Jag behöver hjälp med inkasso

När du söker försäkringsersättning på en kund så är ett viktigt steg att kontrollera att er kunds namn stämmer överens med den dokumentation ni har (beställningar, fakturor osv) samt att dessa uppgifter stämmer överens med kreditlimiten ni har hos oss.

Varför är det viktigt?
Ibland är företagets namn ut eller på webbsidan inte det juridiska namnet som är skyldig pengar. Att se till att ni har kreditförsäkring på det juridiska namnet är avgörande när ni ansöker om försäkringsersättning.

Information ni behöver kolla:

  1. Företagsnamn och organisationsnummer
  2. Faktureringsadress

Vad gör ni om er kund har ändrat uppgifter?
Sänd oss et mail till contact.se@allianz-trade.com mer ert avtalsnummer samt Allianz Trade ID på er kund och bifoga de nya uppgifterna.

Håll koll på försäkringsskyddet
Utan en godkänd limit på en gammal eller ny kund vid utebliven betalning, är inte försäkrad.

Det här är vad ni behöver hålla koll på:

  • Att ni har en godkänd aktiv limit på er kund
    Säkerhetsställ att ni har sökt limit på er kund alternativt att ni har underlag för er egen bedömning av kunden.

  • Nivån på limiten motsvarighet till utestående belopp  
    När relationen med er kund utvecklas; kan beloppet er kund handlar för att variera. Med tiden måste ni övervaka/hålla koll på ert försäkringsskydd att ni har den nivån som behövs för att få ut ersättning (storleken på beloppet som er kund har handlat för och inte betalat ännu). Ni kanske beslutar att leverera för högre belopp än vad er limit är på.

Om era fakturor har förfallit och er kund inte svarar på era kontaktförsök, då bör ni kontakta oss enligt era villkor i försäkringsavtalet. Det är viktigt att komma ihåg att ni inte får ersättning för varor/tjänter ni har utfört till kunden ifall ni inte har följt villkoren I ert försäkringsavtal.

Det är enkelt att anmäla ett ärende på inkasso, fyll i uppdragsblanketten  och maila den till claims-collections.se@allianz-trade.com alternativt registrera ärendet via vårt onlinesystem som ni finner när ni loggar in i EOLIS.

Vi startar upp ert ärende så fort vi har mottagit det från er. Vi kollar att vi har fått in all information samt dokumentation till ärendet, om något saknas kontaktar vi er per mail och informerar er om vad vi saknar.
Ju mer information vi får in desto bättre.

Vi behöver normalt endast fakturakopior till ert ärende, men om ert inkassoärende ska skickas till annat land utanför Sverige så behöver vi även få in alla kontaktuppgifter till er kund, såsom telefonnummer, mailadresser osv. Ju mer information vi har till ett ärende desto snabbare kan vi starta upp inkassoprocessen.

Allianz Trade förstår att relationen till er kund är viktig för er verksamhet. Om ni önskar ändra betalningsvillkoren av olika anledningar så är det väldigt viktigt att ni kontaktar oss för godkännande om detta överskrider era villkor I försäkringsavtalet.
     
I era kundrelationer kan ni stöta på olika betalningssituationer. Till exempel en annars bra kund betalar sent, begär förlängning av betalningsvillkoren eller vill avtala en avbetalningsplan. Allianz Trade kan i många fall hjälpa er med detta.

INNAN NI ÄNDRAR NÅGRA VILLKOR:

Allianz Trade behöver få information om:

  • Betalningsplaner
  • Förlängning av betalningsvillkor
Nej. I vår kreditförsäkring ingår en inkassotjänst med spetskompetens. Den erbjuds världen över för alla fordringar, stora som små. Mer information om vår inkassotjänst.

Inkasso är en stegvis process som kan följas upp löpande. Vi börjar med att skicka ut ett inkassokrav till er kund, för att driva in fordran. Vi försöker alltid att föra en dialog med er kund innan vi vidtar vidare åtgärder. Fungerar inga av dessa åtgärder inom en rimlig tidsperiod, tar vi hjälp av kronofogden. Vi kan även erbjuda juridiska tjänster, från domstolsbeslut till verkställighet, dessa åtgärder vidtas i samråd med er.  

 

Det varierar beroende på ärende och land. Även kundens beteende påverkas av ekonomiska, politiska och kulturella faktorer. Vi strävar efter att träffa en överenskommelse med gäldenären så snabbt som möjligt. Vi försöker att undvika rättsliga åtgärder eftersom de kan leda till stora förseningar. Vår inkassoavdelning går igenom med er vad ni kan förvänta er och ger er en uppfattning om hur lång tid det kan ta.
Det händer att vi misslyckas trots att vi agerat enligt konstens alla regler (före rättsliga åtgärder). Då pratar vi igenom situationen med er och förklarar vad det finns för möjligheter. Ni kan besluta att avbryta inkassoförfarandet och då avslutar vi ärendet. Alternativt kan vi vidta rättsliga åtgärder. Är det en lämplig lösning, upplyser vi er om möjligheterna att lyckas, samt om den beräknade tiden och kostnaden, så att ni kan avgöra om ni vill fortsätta.  

Om ni har valt att använda er vår inkassoservice och har anmält ärendet I tid enligt era försäkringsvillkor så ersätter vi er för inkassokostnaderna I ärendet.
Så här fungerar det.

Exempel 1: Utestående belopp är lika med eller lägre än limiten
Låt oss säga att ni har en limit på 100 000 SEK och ni har ett utestående belopp på 100 000 SEK. Vi ersätter er för hela beloppet minus moms och självrisk.

Till exempel, ni har 100 000 SEK I limit och ert utestående belopp är 100 000 SEK så är 100% av fordran täckt. Om Er utestående fordran är högre än limiten så kommer procentdelen att minska eftersom att inte hela er fordran är täckt.

Om vi driver in er fordran så kommer vi att fakturera er för kostnaderna som har uppstått I ärendet. Till exempel om provisionskostnaden för ert ärende uppgår till 10 000 SEK samt att ni har 90% täckt av försäkringen, så kan det se ut som nedan.

Provisionen uppgår till 10 000 SEK exklusive moms, minus självrisk på 10% = 9 000 SEK att få utbetalt i ersättning för inkassokostnaderna.

Vi kommer att betala ut enligt nedan:
10 000 SEK minus 10% självrisk = 9 000 SEK

Kostnaden för inkassoåtgärderna minskar alltså från 10 000 SEK till 1000 SEK exklusive moms för ert ärende. (en kostnad om 1% av det vi har drivit in).

Exempel 2: Utestående belopp är högre än limiten.
Låt oss säga att ni har en limit på 100 000 SEK men ert utestående belopp är 120 000 SEK, alltså högre än vad  limiten är på. Vi ersätter er då för beloppet upp till limiten.

Som I tidigare exempel så tar vi ut en provision på 10% av det indrivna beloppet och ni har  en ersättningsnivå på 90%. Vi lyckas driva in hela er fordran på 120 000 SEK, då blir uträkningen enligt följande.

100 000 SEK / 120 000 SEK = 83%. Inkassoprovisionen täcks då upp till 83%.

Inkassoprovision 12 000 SEK exklusive moms om provision är 10%. Vi ersätter er då för 83% av provisionen på 12 000 = 9 960 SEK. Minus självrisken 10%, vi betalar ut 8 964 SEK till er.

Vår prislista för inkasso är varierande beroende på i vilket land vi ska driva ert ärende, se prislista för mer information.

Ja. Vi värnar om er kundportfölj. Så som tredje part med globalt erkännande, kunskap om lokala förhållanden och djupgående insikt i kundens ekonomi, lyckas vi ofta förhandla mer effektivt för att säkerställa att ni får betalt i tid. 
Vi garanterar en global tjänst genom vårt nätverk av kontor i 50 länder, som omfattar världens största ekonomier. Vi har även förstärkt vår lokala närvaro genom ett nära samarbete med jurister och inkassohandläggare i många fler länder. Totalt kan vi driva era ärenden i mer än 130 länder. 
Ja. Vi har mer än 600 anställda världen över som enbart ägnar sig åt indrivning av kommersiella skulder. Vi investerar kontinuerligt i deras vidareutbildning och kompetensutveckling. De är väl samordnade och arbetar med system och processer som utgör normen för inkassobranschen.
Våra inkassohandläggare arbetar inte bara för oss, utan även för er. När de driver in era fordringar blir de ambassadörer för er organisation.