Digitalisering zet de deur open voor een toename van de cybercriminaliteit zoals online fraude. De technologische vooruitgang, de enorme hoeveelheid gegevens en data én de duidelijke stijging van het social media-gebruik maken bedrijven kwetsbaarder. De corona crisis en verplicht telewerk heeft ook voor een versnelde toename gezorgd inzake cybercriminaliteit. In de afgelopen 24 maanden werd 52% van de Belgische bedrijven het slachtoffer van een cyberaanval.
Iedereen die online werkt, moet enkele voorzorgsmaatregelen treffen om cybercriminaliteit te voorkomen. Lees onze 10 tips om uzelf en uw bedrijf te beschermen tegen de verschillende vormen van cybercriminaliteit.
  1. Gebruik een uitgebreide internetbeveiligingsservice
  2. Gebruik verschillende toestellen voor privé- en professioneel gebruik
  3. Houd uw software up-to-date
  4. Zorg voor een maximale beveiliging voor thuiswerkers
  5. Versterk uw wachtwoordprocedures
  6. Open geen verdachte e-mails, klik niet op links en open geen bijlagen bij de geringste twijfel
  7. Wees voorzichtig met gevoelige en persoonlijke informatie
  8. Kijk uw instellingen rond social media na
  9. Bescherm uw bedrijf met een cyber- en fraudeverzekering
  10. Stel een procedure op voor het geval dat u het slachtoffer wordt van fraude of cybercriminaliteit
Euler Hermes (Allianz) is een van de fraudeverzekeraars met de langste track record in Europa. Wij bieden de meest volledige verzekering op de markt: wij dekken interne en externe fraude zoals bepaalde cyberrisico's af. Wij beschermen uw activa en dekken de verliezen af die door fraude ontstaan zoals financiële verliezen, verduistering van activa, schade aan systemen en reputatieschade.

129 resultaten

img desc

mrt. 13, 2023

Hoe draait economie in Rusland en Oekraïne?

De economische gevolgen van de oorlog in Oekraïne zijn groot. In het rapport 'Russia's war economy' neemt onze onderzoeksafdeling de economische situatie in Rusland en Oekraïne onder de loep.

img desc

mrt. 08, 2023

Leren leven met hogere inflatie

Volgens de ECB is de inflatie in 2025 weer teruggezakt naar 2%. Onze researchafdeling voorziet een ander scenario. Lees meer over inflatie in onze studie.

img desc

mrt. 06, 2023

Duitse faillissementen in stroomversnelling

Sinds de kredietcrisis in 2008 zijn in Duitsland de faillissementen niet meer zo hard gestegen als vorig jaar. Voor dit jaar wordt een stijging van +15% verwacht. Lees meer.

129 resultaten