Bevestiging aanvraag gratis klantencheck

Leuk dat je een gratis klantencheck hebt aangevraagd

Je ontvangt de check binnen 2 werkdagen in jouw mailbox

Een bekende valkuil voor veel ondernemers is ‘snel succes’. Veel bedrijven die een succesvolle periode doormaken, hebben de neiging om risico’s met een korrel zout te nemen.  Maar ook hier geldt: resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. De kern van gezond ondernemerschap is het kennen van de markt, het kennen van de obstakels en risico's en vervolgens is het de kunst deze valkuilen te omzeilen. Een van de maatregelen die je kunt nemen is dat je altijd de kredietwaardigheid checkt van iedere potentiële klant. Dit kan veel leed achteraf besparen. Met het aanvragen van deze klantencheck zette je hierin de eerste stap. Hieronder vertellen we je nog wat meer over het checken van de kredietwaardigheid van klanten en prospects.
Iedere keer dat jouw bedrijf een factuur stuurt aan een klant, heb je een kans dat deze niet wordt betaald. Dit leidt tot risico's voor de cashflow en winstgevendheid van jouw bedrijf. Eén grote onbetaalde factuur kan ervoor zorgen dat de groei van jouw bedrijf in gevaar komt of zelfs leidt tot faillissement van het bedrijf. Helaas kan zelfs een betrouwbare zakenpartner in financiële problemen komen. En wat weet je eigenlijk van die nieuwe afnemer? Is die financieel zo stabiel als hij zich voordoet? Het is daarom goed om altijd een kredietwaardigheidscheck op je klanten te doen. Uiteindelijk wil je toch graag klanten die jouw facturen betalen.
Dit begint met het verzamelen van de juiste informatie over jouw klanten. En de signalen te herkennen als het dreigt mis te gaan. Je kan gebruik maken van de informatie van de Kamer van Koophandel. En ook het internet kan je helpen een inschatting te maken over hoe een bedrijf er financieel voorstaat. Je kan ook gebruik maken van derde partijen. Onze uitgebreide informatie database kan je daarbij helpen. Wij hebben informatie over meer dan 83 miljoen bedrijven wereldwijd. Door gebruik te maken van deze informatie kan je met vertrouwen besluiten tegen welke voorwaarden je met hen zaken wilt doen.

Bij Allianz Trade drukken we de kredietwaardigheid van een bedrijf uit in een risicoscore: score 1 is uitstekend, score 10 betekent dat het bedrijf failliet is. Er zijn een aantal factoren die de kredietwaardigheid van een bedrijf bepalen:
 

  1. De solvabiliteit van het bedrijf. Deze ratio geeft aan of een bedrijf in staat is om op korte en lange termijn aan haar betalings- en aflossingsverplichtingen te voldoen. De solvabiliteitsratio geeft aan welk deel van het totale vermogen schuld is en welk deel eigen vermogen. Hoe groter het deel eigen vermogen, hoe beter de solvabiliteitsratio van het bedrijf is en dus ook hoe kredietwaardiger.
  2. De liquiditeit. Onze risicoanalisten kijken of er voldoende liquide middelen aanwezig zijn om kortlopende schulden af te lossen. Heeft een bedrijf veel leveranciers die betaald moeten worden met een lange betaaltermijn, of zijn er bijna geen liquide middelen? Dan kan de continuïteit van dat bedrijf behoorlijk in gevaar komen. Als één van de leveranciers zijn of haar vorderingen gaat opeisen, dan kan het bedrijf daar niet aan voldoen. Dit heeft een negatief effect op de kredietwaardigheid van een bedrijf. 
  3. De omzet en winstgevendheid. Ook deze gegevens nemen wij mee bij het bepalen van de kredietwaardigheid van een bedrijf.

Kies voor zekerheid

Ondernemers houden zich liever bezig met de eigen business. Dat begrijpen wij als geen ander. Met onze kredietverzekeringen zorgen wij voor zekerheid. Dan hoef je niet wakker te liggen omdat een grote factuur misschien onbetaald blijft. Een kredietverzekering geeft betalingszekerheid. Veel ellende wordt voorkomen en jij kunt je maximaal concentreren op je eigen zaak. Een kredietverzekering is geen garantie dat er geen wanbetaling plaatsvindt, maar de gevolgen vangen wij voor je op.