sommige kredietverzekeringen, zoals onze kmo-oplossing Simplicity, betaalt u een vaste premie, afhankelijk van uw omzet. Voor de meeste polissen wordt de premie berekend als een percentage van uw omzet.

Daarnaast betaalt u limietkosten voor elke limiet die u aanvraagt. Gewoonlijk is het percentage minder dan 0,5% van de omzet van uw bedrijf. Een kredietverzekering is vaak zeer kosteneffectief, bovenop alle andere voordelen.

"Oninbare vorderingen en dubieuze handelsdebiteuren op de balans bedragen gemiddeld zo'n 0,7% van de omzet. Een kredietverzekering is daarom zeer kosteneffectief."

Volgende factoren bepalen mee de premie:

  • Omzet van uw bedrijf. Risicospreiding (het aantal debiteuren, de verdeling over de verschillende landen, branche waartoe uw bedrijf en afnemers behoren).
  • Afgesproken leveringstermijnen en betalingsvoorwaarden.
  • Afdekken aanvullend risico, zoals politiek risico en contract- of fabricagerisico.
  • Afgesproken dekkingspercentage in de kredietverzekeringspolis.

Enkele misgelopen betalingen zijn voldoende om uw cashpositie in gevaar te brengen. Ze kunnen een aanzienlijke impact hebben op de financiële gezondheid van uw bedrijf.

Bijvoorbeeld: als u een winstmarge hebt van 5% en er staat een schuld open van € 100.000, dan moet dat verlies compenseren door € 2 miljoen omzet te draaien.

Uw financiële situatie kan bovendien ook verzwakt worden door slechte schulden als gevolg van andere potentiële scenario’s. Uw cashflow die aangetast is en dus minder investeringscapaciteit. Banken en financiële instellingen zouden u meer rente kunnen aanrekenen. Uw personeel kan ongerust worden over de toekomst van uw bedrijf. Houd ook deze gevolgen in het achterhoofd en wat ze u kunnen kosten als u denkt aan de meerwaarde die een kredietverzekering u te bieden heeft.

Ja.  Uitvoerders die bezorgd zijn over politieke gebeurtenissen kunnen genieten van een dekking voor niet-betaling als rechtstreeks gevolg van gebeurtenissen in het land van de koper. Typische situaties zijn oorlog of het afzeggen van een contract door een lokale overheid. Een ander voorbeeld is als een overheid regels oplegt waardoor goederen niet meer in- of uitgevoerd mogen worden of wanneer regelgeving geen harde valuta-boekingen toelaat.

Ongeacht de grootte van uw bedrijf kunt u het beheer van uw klantenrisico altijd optimaliseren met een kredietverzekering op maat van uw behoeften. Zo kunt u met een gerust hart op krediet verkopen zonder dat u zich zorgen hoeft te maken over de gevolgen van onbetaalde schulden op uw werkkapitaal.

Elke onderneming heeft baat bij een goed kredietmanagement. Het is een van de belangrijkste doelen van een kredietverzekering.  Als u verkoopt op open rekening voorwaarden aan andere bedrijven biedt een kredietverzekering u veel voordelen.  Zelfs als u onder andere voorwaarden handelt, hebben we diensten die uw handelsactiviteit kunnen ondersteunen en versterken.

We ontwierpen een reeks kredietverzekeringen voor verschillende soorten bedrijven en transacties.  Neem gerust contact met ons op om te bespreken wat het meest geschikt voor u zou zijn.

Zelfs als u een vertrouwensrelatie heeft met uw klanten, betekent dat niet dat zij immuun zijn voor financiële problemen.

Het monitoren van de financiële gezondheid van uw klanten en het beoordelen van het risico op wanbetaling vereist echte expertise in het verzamelen en analyseren van gegevens. Wij stellen u onze knowhow ter beschikking om uw onderneming te beschermen en u te helpen te blijven handelen in alle vertrouwen.

Ervaring
klanten wereldwijd
Kennis
bedrijven in onze database
Bertrouwbaar
Standard & Poor’s 
Het risico van niet-betaling is altijd aanwezig, zelfs als uw klanten gevestigde bedrijven zijn. Een kredietverzekering dekt de commerciële en politieke risico's waardoor uw vorderingen niet worden betaald. Sluit een kredietverzekeringspolis af om de negatieve gevolgen van failliete klanten te verminderen en beheers wanbetalingsrisico's. Wij houden de financiële gezondheid van uw klanten in de gaten en beoordelen hen met ons grade-systeem. U kiest handelslimieten om de omvang en frequentie van orders te beheersen die u van nieuwe of bestaande klanten accepteert. Wij bewaken de grades constant en informeren u over veranderingen vanwege financiële uitdagingen van uw klanten. U kunt uw handelslimieten aanpassen om het kredietrisico te beheersen. Onze incassodiensten ondersteunen uw eigen processen en optimaliseren betalingspercentages. Gebruik onze kredietverzekering om uw bank- en handelsrelaties te verbeteren.