Het groeiwonder van China is voorbij. De komende vijf jaar zal de gemiddelde groei slechts +3,9% bedragen. Tien jaar geleden schommelde de jaarlijkse groei nog rond +10%. Volgens onze experts, is de rol van China als absolute aanjager van de wereldeconomie uitgespeeld.

“Het terugvallen van de Chinese groei betekent ook een tik voor vele westerse economieën. Het IMF schat dat als de Chinese groei met 1 procentpunt daalt, de rest van de wereld met 0,3 procentpunt minder groeit. Ook voor Nederland is dit gevoelig. Het is na Duitsland onze grootste handelspartner”, zegt Johan Geeroms, onze Directeur Risk Underwriting Benelux Hij noemt de Chinese terugval een “game-changer”.

Volgens Johan Geeroms is de Chinese regering er veel aan gelegen om de economie te stabiliseren en verder verval tegen te gaan. Volgens hem zal het land zich in toenemende mate focussen op specifieke groeisectoren. Denk aan elektrische auto’s, accu’s en zonne-energieproducten.

“Amerikaanse en Europese bedrijven die met hun business in deze hoek zitten kunnen hun borst nat maken. Kijk wat er nu al gebeurt met elektrische auto’s (100% accu, hybride niet meegeteld): in de mondiale top 5 is alleen plek voor Tesla, voor de rest zijn het Chinese merken. Geen Ford, geen Volvo, geen BMW te bekennen. Die Chinese hegemonie zal alleen maar verder worden uitgebouwd. Elon Musk zei afgelopen week dat Chinese automakers de meest competitieve zijn ter wereld. Volgens Musk zal China de meeste andere autofabrikanten vermorzelen als importbarrières zouden wegvallen. Het geeft de militaire precisie aan waarmee China te werk gaat om bepaalde economische doelen te halen. Daar mogen we vooral niet te licht over denken.”

Ook in de batterijsector heerst het land. Zo komt 56% van de batterijen voor elektrische wagens uit China. Datzelfde geldt voor de toepassing van hernieuwbare energiebronnen. China is goed voor meer dan 80% van de mondiale productie van zonnepanelen. Daar staat tegenover dat de voortgang van de Chinese innovaties op het gebied van automotive en energie onder druk staat van de chipsoorlog, protectionistische maatregelen en geopolitieke spanningen.

Ondanks de genoemde succes-producten stevent China af op een lagere trendmatige groei. Allianz Trade gaat uit van een gemiddelde groei van +3,9% voor de jaren 2025-2029. Voordat de corona uitbrak ging de kredietverzekeraar nog uit van gemiddeld 5%.

Volgens ons rapport, kampt het land met hardnekkige problemen op uiteenlopende fronten zoals hoge jeugdwerkloosheid terwijl er ook sprake is van vergrijzing. De handelsbeperkingen van de VS en Europa. En de enorme vastgoedcrisis.

Johan Geeroms: “Dat laatste raakt niet alleen bedrijven in deze sector, ook zien consumenten de waarde van hun huizen alsmaar verder dalen. Het vertrouwen in de eigen economie staat daardoor zwaar onder druk. Consumenten houden de hand op de knip uit angst voor verdere verslechtering. Met financiële injecties zal de Chinese overheid proberen de vastgoedsector nieuw leven in te blazen, maar het bouwen van nog meer huizen en kantoren zal de leegstand alleen maar verder opdrijven.”