Om Allianz Trade

     

STABILITET OG FREMGANG FOR DIN BEDRIFT.
Vi forsikrer det som er helt avgjørende for din bedrift, nemlig en sunn og stabil økonomi. Med oss i ryggen kan du planlegge bedre. Vi kan hjelpe deg til å se nye muligheter og til å velge de beste kundene og markedene for å sikre en sunn økonomi i din bedrift.

Allianz Trade er spesialister på kredittforsikring, garantiordninger og inkasso. Vi sørger for at du får informasjon, veiledning og forsikringsdekning. Vi inngår et partnerskap, slikt at vi raskt kan hjelpe og bistå deg dersom du har kunder som får betalingsproblemer eller går konkurs.
 

EKSPERTISE BÅDE LOKALT OG GLOBALT
Allianz Trade i Norge tilbyr løsninger og rådgivning innen kredittforsikring, internasjonal inkasso og garantistillelse.
Bak vår rådgivning ligger det stor ekspertise på den økonomiske syklusen i de globale markedene. Ekspertene våre analyserer økonomiske risikoer relatert til økonomi, politikk, bedriftsklima og finansielle forhold. Vi følger tendensene i handels-, konkurs- og betalingsmønstre, og vi utgir analyser og publikasjoner som omtales i de viktigste mediene over hele verden.


EN STERK INTERNASJONAL PARTNER
Allianz Trade er verdens ledende kredittforsikringsselskap. Vi har kontorer over hele verden, og kan derfor hjelpe våre internasjonale kunder raskt og lokalt.

Vi er en del av verdens største forsikrings- og finanskonsern. Det betyr at vi er den globale lederen innen kredittstyring og kredittforsikring med tilstedeværelse i mer enn 50 land. Du kan derfor være sikker på at vi har kapitalstyrke til å gi din bedrift den nødvendige økonomiske tryggheten.

Med våre informasjonsverktøy kan du se nærmere på dine kunders finansielle stilling og utvikling og styre din porteføljerisiko. Våre data samsvarer med økonomisk intelligens, markedstrender og bransjens risikoanalyser for å gi deg styrke og nøyaktighet når du gjør beslutninger for bedriften din.
Leter du etter nye potensielle kunder ? Går du inn i nye eksportmarkeder? Ønsker du å nå ut til eksisterende kunder med bedre kredittbetingelser? Vi vil samarbeide med deg for å gi deg full tillit til at du får betaling uansett hvilke planer du har for vekst.
Vi overvåker kundene dine konstant, og kan raskt identifisere ny risiko i dine markeder.  Vi samarbeider med deg, og gir gode råd slik at du kan være i forkant av dine konkurrenter.