Kreditförsäkring för småföretag - Simplicity

Förenkla er handel, förbättra lönsamheten och expandera verksamheten

Om ni bekymrar er över osäkra fordringar som hämmar företagets tillväxt är tryggheten bara ett steg bort. Simplicity är till för ni ska kunna ägna mindre tid åt kundfordringar och istället fokusera på det ni gör bäst.
Simplicity
Simplicity täcker fordringar i 30 länder på belopp från 2500 kronor med betalningsvillkor på max 90 dagar .
Omsättning
Använd vår kalkylator för att räkna ut det maximala ersättningsbeloppet på era fordringar för hela året och för varje kund.
Årspremie
Premien täcker 60 % alt. 90 % av era försäkrade fordringar upp till det maximala ersättningsbeloppet.
Skadeanmälan
Anmäl skada inom 30 dagar när er kund blir insolvent eller inom 90 dagar om er kund inte betalar.  Vi betalar ut er försäkringsersättning inom 180 dagar från fakturans ursprungliga förfallodag om vi inte har lyckats driva in fordran.
Utökat skydd
Använd vår onlinetjänst, Eolis för att söka grade på era kunder. Med den informationen kan ni tryggt hantera era risker.
Automatiska uppdateringar
Du får meddelande till utvalda mottagare så snart en grade ändras. Informationen finns även tillgänglig i Eolis.
Våra fasta avgifter gör kreditförsäkringen lätt att förstå och hantera Använd våra prognoser för att tryggt kunna utveckla er verksamhet.
Vår enkla process gör det smidigt att teckna en försäkring.  Sälj sedan på öppen kredit för att ligga före konkurrenterna lokalt eller på exportmarknaderna.
Med vårt omedelbara försäkringsskydd har ni kundfordringarna under kontroll och kassaflödet skyddat.  Få tillgång till förmånligare villkor från banker och andra långivare.