Allianz Risk Barometresi: 2024 Yılında Ticari Hayatı Etkileyebilecek Riskler

16 Ocak 2024

Yönetici Özeti

"Siber saldırılar", yanıtları yüzde 36’sı  ve yüzde 5 puan önde olarak, Allianz Risk Barometresi'nde ilk kez açık ara farkla en büyük küresel risk haline geldi. Aynı zamanda “Siber saldırılar” ilk kez aynı anda hem tüm bölgeler yani Amerika, Afrika ve Orta Doğu, Asya Pasifik ve Avrupa bölgelerinde, hem de her ölçekten tüm şirketler bazında en çok endişe duyulan risk oldu. Şirketlerin ‘Ticari faaliyetlerde duraksama’ya yol açabilecek sorunlar arasında en çok korktukları neden ‘siber saldırılar’ iken; çevresel, sosyal ve yönetişim (ÇSY) açısından en çok endişe duydukları risk konusu da siber güvenlik esnekliği… ‘ Tüketim malları, finansal hizmetler, devlet, kamu hizmetleri, sağlık, eğlence ve turizm, medya, profesyonel hizmetler, teknoloji ve telekomünikasyon gibi geniş bir sektör yelpazesinde 'siber saldırılar,’ sektörler bazında en yaygın endişe olarak dikkat çekiyor.

Bilgisayar korsanları ve suçlular yeni teknolojilere erişim sağladıkça veya güvenlik açıklarından yararlanmanın yeni yollarını buldukça siber tehditler de sürekli gelişiyor. Bilgisayar korsanları, fidye yazılımı saldırılarının hızını ve kapsamını artırmak, kötü amaçlı yeni yazılımlar oluşturmak ve son derece ikna edici oltalama e-postaları ve derin sahtecilikler üretmek için yapay zeka destekli dil modelleri kullanmaya başladı. Bu tür saldırıların 2024 yılı boyunca çoğalması muhtemel.

Dengesiz ve aşırı  hava koşulları doğal afet endişelerini artırıyor. Bu yılki anket sonrası ticari riskler listesinde en çok tırmanış sergileyen başlıklardan biri de yüzde 26’lık oranla doğal afetler oldu. Geçen seneye göre üç basamak yükselerek 3. sıraya yerleşen doğal afetler şirketlerin olağanüstü hava ve iklim olaylarının etkisini hissettiğinin bir işareti. 2023 yılı birçok açıdan yine rekorların kırıldığı bir yıl oldu. Dünya Meteoroloji Örgütü'ne göre kayıtların tutulmaya başlamasından bu yana en sıcak yıl olurken, 2023 yılında sigortalı hasarlar üst üste dördüncü kez 100 milyar doları aştı. Şiddetli fırtınalardan kaynaklanan kayıplar 60 milyar dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Karmaşıklık ve birbirine bağlılık iş kesintisi korkularını artırıyor! 2023 yılında azalan salgın sonrası tedarik zinciri aksaklıkları ve şirketler tarafından alınan risk yönetimi önlemlerine rağmen, ticari faaliyetlerde duraksama yüzde 31 ile 2024 araştırmasında ikinci en büyük tehdit olarak konumunu koruyor. Allianz Risk Barometresi sonuçları, işletmelerin tedarik zincirlerine ilişkin riskleri hafifletmek için en çok; tedarikçi alternatifleri geliştirmeye; iş sürekliliği yönetimini iyileştirmeye ve tedarik zinciri darboğazlarını belirleyip bunları gidermeye başvurduklarını gösteriyor.     

Ekonomi ve enerji krizi endişeleri azalıyor ancak piyasa korkuları artıyor. Devam eden belirsiz küresel ekonomik görünüme, artan iflas seviyelerine kiküresel iflasların 2024 yılında yüzde8 artacağı tahmin ediliyor ve hala yüksek olan faiz oranlarına rağmen, geçen yıl 3'üncü sırada yer alan makroekonomik gelişmeler yüzde 19 ile 2024 yılında 5'inci sıraya geriledi. Katılımcıların Covid-19 şokundan bu yana yaşanan sert ekonomik iniş çıkışların 2024 yılında azalıp daha olağan seviyelere dönebileceğine dair umudu olsa da büyüme görünümleri zayıf kalmaya devam ediyor. Bununla birlikte, rekor sayıdaki seçim, potansiyel korumacılık endişeleri yaratarak , iş dünyası için daha fazla iş kesintisi riskini beraberinde getiriyor.

Riskler arasındaki bağlantı artmaya devam ediyor! Covid-19 öncesi döneme göre birçok şirket artık iş kesintileri veya tedarik zinciri aksaklıklarına karşı çok daha hazırlıklı. Bununla birlikte, pandemiden bu yana teknolojik, toplumsal ve jeopolitik değişimin hızı da şirketlerin, düzenleyicilerin ve yasa koyucuların ayak uydurabileceğinden daha hızlı artıyor. İlgili riskler giderek daha fazla örtüşüyor ve bir alandaki gelişmeler diğerlerinde bir olaylar zincirini veya nedensel etkileri tetikleyebiliyor.

Bu yılki Allianz Risk Barometresi'nde öne çıkan risklerin birçoğu birbiriyle yakından ilişkili. Örneğin, siber riskin gelişimi, yapay zeka ve yakın gelecekte kuantum bilişim gibi teknolojilerin evrimiyle bağlantılı. Ancak siber saldırılar aynı zamanda siyasi istikrarsızlık ve savaşla da bağlantılı; devletler tarafından siber silahlar geliştirmek ve yabancı tedarik zincirlerini, işletmeleri ve kritik altyapıyı hedef almak için desteklenen çok sayıda bilgisayar korsanı grubu bulunuyor.

Çevresel, teknolojik ve siyasi risklerin de bağlantıları artıyor.

Hugo Kidston

Allianz Commercial