wga-garantie-eigenrisicodrager

WGA Garantie voor eigen­risicodragers

 • Zekerheid dat je voldoet aan de wettelijke eisen en verplichtingen WGA
 • Behoud de regie over verzuim en re-integratie
 • Voor financieel solide bedrijven met minimaal 250 werknemers 

In Nederland ben je als werkgever verplicht om 2 jaar het loon door te betalen van een zieke werknemer. Na 2 jaar ziekte heeft deze werknemer recht op een WGA-uitkering. Daarna ben je als werkgever nog maximaal 10 jaar verantwoordelijk voor deze WGA-uitkering.

Je hebt zelf de keuze hoe jouw bedrijf dit WGA risico afdekt:

 1. Via het UWV 
 2. Via een particuliere verzekeraar
 3. Het risico volledig zelf dragen

Kies je voor eigenrisicodragerschap?

Dan betaalt jouw bedrijf de WGA uitkering de eerste 10 jaar zelf. Na 10 jaar betaalt het UWV de uitkering.

Komt jouw bedrijf gedurende deze 10 jaar in de financiële problemen? Dan kan jij niet meer aan de wettelijke WGA verplichtingen voldoen. Daarom is een WGA Garantie verplicht als eigenrisicodrager. Deze garantie zorgt ervoor dat de WGA-uitkeringen ook worden betaald als jouw bedrijf dit finaniceel zelf niet meer kan.  

Ook voor deze WGA Garantie kan je bij ons terecht. Met een keuze voor ons kies je voor een solide en financieel stabiele partner! 

Is het risico dat een werknemer een beroep moet doen op een WIA-uitkering laag? Dan kan het gunstig zijn om eigenrisicodrager voor de WGA te worden. De keuze om het risico zelf te dragen heeft een gunstig effect op de WIA-premie die jouw bedrijf moet betalen aan het UWV. Door eigenrisicodrager te worden voor de WGA houdt je daarnaast zelf de regie over de verzuimpreventie, verzuimbegeleiding en re-integratie.

Voorwaarde is dat een financiële instelling een garantie afgeeft aan de Belastingdienst. Deze garantie dekt het doorbetalen van WGA-uitkeringen als uw klant failliet is. In samenwerking met Allianz Nederland biedt Allianz Trade de ‘WGA garantie’ aan voor financieel solide bedrijven met minimaal 250 werknemers in dienst.

Dat is heel eenvoudig. Wij analyseren de WGA informatie en financiële gegevens zelf. Een eerste indicatie van de kosten en voorwaarden kunnen wij daarom snel geven. Hiervoor hebben we de volgende informatie nodig:

 • (juridische) Naam van jouw bedrijf
 • Werkelijke instroom
 • WGA gegevens (SV loonsom, aantal medewerkers)

Na de kredietgoedkeuring stellen we de offerte en bijbehorende documentatie op. Zodra jouw bedrijf een garantiefaciliteit van Allianz Trade tot haar beschikking heeft, kunnen wij de WGA-garantie(s) snel stellen. Jouw verzekeringsadviseur kan je hier eventueel ook bij helpen.

WGA betekent: Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten. Deze uitkering kan een werknemer krijgen als deze aan 2 voorwaarden voldoet:

 • De werknemer is 2 jaar of langer ziek en kan (in de toekomst) weer (meer) werken.
 • De werknemer kan met dat werk 65% of minder van het oude loon verdienen.

Als werkgever in Nederland ben je verplicht om 2 jaar het loon door te betalen van een zieke werknemer. Na 2 jaar ziekte heeft een werknemer recht op een WGA-uitkering. De werkgever is daarna nog maximaal tien jaar verantwoordelijk voor deze WGA-uitkering. Daarna neemt het UWV deze betaling over.

Overweegt jouw bedrijf eigenrisicodrager voor de WGA worden? Dan is het verstandig om op tijd met de voorbereiding te beginnen.

Stap 1
Dien een adviesaanvraag in bij de Ondernemingsraad. Werkgevers moeten de ondernemingsraad om advies vragen als het bedrijf eigenrisicodrager wordt.

Stap 2
Zorg voor complete overzichten van het ziekteverzuim en de arbeidsongeschiktheid binnen jouw bedrijf. Garantieverstrekkers zullen hierom vragen.

Stap 3
Vraag een offerte aan voor jouw WGA Garantie.

Stap 4
Doe een aanvraag om eigenrisicodrager te worden bij de Belastingdienst. Dit kan 2 keer per jaar: per 1 januari of per 1 juli. De aanvraag moet 13 weken van tevoren worden ingediend bij de Belastingdienst (dus vóór 1 oktober of vóór 1 april). Voor de aanvraag is een WGA garantie en een kopie van het contract met de Arbodienst nodig.

Ja, als je ervoor kiest zelf het WGA risico te dragen is het verplicht dat een financiële instelling een Garantie afgeeft. Hiermee blijf jij voldoen aan jouw wettelijke verplichtingen, ook als je dit zelf niet meer kan.

Vanaf 1 januari 2017 kunnen werkgevers ook voor werknemers met een tijdelijk contract eigen risico dragen via WGA-flex (alleen in combinatie met WGA-vast).

Ja, dit is mogelijk. Houdt hierbij wel rekening met de 2 uiterlijk aanvraagdata bij de belastingdienst: 1 januari en 1 juli.

Omdat wij zelf de gegevens voor de aanvraag van de WGA Garantie beoordelen kunnen we snel handelen. Een WGA Garantie is meestal snel geregeld, dus ook als de aanvraagperiode bijna verstreken is.