Om Allianz Trade

 

     

STABILITET OG FREMGANG FOR DIN BEDRIFT
Vi forsikrer det viktigste for bedriften din, og bidrar til en sunn og stabil økonomi. Et samarbeid med Allianz Trade gir deg muligheten til å planlegge for tryggere vekst; se nye forretningsmuligheter, identifisere nye markeder og de beste kundene.

Vi er spesialister på kredittforsikring. Vi jobber tett med deg og virksomheten din, slik at vi kan bistå raskt dersom kundene dine får betalingsproblemer eller går konkurs.
Allianz Trade er en del av Allianz-gruppen, som er en av verdens ledende aktører innen forsikring og forvaltning av aktiva, med 126 millioner private kunder og bedriftskunder i over 70 land.

Allianz Trade er verdensledende innen kredittforsikring, og en anerkjent spesialist på områder som garanti, inkasso, kredittrisiko og politisk risiko. I mer enn hundre år har vi hjulpet virksomheter som din med å vurdere risiko, handle raskt og vokse trygt.

Allianz Trade er til stede både lokalt og globalt. Vi følger nøye med på handelsmønstre, konkurser og betalingsevne, og kan gi deg raske svar uansett hvor i verden du befinner deg.

I 2022 byttet vi navn fra Euler Hermes til Allianz Trade, og Allianz Trade er nå varemerket som representerer mange av tjenestene fra daværende Euler Hermes.
Det hele begynte da selskapet SFAC ble grunnlagt i Frankrike i 1927. I tiårene som fulgte kjøpte SFAC opp flere selskaper og ble etter hvert verdensledende på handelskredittforsikring.
Fra 1998 og fremover fortsatte SFAC å vokse, og SFAC ble til Euler-SFAC. I 2002 kjøpte Euler-SFAC opp Hermes, som da var verdens fjerde største handelskredittforsikrer.
Allianz Group kjøpte resten av aksjene i Euler Hermes, og Euler Hermes er nå heleid av Allianz Group.
Euler Hermes byttet navn til Allianz Trade, og Allianz Trade er nå varemerket som representerer mange av tjenestene fra daværende Euler Hermes.
Vi bistår over 60 000 store og små kunder over hele verden. Vi er en del av verdens største forsikrings- og finanskonsern, og verdensledende på kredittvurdering og kredittforsikring. Du kan være helt trygg på at vi har de økonomiske musklene som trengs for å gi virksomheten din den finansielle tryggheten den trenger.
 
Nor Seafoods

Nor Seafoods

I et marked med høy risiko og lav fortjeneste setter Nor Seafoods, som er eksportør av fersk og frossen fisk, pris på tryggheten og stabiliteten som kredittforsikringen fra Allianz Trade tilfører virksomheten.
Beirholm A/S kundehistorie

Beirholm A/S

I tekstilindustrien, der nedbetalingstiden for utvidet kreditt kan være lang, sørger en kredittforsikring for at verken tekstilprodusenten Beirholm eller kundene deres havner i økonomiske vanskeligheter.
FM Timber kundehistorie

FM Timber

Kredittforsikring hjelper finsk sagbrukskonsern til å slå rot i nye markeder.
Sagbrukskonsernet FM Timber stoler på kredittforsikring fra Allianz Trade når det utvider virksomheten sin.
Olympic and Paralympic partner logo
Gjennom veiledning, karrieremuligheter, helseaktiviteter og forsikringsløsninger tilbyr Allianz utøvere og lag hjelp til å nå sine mål.