Groei is voor nagenoeg elk bedrijf een belangrijke doelstelling. Het kan veel kansen voor uw bedrijf opleveren, maar let ook op de valkuilen. In dit artikel leest u er meer over.

De ontwikkeling van een bedrijf verloopt doorgaans volgens een vast patroon: starten, groeien of opschalen, volwassen worden en stoppen. Vroeg of laat krijgen ondernemers te maken met de voor- en nadelen van het uitbreiden van een bedrijf.

Bedrijfsuitbreiding biedt ondernemers extra opties om meer winst te maken. Ook kan het problemen oplossen, bijvoorbeeld als antwoord op toenemende concurrentie.

Uitbreiden kan op allerlei manieren: extra medewerkers aannemen, meer reclame maken, samenwerking aangaan, nieuwe producten of diensten introduceren, online verkoop starten, een ander bedrijf over nemen of door te fuseren. Door in het buitenland actief te worden, kunnen ondernemers ook grotere (nieuwe) markten aanboren.

Welke aanpak u ook kiest, onthoud dat groei ook een ontwrichtende kracht kan zijn die uw bedrijf op allerlei manieren kan raken. Stel u vooraf de volgende vragen:

Is dit het juiste moment voor bedrijfsuitbreiding?


Check bij jezelf of de volgende indicatoren op groen staan:

 • De vraag naar uw producten/diensten groeit gestaag
 • Elk jaar maakt u een gezonde winst
 • De kosten heeft u onder controle. U bent niet bang voor verrassingen
 • U beschikt voor de uitbreiding over genoeg geld, mensen en materieel
 • Als u extra geld nodig heeft, kunt u op de medewerking van de banken of investeerders rekenen

Wat zijn de voordelen van het uitbreiden van een bedrijf?


Door uit te breiden maakt u uw bedrijf weerbaarder voor externe risico's, zoals concurrentie of technologische veranderingen. Ook kan groei de financiële levensvatbaarheid van uw bedrijf versterken. Zo zijn grotere bedrijven vaak aantrekkelijker voor investeerders en geldschieters.

Meer specifieke voordelen van het uitbreiden van uw bedrijf:

 • Een groter en diverser klantenbestand maakt uw bedrijf minder kwetsbaar voor die ene grote klant die afhaakt.
 • Door schaalvergroting kunt u risico’s beter spreiden. Door op meerdere markten te opereren of door verschillende producten te voeren, kunt u de kosten over meer markten/klanten spreiden en de kosten van zakendoen per klant verlagen.
 • Door schaalvergroting kunt u efficiënter inkopen en uw marketingkosten spreiden over grotere verkoopaantallen.
 • Een groter bedrijf geeft u meer marktinvloed. U staat sterker bij het bepalen van de marktprijs die u wilt hanteren.

Wat zijn de nadelen van het uitbreiden van een bedrijf?


Enkele veelvoorkomende nadelen van het uitbreiden van een bedrijf zijn:

 • Behoefte aan extra werkkapitaal. Mogelijk moet u geld lenen om een nieuw pand te kopen of uw machinepark uit te breiden.
 • Meer kapitaal nodig om de business te runnen. Een groter bedrijf vereist doorgaans meer personeel, meer faciliteiten of apparaten en hogere investeringen.
 • Verlies van controle. Door de groei van uw bedrijf is het nodig taken te delegeren. Mogelijk komen er meerdere vestigingen. Dit kan leiden tot een verminderde kwaliteit en een lager moreel van het personeel.
 • Overbelasting. Personeel en machines kunnen de oplopende werkdruk mogelijk niet aan.
 • Groter en eventueel onbekender debiteurenbestand. Kans op toename van het debiteurenrisico is aanwezig wanneer u uw bedrijf uitbreidt. Bij export naar het buitenland kan de onbekende debiteur ook invloed hebben op uw cashflow.

Een van de grootste fouten is om te snel uit te breiden. Dit kan uw bedrijf in gevaar brengen. Te snelle groei kan alle aspecten van de onderneming onder grote druk zetten. Het kan u zo maar in een neerwaartse spiraal trekken.