Ondanks storingen van toeleveringsketen zal de wereldhandel in 2022 met +5,4% groeien

Volgens onze experts zullen de storingen van de internationale toeleveringsketens sterk voelbaar blijven tot H2 2022. Dit is het gevolg van de wereldwijde opleving van de covid-19-epidemie, het intensieve zero-covid-beleid van China en de volatiliteit van vraag en aanbod tijdens de Chinese Nieuwjaarsperiode. Wij denken echter dat de wereldhandel in 2022 en 2023 sterk zal blijven groeien, met duidelijke winnaars op sectoraal en regionaal niveau.

Na uitzonderlijk sterke prestaties sinds de tweede helft van 2020, is de wereldhandel van goederen in de tweede helft van 2021 gekrompen. Hoe kan dit verklaard worden? Geavanceerde economieën lijden meer onder knelpunten bij de aanbodzijde dan van problemen aan de vraagzijde. 75% van de huidige inkrimping van het internationale handelsvolume is te wijten aan het onvermogen van bedrijven om te produceren door een gebrek aan productiemiddelen en grondstoffen, en 25% wordt toegeschreven aan langdurige transportvertragingen.

De vooruitzichten voor het vrachtvervoer in de nabije toekomst zullen verbeteren: de nieuwe scheepvaartcapaciteit die door de spelers uit de sector is gevraagd, zou tegen eind 2022 operationeel moeten zijn en de verhoogde uitgaven van de Verenigde Staten voor haveninfrastructuur zouden moeten helpen om het maritieme verkeer vlotter te laten verlopen.

Wat de afhankelijkheid van ingevoerde intermediaire goederen betreft, is Europa meer blootgesteld dan de Verenigde Staten. Zonder een verhoging van de productiecapaciteit en investeringen in haveninfrastructuur, kan de normalisering van de storingen van de toeleveringsketen in Europa meer tijd in beslag nemen en pas na 2022 een feit zijn, vooral indien de vraag op een hoger niveau blijft dan haar potentieel. In Europa zijn de sectoren die het meest aan inputtekorten zijn blootgesteld huishoudelijke apparatuur, elektronica, auto's en machines en apparatuur.

"China is een belangrijke risicofactor voor Europa: we schatten dat een daling van -10% van de Europese import uit China zou leiden tot een daling van de activiteit van -6% voor de metaalindustrie, -3% voor auto's (inclusief transportmiddelen) en - 1% voor computers en elektronica ”, preciseert Ano Kuhanathan, Senior Sector Advisor bij Euler Hermes.

Ondanks de huidige verstoringen van de toeleveringsketens wereldwijd, ziet Euler Hermes geen duidelijke trend naar reshoring (verplaatsing) of nearshoring (lokale verplaatsing). De enige uitzondering is het Verenigd Koninkrijk, dat te kampen heeft gehad met verstoringen in verband met de Brexit.

Het protectionisme heeft in 2021 echter een hoogtepunt bereikt en zal in 2022 op een hoog niveau blijven, voornamelijk in de vorm van niet-tarifaire handelsbelemmeringen (subsidies, industriebeleid, enz.).

Hoewel het mogelijk is dat de inkrimping van de wereldhandel in het eerste kwartaal van 2022 aanhoudt, verwachten wij dat de internationale handel in goederen zich vanaf de tweede helft van 2022 zal normaliseren, gestimuleerd door drie factoren:

  1. Een vertraging van de gezinsuitgaven voor duurzame goederen, als gevolg van hun lange vervangingscyclus en een verschuiving naar duurzamer consumptiegedrag;
  2. Lagere inputtekorten, nu de bedrijfsvoorraden in de meeste sectoren zijn teruggekeerd naar het niveau van vóór de crisis en dat in sommige gevallen zelfs hebben overtroffen, met stijgende CAPEX (vooral in de Verenigde Staten);
  3. Minder congestie van de maritieme vracht, zoals hierboven uiteengezet;

"De wereldhandel zal met +5,4% groeien in 2022 en met +4% in 2023, en daarna geleidelijk terugkeren naar het niveau van voor de crisis. Deze aanhoudende groei kan echter ten koste gaan van toenemende evenwichtsverstoringen in de wereld. Verwacht wordt dat de Verenigde Staten in 2022-2023 een record handelstekort zullen hebben (-1.300 miljard USD), terwijl China een gemiddeld handelsoverschot van +760 miljard USD zal hebben. Tegelijkertijd zou de eurozone een handelsoverschot kunnen boeken dat boven het gemiddelde van de afgelopen jaren ligt, namelijk rond de 330 miljard USD », aldus Françoise Huang, Azië-Pacific Economist bij Euler Hermes.

Volgens Euler Hermes zijn energie, elektronica en machines en apparatuur de sectoren die de komende twee jaar het meest zullen genieten van de groei van de wereldhandel. In 2023 zal de auto echter de belangrijkste begunstigde zijn. Op regionaal niveau zal de uitvoer uit Azië-Pacific de komende jaren het sterkst blijven groeien, met een cumulatieve toename van meer dan +3 000 miljard euro in de periode 2021-2023.

101 results

img desc

mei 18, 2022

Internationale risico’s beperken in onzekere tijden

Als u internationaal zakendoet, wat kunt u doen om met uw bedrijf in te spelen op de huidige economische en politieke risico’s? Graag geven wij u vier adviezen.

img desc

mei 13, 2022

Zakendoen over de grens: dit zijn de actuele risico’s

Zakendoen in het buitenland: in korte tijd is er veel veranderd. Corona en de inval in Oekraïne hebben grote verschuivingen veroorzaakt. Lees het volledig artikel.

img desc

mei 10, 2022

Eurozone inflatie: moet het ergste nog komen?

Welke kant gaat de inflatie op? Moet her ergste nog komen? Onze researchafdeling verwacht dat de inflatie dit kwartaal een piek bereikt. Lees het volledig artikel.

101 results