Alternatief voor jouw bankgarantie

Kies voor meer flexibiliteit en een beter werkkapitaal met een
garantie van Allianz Trade

Stel, jij produceert machines of schepen of je hebt een bouwbedrijf en je neemt grote bouwprojecten aan. Het gaat meestal om kostbare projecten, daarom vraag jij aan je klanten of zij een deel vooruit willen betalen. Jouw klant wil ook zeker weten dat jij levert wat er afgesproken is. Vooruitbetalen is mooi, maar er moet natuurlijk wel geleverd worden. Importeurs en exporteurs worden elke dag geconfronteerd met onzekerheid.  Schommelende wisselkoersen, verandering van de vraag van klanten en concurrenten die hun strategieën aanpassen zij zomaar wat voorbeelden.

Het vinden van de juiste methoden om jouw zakenrelaties vertrouwen te geven, wordt steeds belangrijker. Het zekerstellen van betaling en beheer van jouw werkkapitaal staan hoog op de lijst. Dit wordt verwacht door jouw beleggers, jouw klanten en jouw leveranciers. Een garantie kan dan worden gebruikt als zekerheid voor de uitvoering van het werk.

Er zijn allerlei soorten garanties: gericht op (vooruit)betaling, de uitvoering, het onderhoud en de overdracht (douanegarantie).
 
Neem het voorbeeld van een bouwbedrijf. Een uitvoeringsborgtocht of -garantie beschermt de opdrachtgever tegen schade (verliezen) als de aannemer er niet in slaagt om zijn contractuele verplichtingen na te komen, bijvoorbeeld omdat het bedrijf failliet gaat. De opdrachtgever zal het bedrag dat gedekt is met een garantie ontvangen en kan dit geld gebruiken om het werk af te laten maken door een andere aannemer. Is het werk opgeleverd en worden er gebreken geconstateerd? Ook daarvoor is een garantie aan te gaan.

Veel bedrijven zijn volledig afhankelijk van hun bank voor financiële ondersteuning en handelsfaciliteiten. Hoewel het een voordeel kan zijn dat je slechts één aanspreekpunt hebt, zijn er ook nadelen:

  • De kosten kunnen hoog zijn en je hebt minder flexibiliteit.
  • Jouw werkkapitaal kan beperkt zijn. De kosten van jouw bank of andere kredietverstrekker kunnen ook hoog zijn, waardoor de verwachte marge onder druk komt te staan.
  • Jouw bank kan voorwaarden stellen voor andere bancaire diensten.

Met onze garanties krijg je weer meer controle en flexibiliteit op financieel gebied. Een alternatieve Letter of Credit of betalingsgarantie van een verzekeraar kan een meer geschikte oplossing voor jouw bedrijf blijken te zijn:

  • Onze garanties hebben concurrerende tarieven en ondersteunen jouw contractuele verplichtingen, waardoor je jouw bestaande bankgaranties kunt blijven gebruiken.
  • Het belangrijkste is dat onze garantie geen beslag legt op jouw werkkapitaal of jouw bankgaranties. Jouw bank beschouwt onze garanties als een ’tijdelijke verplichting’ in plaats van een schuld aan de bank, waardoor het niet op jouw balans verschijnt.

Kies voor zekerheid bij financiering en groei

Je bent liever bezig met ondernemen. Dat begrijpen wij als geen ander. Som moet je extra investeren. Een kredietverzekering kan daarbij helpen. Heb je een financiering nodig, dan ziet jouw bank onze kredietverzekering  als extra zekerheid. Een kredietverzekering geeft namelijk betalingszekerheid, zowel voor binnenlandse als buitenlandse klanten. Veel ellende wordt voorkomen en jij kunt je maximaal concentreren op jouw eigen zaak. Een kredietverzekering is geen garantie dat klanten jouw facturen altijd betalen, maar gaat het toch mis dan vergoeden wij de schade.