ICC Incoterms ® 2020
Uitleg bij internationaal zakendoen

Voorkom misverstanden als je internationaal zakendoet. Met Incoterms weten jij en jouw zakenpartner exact waar jullie aan toe zijn. Lees hier meer over in dit artikel. Met nog meer zekerheid handelen in het buitenland? Doe dan onze gratis exportcheck!

Wat zijn Incoterms?

Incoterms (International Commercial Terms) zorgen voor strakke afspraken als je internationaal zakendoet.  Of jij nou een machine levert ergens in Zuid-Amerika, of er komt een container halffabricaten jouw kant op vanuit Azië. Hoe precies heb je de overdracht van de goederen geregeld met je handelspartner? Stel, onderweg gebeurt iets (diefstal, schade, verlies); wie draagt dat risico? Om onenigheid (en veel ellende) te voorkomen zijn de Incoterms in het leven geroepen: een set van 11 leveringsvoorwaarden die internationaal erkend zijn.

Incoterms: Wat staat erin?

Incoterms zijn nauwkeurige beschrijvingen van de rechten en plichten van koper en verkoper. In totaal zijn er 11 varianten. 4 zijn gericht op de zeevaart. De 7 andere gaan over alle soorten transport. Ze bepalen:

  • wie de verzekeringen, vergunningen, machtigingen en andere formaliteiten regelt;
  • wie tot waar het transport regelt;
  • eth punt waarop de kosten en risico’s overgaan van de verkoper naar de koper.  

Incoterms: geen speld tussen te krijgen

Verschillende talen, eigen gewoontes; voordat je het weet begrijpen jij en je handelspartner elkaar niet helemaal. Incoterms zorgen voor glasheldere afspraken rondom de levering van goederen. Bijvoorbeeld over het exacte moment waarop het eigendom van de een overgaat naar de ander. Of over de douaneformaliteiten en verzekering. Als jouw bestelling aan de andere kant van de wereld in een haven staat, moet jij dan voor de verzekering zorgen? Of neem het transport: welk deel is voor rekening van jouw handelspartner en wat moet jij zelf regelen? Met Incoterms leg je deze afspraken duidelijk en schriftelijk vast om discussie achteraf te voorkomen.

Vrouw die Incoterms bekijkt

Welke Incoterms zijn er in 2022?

De ICC Incoterms ® 2020 is de nieuwe standaard voor internationale handel en het alternatief voor de ICC Incoterms ® 2010. Deze Incoterms kennen 4 hoofdcategorieën:

  • E-term. Bij de E-term regelt de koper het gehele transport. Deze Incoterms kennen we onder de naam: EXW – Ex-Works (Af fabriek).
  • F-termen. Bij de F-termen regelt de koper het hoofdvervoer, de verkoper alleen het voorbereidend vervoer alsook de uitklaring bij de douane. Deze Incoterms heten: FCA – Free Carrier (Vrachtvrij tot vervoerder), FAS – Free Alongside Ship (Vrachtvrij langszij schip) en FOB – Free On Board (Vrachtvrij aan boord)
  • C-termen. Bij de C-termen regelt en betaalt de verkoper het hoofdtransport, maar gaat het risico tijdens het hoofdtransport al over naar de koper. Incoterms die vallen onder de C-termen zijn: CPT – Carriage Paid To (Vracht betaald tot), CIP – Carriage Insurance Paid To (Vracht en verzekering betaald tot), CFR – Cost And Freight en CIF – Cost, Insurance and Freight.
  • D-termen. Bij de D-termen regelt en betaalt de verkoper het hoofdtransport, en draagt ook het risico erover. De 2 Incoterms die hieronder vallen zijn: DAP - Delivered At Place (Geleverd ter bestemming) en DDP – Delivered Duty Paid (Geleverd rechten betaald).

In totaal zijn er 11 Incoterms. Ze beschrijven steeds de taken, risico's en kosten die horen bij de transactie van goederen van verkoper naar koper. Via onderstaande button vind je een beschrijving van alle 11 incoterms.

Doe je zaken met het Verenigd Koninkrijk?

Door de Brexit moet je wellicht de Incoterms waarmee je werkt aanpassen. Nieuwe invoertarieven worden van kracht. Bespreek met je (Britse) handelspartners de gevolgen voor lopende (prijs)afspraken. Ook bij de grens verandert de situatie. Welke problemen verwacht je? Kijk of de Incoterm waar jij mee werkt nog wel afdoende is.

Focus op groei en het binnenhalen van nieuwe klanten is een goede eigenschap voor een ondernemer. Als je zakendoet op krediet is het wel fijn om zeker te weten dat jouw klanten de facturen kunnen betalen. Zeker als deze klanten in het buitenland gevestigd zijn.

Een van de maatregelen die je kunt nemen is dat je altijd de kredietwaardigheid checkt van iedere klant, zeker in het buitenland. Dit kan veel leed achteraf besparen. Vul het formulier in en wij sturen de exportcheck naar jouw mailbox.

LET OP! Aanvragen voor de kredietwaardigheidscheck op jouw eigen bedrijf nemen we niet in behandeling. 

Kies voor zekerheid bij export

Je bent liever bezig met ondernemen. Dat begrijpen wij als geen ander. Met onze kredietverzekeringen  zorgen wij voor zekerheid. Dan heb je geen twijfel meer of je die grote opdracht in het buitenland wel aan moet nemen. En lig je niet wakker omdat je twijfelt of een grote factuur wel betaald wordt. Een kredietverzekering geeft betalingszekerheid, ook bij export. Veel ellende wordt voorkomen en jij kunt je maximaal concentreren op jouw eigen zaak. Een kredietverzekering is geen garantie dat klanten jouw facturen altijd betalen, maar gaat het toch mis dan vergoeden wij de schade.