Een cashflowprognose maken
Zo doe je dat

Voorspel jouw cashflow en voorkom cashflowproblemen. Lees dit artikel met tips over het opstellen van een cashflowprognose. Of download onze gratis handleiding.

Met een cashflowprognose (ook wel ‘liquiditeitsprognose’) breng je de verwachte inkomsten en uitgaven voor jouw bedrijf in kaart. Het zorgt ervoor dat je een goed beeld hebt van de financiële positie van jouw bedrijf. Heb je te weinig liquide middelen, dan bestaat de kans dat je jouw facturen niet meer kunt betalen en dit kan vervelende gevolgen hebben voor jouw bedrijf. Een cashflowprognose geeft je inzicht in de beschikbare toekomstige liquiditeit, waardoor je problemen kunt voorkomen.

Zelfs de positie van winstgevende en succesvolle bedrijven kan verslechteren. Onder andere door late betalingen of de insolventie van een klant. Er zijn een hoop dingen die je kunt doen om je bedrijf te beschermen: kies je klanten zorgvuldig uit, implementeer processen om te garanderen dat facturen op tijd worden betaald, maak cashflowbeheer integraal onderdeel van al je investeringsbeslissingen of sluit een kredietverzekering af.

Maar het begint allemaal met een up-to-date cashflowoverzicht en cashflowprognose. Hieronder leggen we uit hoe je jouw cashflow kunt berekenen en voorspellen.

Cashflowproblemen zijn de belangrijkste reden waarom MKB bedrijven het niet redden. Een regelmatige kasvoorraad is van belang voor elke organisatie. Alleen zo kun je salarissen en rekeningen betalen, en daarnaast ook investeren in groei. Zelfs bedrijven met een hoge omzet kunnen insolvabel worden als de cashflow wordt verstoord, bijvoorbeeld wanneer klanten hun facturen niet betalen.

Daarom is het belangrijk dat je maandelijks je cashflow bijhoudt. Door de gebeurtenissen van de afgelopen maand te analyseren en een cashflowprognose op te stellen voor de komende maanden kun je trends herkennen, voorspellen wanneer je bedrijf mogelijk meer geld nodig heeft en cashflowproblemen voorkomen. Een ander voordeel van cashflowprognoses is dat ze je helpen bepalen wanneer je het beste kunt investeren, bijvoorbeeld in nieuwe software of nieuwe machines.

Voordat je jouw cashflow kunt voorspellen, moet je eerst weten hoe je deze kunt berekenen.

Netto cashflow berekenen

Om jouw cashflow te berekenen, zet je twee bedragen naast elkaar: het geld dat gedurende een bepaalde periode (bijvoorbeeld de afgelopen drie maanden) bij jouw bedrijf binnenkomt en het geld dat je uitgeeft. De formule om je netto cashflow te berekenen is: inkomende geldstroom – uitgaande geldstroom = netto cashflow.

De inkomende geldstroom bestaat uit je inkomsten zoals betaalde facturen, terwijl de uitgaande geldstroom bestaat uit je bedrijfsverplichtingen (kosten zoals leverancierskredieten, rentelasten, verschuldigde belasting of te betalen lonen/salarissen).

Zolang het eerste bedrag hoger is dan het tweede, heb je een positieve cashflow en staat er dus geld op jouw rekening. Bij een negatieve cashflow, heb je aan het einde van de periode minder geld dan aan het begin.

Vrije cashflow berekenen

Als je een beter inzicht wilt krijgen in hoeveel geld je kunt uitgeven, kun je met behulp van de volgende formule de vrije cashflow berekenen:
Netto-inkomsten + afschrijvingen – mutaties in werkkapitaal – kapitaaluitgaven = vrije cashflow
.

Hieronder leggen we uit wat de verschillende elementen van de formule betekenen. Als je weet hoe je jouw cashflow kunt berekenen, kun je ook makkelijker jouw cashflow voorspellen.

Wat zijn netto-inkomsten?

De netto-inkomsten worden ook wel de netto-winst genoemd. Dit is het bedrag dat overblijft nadat alle onkosten, zoals verkoop-, algemene, administratieve en operationele kosten, rente, belastingen en andere kosten, van de opbrengsten zijn afgetrokken.

Immateriële afschrijvingen

Een boekhoudkundige techniek die je gebruikt om de boekwaarde van jouw lening of immateriële activa periodiek over een bepaalde periode te verlagen.

Materiële afschrijvingen

Een vermindering van de waarde van materiële activa over de tijd, met name als gevolg van slijtage.

Wat zijn kapitaaluitgaven?

Geld dat je gebruikt om vaste activa, zoals grond, gebouwen of apparatuur, aan te schaffen of te onderhouden. Vaak gebruik je deze voor uitbreiding en groei of als lange-termijn investering.

Toelichting werkkapitaal

Het verschil tussen de waarde van de vlottende activa (zoals contanten, onbetaalde facturen, voorraad van grondstoffen of eindproducten) en van de kortlopende verplichtingen (zoals crediteuren). Dit is het geld dat jouw bedrijf kan uitgeven, in tegenstelling tot het geld dat vastzit in activa.

Een cashflowprognose maakt gebruik van geschatte cijfers om zo een indruk te geven van hoe de situatie er de komende weken en maanden uitziet. Je kunt een cashflowprognose op verschillende manieren opstellen, onder andere door de volgende eenvoudige stappen te volgen:

  1. Kies een periode, bijvoorbeeld van nu tot 6 maanden in de toekomst, en schat de waarde van je transacties over die periode.
  2. Noteer je inkomsten:
    - Begin met een verkoopprognose (met name terugkerende facturen, die je met enige zekerheid kunt voorspellen).
    - Voeg andere inkomende kasstromen toe, zoals investeringen, subsidies, verkoop van activa en fiscale aftrekposten.
  3. Noteer vervolgens je uitgaven: toekomstige overheadkosten, zoals salarissen, huur, hard- en software en belasting.
  4. Bereken je netto cashflow met behulp van de formule om te kijken of je voor de geselecteerde periode een positieve of een negatieve cashflow hebt: inkomende geldstroom – uitgaande geldstroom = netto cashflow.

Dankzij jouw cashflowprognose weet je of je de komende maanden een positieve of negatieve cashflow hebt. Wanneer er sprake is van een negatieve cashflow kun je de benodigde maatregelen nemen om cashflowproblemen te voorkomen.

Houd er rekening mee dat een cashflowprognose een voorspelling is en dat er zich altijd onvoorziene omstandigheden kunnen voordoen. Dus zorg ervoor dat je maatregelen neemt voordat het te laat is. Je kunt namelijk op verschillende manieren jouw cashflow verbeteren, bijvoorbeeld door het opbouwen van reserves of het afsluiten van een kredietverzekering.

Start vandaag nog met het beschermen van jouw cashflow!

Benieuwd hoe een kredietverzekering jouw bedrijf kan helpen de cashflow te beschermen of verbeteren? Neem dan direct contact met ons op voor meer informatie of het maken van een vrijblijvende afspraak. Onze afspraken zijn uiteraard allemaal online of volgens de Covid-richtlijnen.