Gwarancje honorowane we wszystkich przetargach publicznych w Polsce i na świecie
Gwarancje dostępne w 100% online w formie elektronicznej wysłanej na wskazany adres poczty E-mail
Wysokie limity gwarancyjne dzięki ratingowi grupy kapitałowej Allianz
Gwarancje ubezpieczeniowe nie obciążają bankowej linii kredytowej w przeciwieństwie do gwarancji bankowych
Dostarczenie dokumentów finansowych » Analiza i oferta » Podpisanie umowy na czas nieokreślony i URUCHOMIENIE LINII NA GWARANCJE UBEZPIECZENIOWE w ramach której wystawiane są gwarancje
  1. kontakt z naszym doradcą
  2. analiza dokumentów i wydanie decyzji o współpracy  w zakresie gwarancji ubezpieczeniowych
  3. podpisanie umowy ramowej na gwarancje
  4. wystawienie gwarancji
Zasadniczo oznacza to, że w przypadku, gdy Państwo  nie wywiążecie się z umowy, zwykle w rezultacie niewypłacalności lub też innych powodów  beneficjent gwarancji będzie mógł otrzymać środki z wystawionej gwarancji  do wysokości limitu gwarancji.
W ramach gwarancji  przyjmujemy na siebie odpowiedzialność za Państwa firmę wobec osób trzecich ( Beneficjenta gwarancji / Państwa kontrahenta) za zobowiązania wynikające z zawartej umowy np. budowlanej, dostaw towarów czy usług, do określonej kwoty i na określony czas, wynikający z Państwa umowy z kontrahentem. dummy Towarzystwo Ubezpieczeń Euler Hermes S.A. jest całkowicie niezależnym wystawcą gwarancji.

Jesteś zainteresowany?