Rechten en plichten van koper en verkoper per Incoterm

In totaal zijn er 11 Incoterms. Ze beschrijven steeds de taken, risico's en kosten die horen bij de transactie van goederen van verkoper naar koper. Eerst benoemen we de 3 meest voorkomende Incoterms, daarna de 8 anderen:

 • EXW – Ex-Works (Af fabriek)
  De koper draagt bijna alle kosten en risico's tijdens het gehele verzendproces. De enige taak van de verkoper is ervoor te zorgen dat de koper toegang heeft tot de goederen op de afgesproken datum. Vaak is dat het kantoor of magazijn van de verkoper. Vanaf het moment dat de koper bij de goederen kan, wordt alles zijn verantwoordelijkheid (inclusief het laden en transporteren van de goederen).
 • DAP - Delivered At Place (Geleverd ter bestemming)
  De verkoper levert de goederen op eigen risico en op eigen kosten af op een afgesproken plaats. De verkoper is verantwoordelijk voor de uitklaring van de goederen voor export. Ontstaat er schade tijdens het vervoer voor de levering, dan zijn de kosten voor rekening van de verkoper. Het risico gaat over van verkoper naar koper als de goederen klaar zijn om te lossen op het afgesproken adres.
 • DDP – Delivered Duty Paid (Geleverd rechten betaald)
  De verkoper draagt de kosten en het risico van het transport, voert de export- en importverantwoordelijkheden uit en betaalt de eventuele importrechten en belastingen. Zodra de goederen op het afgesproken adres zijn aangekomen en gereed zijn om te lossen, gaat het risico over naar de koper.
 • FCA – Free Carrier (Vrachtvrij tot vervoerder)
  De verkoper moet de goederen op eigen risico en op eigen kosten ter beschikking stellen op eigen terrein of een afgesproken (laad)plaats. In beide gevallen is de verkoper verantwoordelijk voor de uitklaring van de goederen voor export. Het risico gaat over als de goederen worden overgedragen aan de eerste vervoerder. FCA wordt steeds meer gebruikt, vooral in de plaats van EXW. De verkoper is alleen belast met voortransport. FCA is geschikt voor alle vormen van vervoer.
 • CPT – Carriage Paid To (Vracht betaald tot)
  De verkoper heeft dezelfde verantwoordelijkheden als bij FCA, maar betaalt in dit geval ook de leveringskosten (transport).
 • CIP – Carriage Insurance Paid To (Vracht en verzekering betaald tot)
  De verkoper heeft dezelfde verplichtingen als bij CPT. Hier komt de extra verplichting bij, dat de verkoper een verzekering moet afsluiten tegen het risico voor de koper van verlies van of schade aan de goederen tijdens het vervoer. De verkoper sluit een verzekering af en betaalt de verzekeringspremie.
 • DPU – Delivered at Place Unloaded (Geleverd ter bestemming en gelost)
  De verkoper draagt alle risico’s voor het brengen van de goederen naar en het lossen van de goederen op de overeengekomen plaats van bestemming. Hier kunnen de goederen worden uitgeladen voor verder transport. De verkopende partij regelt de douane en lost de goederen op de afgesproken plek. De koper regelt de inklaring en de eventueel hiermee verbonden rechten en kosten.

Incoterms voor zeevracht en binnenvaart

Voor transport over zee en binnenwateren:

 • FAS – Free Alongside Ship (Vrachtvrij langszij schip)
  De verkoper draagt alle kosten en risico’s tot de goederen naast het schip zijn geleverd in de afgesproken haven. Vanaf dat punt is het risico voor de koper en regelt hij ook de export uitklaring en import inklaring. Bevinden de goederen zich in een container? Dan draagt de verkoper de goederen meestal over in een terminal. In deze situatie kan de FAS niet geschikt zijn en kan beter de de FCA worden gebruikt.
 • FOB – Free On Board (Vrachtvrij aan boord)
  De verkoper draagt alle kosten en risico’s tot de goederen aan boord van het schip zijn en regelt ook de export uitklaring. Zodra de goederen geleverd zijn op het schip, draagt de koper alle verantwoordelijkheden.
 • CFR – Cost And Freight
  Voor de verkoper en koper geldt hetzelfde als bij FOB, maar in dit geval moet de verkoper ook het vervoer van de goederen naar de haven van bestemming betalen.
 • CIF – Cost, Insurance and Freight
  De verkoper heeft dezelfde verplichtingen als bij CFR, maar betaalt ook de (minimale) verzekeringskosten. Een uitgebreidere verzekering moet de koper zelf betalen.

Focus op groei en het binnenhalen van nieuwe klanten is een goede eigenschap voor een ondernemer. Als je zakendoet op krediet is het wel fijn om zeker te weten dat jouw klanten de facturen kunnen betalen. Zeker als deze klanten in het buitenland gevestigd zijn.

Een van de maatregelen die je kunt nemen is dat je altijd de kredietwaardigheid checkt van iedere klant, zeker in het buitenland. Dit kan veel leed achteraf besparen. Vul het formulier in en wij sturen de exportcheck naar jouw mailbox.

LET OP! Aanvragen voor de kredietwaardigheidscheck op jouw eigen bedrijf nemen we niet in behandeling. 

​ ​
​ ​

Kies voor zekerheid bij export

Je bent liever bezig met ondernemen. Dat begrijpen wij als geen ander. Met onze kredietverzekeringen  zorgen wij voor zekerheid. Dan heb je geen twijfel meer of je die grote opdracht in het buitenland wel aan moet nemen. En lig je niet wakker omdat je twijfelt of een grote factuur wel betaald wordt. Een kredietverzekering geeft betalingszekerheid, ook bij export. Veel ellende wordt voorkomen en jij kunt je maximaal concentreren op jouw eigen zaak. Een kredietverzekering is geen garantie dat klanten jouw facturen altijd betalen, maar gaat het toch mis dan vergoeden wij de schade.