Wereld betaalt sneller, Nederland langzamer

Exporteren en factureren. Per land verschilt het betaalgedrag. Wij houden dat bij. Uit onze gegevens blijkt dat facturen wereldwijd iets sneller worden betaald. Dat geldt niet voor Nederland. In ons land verslechtert het betaalgedrag. Kijk wat de resultaten zijn per land.