Johan Geeroms - Risk Director

Als je zakendoet over de grens, is het goed om te weten wat er speelt. Nu we corona aardig weten terug te dringen en de economie stevig in de lift zit, vonden we het een goed moment om eens te polsen hoe de vlag erbij hangt bij de grote economieën om ons heen. We hebben in Duitsland, Frankrijk en Italië duizend mensen (in elk land) geïnterviewd over hun visie op politieke en economische kwesties. Ook hebben we gevraagd hoe ze de toekomst zien.

Elk half jaar voert het Europees Parlement een opiniepeiling (‘Parlemeter’) uit in de EU. Uit de laatste enquête bleek dat 72% van de EU-bevolking positief is over het EU-herstelplan. De geluiden die wij tegenkomen zijn duidelijk anders. 45% van alle personen die wij spraken ziet geen heil in de Europese steun en denkt dat de coronacrisis de solidariteit in de EU zal verzwakken. 27% denkt het tegenovergestelde.

Je zou verwachten, nu de EU 750 miljard euro uitdeelt (steunprogramma Next Generation EU), dat het enthousiasme over de EU mogelijk zou toenemen. Niet dus. Zowel in Italië als in Frankrijk is de groep die meer nadelen dan voordelen ziet in de EU groter dan de groep voorstanders (Frankrijk 29% vs 18% en Italië: 32% vs 28%). In Duitsland is het aantal EU-aanhangers (32%) iets groter dan het aantal EU-tegenstanders (26%).

Ik deel graag de belangrijkste uitkomsten van het onderzoek
 

 • Klimaat
  De Europese leiders hebben eind vorig jaar de klimaatdoelstellingen aangescherpt. Over tien jaar moet de CO2-uitstoot in de EU niet 40 maar 55 procent minder zijn dan in 1990. Slechts 28% van de ondervraagden staat achter deze doelstelling. Er is in Europa weinig overeenstemming over de CO2-vermindering, zowel wat betreft de instrumenten alsook het tijdpad.
 • Vluchtelingen
  Veel ergernis bestaat er over het vluchtelingenbeleid. Slechts 12% gelooft dat de vluchtelingencrisis onder controle is. Dat is lastig voor beleidsmakers die zich geconfronteerd zien met een scherpe daling van de werkende bevolking en graag extra arbeid van buiten aantrekken.
 • Schuldenlast
  De stijgende schulden worden overal als een grote zorg ervaren. Een kleine minderheid van 13% van de respondenten denkt dat de schuldenlast momenteel geen probleem is (vooral dankzij de lage rente). Veel respondenten hopen dat economische groei het schuldenprobleem zal oplossen. De gemakkelijkste weg is het verhogen van belastingen, maar die optie wordt door de overgrote meerderheid verafschuwd.
 • Toekomst
  Europeanen hebben geen positief beeld van de toekomst. Volgens de opiniepeiling van het Europees Parlement denkt 54% dat ´het de verkeerde kant op gaat´. Dat wordt door ons eigen onderzoek bevestigd, maar als je doorvraagt komt er toch ook een positief geluid naar voren. De meeste respondenten -vooral in Frankrijk en Italië- hebben weliswaar een somber toekomstbeeld, maar dat geldt niet als je de mensen vraagt naar hun persoonlijke vooruitzichten. Van de Duitse respondenten is 56% positief, 46% van de Fransen en 49% van de Italianen.

Om deze column positief te eindigen: vraag jongeren naar hun toekomst dan wordt er nog een schepje bovenop gedaan. 70% van de Duitse, 69% van de Franse en 65% van de Italiaanse jongeren tussen 18 en 24 jaar beoordelen hun persoonlijke toekomst als goed. De jongeren geloven heilig in hun eigen toekomst. Het is aan de beleidsmakers om hen niet teleur te stellen. Immers, de jeugd heeft de toekomst.

PS: Geïnteresseerd in ons onderzoek? Klik hier.