Kredietrisico onder controle

Telkens wanneer je een product of dienst levert en daarna een factuur stuurt, loop je het risico niet betaald te worden. Dit risico noemen we kredietrisico of debiteurenrisico. Lees in dit artikel welke oplossingen er zijn om jouw bedrijf hiertegen te beschermen. Of laat ons gratis jouw kredietrisico in kaart brengen.

Jouw bedrijf levert op krediet aan klanten. Veel bedrijven hanteren deze voorwaarde. Maar dat het vaak voorkomt, wil niet zeggen dat er geen risico aan verbonden is. Ieder bedrijf dat op krediet levert, heeft te maken met kredietrisico: het risico dat een klant jouw factuur niet op tijd of helemaal niet betaalt. Dit risico kan direct financiële gevolgen hebben voor jouw eigen bedrijf. Het heeft een negatieve impact op jouw cashflow en winstgevendheid en kan zelfs leiden tot jouw faillissement. Grip houden op jouw kredietrisico is dus van groot belang om jouw bedrijf te continueren of zelfs te laten groeien.

Wanneer je op krediet aan jouw klanten levert, is het belangrijk dat je een effectief kredietrisicobeleid implementeert om jouw bedrijf te beschermen tegen het risico van niet-betaling. Als eerste moet je kijken naar personele en financiële middelen: beschik je over de benodigde kennis en tijd om jouw debiteuren gedurende de gehele kredietcyclus te beheren? En ook al is dat het geval, veel bedrijven roepen de hulp in van gespecialiseerde bedrijven, omdat de schade die ontstaat als het toch misgaat desastreus kan zijn.

Er zijn verschillende oplossingen die je bedrijf beschermen tegen het risico van onbetaalde facturen en jouw kredietrisicomanagement ondersteunen. Maar hoe weet je nou wat voor jouw bedrijf de juiste oplossing is? Wat is een Letter of Credit? Wat verstaan we precies onder factuurfinanciering of factoring? Wat zijn de voor- en nadelen van een kredietverzekering?

In dit artikel geven we uitleg op deze vragen en meer zodat je de beste oplossing voor jouw bedrijf kunt kiezen.  

kredietrisico-analyseren-met-credit-risk-analyzer
Met onze risicoscan geven wij je inzicht in het kredietrisico van jouw klantenportefeuille. In een overzichtelijk rapport of online dashboard brengen wij deze risico's voor je in kaart.
Om jouw kredietrisico's te beperken heb je de keuze uit verschillende opties. Het is belangrijk dat je de voor- en nadelen van deze opties tegen elkaar afweegt en zorgvuldig onderzoekt wat het beste past bij jouw bedrijf. Hieronder beschrijven we enkele van de meest voorkomende oplossingen.

Met een 'Eigen voorziening' bouw je zelf financiële reserves op. Deze optie wordt ook wel ‘reservering voor dubieuze debiteuren’ genoemd, om verliezen te dekken wanneer jouw klanten niet kunnen betalen. Administratief gezien is dit de makkelijkste oplossing en het lijkt ook de goedkoopste oplossing, maar niets is minder waar.

De kredietrisico’s zijn enorm en de verliezen kunnen hoog oplopen, zeker wanneer een grote klant niet betaalt. Daarnaast is er sprake van hoge verborgen kosten:

 • Je bent zelf verantwoordelijk voor het kredietrisicomanagement. Hierbij word je vaak gedwongen te vertrouwen op externe informatieverstrekkers die niet altijd even betrouwbare informatie verstrekken, zeker niet wat betreft kredietstatussen.
 • Je bent zelf verantwoordelijk voor de incassodiensten, die zeer arbeidsintensief en kostbaar zijn.
 • Je beperkt jouw werkkapitaal en bent niet beschermd wanneer bijvoorbeeld een grote klant zijn rekeningen niet meer kan betalen.

Maar het belangrijkste nadeel van een eigen voorziening is dat je als bedrijf geen ambitieuze groeistrategie kunt implementeren, tenzij je bereid bent om (grote) risico’s te lopen. Zie voor meer informatie over cashflowbeheer ons artikel Hoe voorkom je cashflowproblemen?.

Bij factoring ga je een overeenkomst aan met een gespecialiseerd bedrijf, een zogenaamd factoringbedrijf, dat jouw facturen met korting opkoopt (meestal 70 tot 85% van het totale factuurbedrag). Deze bedrijven nemen vaak ook de facturatie en incasso op zich. Dit is de beste oplossing wanneer je zo snel mogelijk betaald wilt krijgen, zonder risico op non-betaling. Je kredietrisico’s zijn met deze oplossing tot een minimum beperkt.

Het is belangrijk om je te realiseren dat niet alle factoringbedrijven het risico van non-betaling overnemen voor de facturen die ze kopen (dit heet non recourse factoring). Als ze dat niet doen, moet je het bedrag terugbetalen als jouw klant uiteindelijk niet betaalt. Er zijn nog meer nadelen:

 • Het is een dure oplossing. Je betaalt namelijk niet alleen een vergoeding aan het factoringbedrijf (meestal 1 tot 4%), maar je ontvangt ook slechts een deel van het factuurbedrag. Bovendien vragen factoringbedrijven je meestal om factoringservices voor al je debiteuren af te nemen.
 • Je kunt jouw grip op klantrelaties kwijtraken.
 • Factoringbedrijven zijn tot een bepaald maximumbedrag bereid om facturen te kopen.

Factuurfinanciering lijkt veel op factoring. Met factuurfinanciering ‘leen’ je het bedrag van openstaande facturen, waarbij je jouw handelsvorderingen als onderpand aanbiedt. Naast een vergoeding betaal je ook rente, en dit kan oplopen tot een jaarlijkse rente van 30%.

Bij factuurfinanciering blijf jij verantwoordelijk voor het innen van betalingen en moet je het geleende bedrag uiteindelijk terugbetalen. In tegenstelling tot bij factoring weet de klant niet dat een extern bedrijf de factuur met korting heeft betaald, zodat jij direct over het geld kon beschikken.

Een Letter of Credit (soms ook wel documentair krediet genoemd) geeft je de zekerheid dat je betaald krijgt voor de goederen die je exporteert, zodat je met een gerust hart handel kunt drijven. Een L/C is een belofte door een bank dat de betaling wordt gedaan zolang de juiste goederen op het juiste moment en met de juiste papieren worden verzonden. Een L/C beschermt zowel jou als jouw klant door mogelijke risico's te beperken. Voor jou wordt het risico van niet-betaling overgedragen op de bank die de L/C heeft verstrekt. In opkomende markten kan dit gaan om contant geld dat door de koper wordt veiliggesteld.

Dit systeem, dat feitelijk al sinds de Middeleeuwen wordt gebruikt, wordt algemeen geaccepteerd in de internationale handel wanneer het lastig is om de betrouwbaarheid van een klant of leverancier te beoordelen.De nadelen van deze optie zijn:

 • Een L/C dekt slechts één transactie voor één klant. Het kan vervelend zijn en veel tijd kosten als je regelmatig voor deze vorm van bescherming kiest.
 • Het is duur, voor jou en voor jouw klant, zowel wat betreft de absolute kosten en tijd (administratie) als het gebruik van kredietlijnen met de daarbij komende behoefte aan zekerheid.
 • De declaratieprocedure kan langdurig en moeizaam zijn, en kleine discrepanties in de administratie kunnen grote gevolgen hebben.
Vrachtwagen met goederen waarvoor Letter of Credit wordt gebruikt

Met een kredietverzekering is jouw bedrijf verzekerd voor schade die ontstaat omdat een klant zijn facturen niet meer kan betalen. Hierdoor heb je voldoende financiële middelen om te investeren, groeien en jouw rekeningen te betalen.

Dit is de meest complete oplossing om je kredietrisico te beperken. Een kredietverzekering zorgt voor:

 • Voldoende liquiditeit en cashflow om te werken aan jouw ambities. Betaalt een klant niet, dan vergoeden wij deze schade.
 • Beperkte afschrijvingen op jouw debiteuren. Je maakt gebruik van onze internationale incassoservice.
 • Vertouwen om op krediet zaken te doen en te groeien. Met onze informatie op zak ken jij de financiële situatie van jouw klanten.

Scroll horizontaal om meer te zien

 
Kredietverzekering
Letter of Credit (L/C)
Factoring van facturen
Eigen voorziening
Bescherming tegen
kredietrisico

Ja, faillissement, langdurige wanbetaling, politieke risico's
Ja, koper betaalt niet    
Ja, faillissement en langdurige wanbetaling bij non-recourse factoring
Nee
Extra
diensten

Ja, informatie over kredietrisico,
risicobeoordeling en incasso
Nee Ja, kredietinformatie en incasso
Nee
Financiering Nee, maar kan financiering wel
faciliteren
Nee, maar kan financiering wel faciliteren Ja, zet tegen een vergoeding facturen om in cash
Nee
Klantrelaties Je klant is niet op de hooogte van de kredietverzekering. Betere betalingsvoorwaarden versterken de relatie
Beide partijen zijn op de hoogte van de opzet
Incasso van jouw facturen kan van invloed zijn op klantrelaties
Je onderhoudt zelf de realtie met jouw klant
Kosten + +++ ++ +

Wil je meer weten over onze kredietverzekeringen?

Neem dan contact met ons op voor meer informatie of een vrijblijvende afspraak. Onze adviseurs vertellen je graag welke mogelijkheden we hebben en passen bij jouw bedrijf en wensen.