Kreditförsäkringen hjälper den finska sågverkskoncernen att komma in på nya marknader

Case study: FM Timber Oy

Augusti 2022

FM Timber är ett privatägt finskt sågverksföretag som tillverkar måttspecifika sågade och hyvlade timmerprodukter.

Företagets sågverk finns i Pihtipudas och Pyhäntä i mellersta Finland, men sedan grundandet 1997 har FM Timber aktivt utökat sin exportverksamhet. Viktiga exportmarknader är Asien, Nordafrika, Centraleuropa och Nordamerika.

Företagets ambition är att fördubbla omsättningen och produktionen och samtidigt behålla sin status som en pålitlig leverantör av timmerprodukter på den globala marknaden. Allianz Trade spelar en viktig roll för att detta ska lyckas.

" Kreditförsäkringen är väldigt viktig för verksamheten, särskilt när vi går in på nya marknader. Vi har en tydlig företagspolicy som säger att vi inte ska göra affärer med någon så länge vi inte har en kreditförsäkring, ett kreditiv eller får betalt i förskott", säger Mikko Luikku, försäljningschef på FM Timber.

Kreditförluster är ett allvarligt problem

FM Timber har samarbetat med Allianz Trade i två år, och även om relationen är relativt ny så anser ägarna att den redan har bidragit till stabilitet och säkerhet.

"Vi kan sova bättre när någon hjälper oss att kontrollera kundernas ekonomiska situation. Genom kreditförsäkringen från Allianz Trade får vi information om våra kunders ekonomi så att vi kan sätta olika kreditgränser för olika kunder. I vår bransch är marginalerna ganska små och kreditförluster har en stor påverkan på vår ekonomi och vårt välbefinnande", säger Mikko Luikku.

Och med dagens geopolitiska situation och en ekonomi som fortfarande är påverkad av pandemin kan kundernas situation förändras väldigt snabbt, menar Mikko Luikku.

"Med kreditförsäkringen kan vi utvärdera potentiella risker och sälja större volymer till regioner där riskerna är lägre", säger han.