Kefalet Sigortası

Kefalet Sigortası

Müşterileriniz ve sizin için garantili teminatlandırma

Ulusal veya Uluslararası müşterilerinize sağlam bir güvence verin.

İş anlaşmanıza uygun olarak yükümlülüklerinizi tamamlayacağınızı müşterilerinize garanti edin.  Adınıza düzenlenmiş bir kefalet senedi ile müşterileriniz sizin sözleşme şartlarına uygun olarak tüm yükümlülüklerinizi tamamlayacağınızı bilir.  Kefalet sigortası hizmetimizden faydalandığınızda bağımsız bir garantör olarak üçüncü taraflara karşı yükümlülükleriniz için garanti veriyoruz.  Küresel çapta bir sigorta şirketinin parçası olarak, kefalet sigortası tahtında düzenlediğimiz kefalet senetleri bankalar tarafından düzenlenen teminat mektupları ile  aynı ölçüde kabul görüyor. Buna ek olarak sizlere bankalara kıyasla ihtiyaçlarınız için çok daha esnek çözümler sunabiliyoruz.  

Kefalet senetlerinizi "ilk talepte kayıtsız-şartsız ödeme taahhüdü içeren, bağımsız talep garantisi (demand guarantee)" niteliğinde veya bankaların düzenlemeyi tercih etmedikleri "şartlı ödeme taahhüdü içeren, sözleşmeye bağımlı, kefalet (suretyship guarantee)" niteliğinde de düzenleyebilmekteyiz.

Ayrıca 5 Aralık 2017 tarih ve 30261 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan torba kanun ile 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nda ( KİK) değişiklik yapılmıştır. Yapılan bu değişik ile, 4734 KİK’e göre yapılan ihaleler için de sigorta şirketlerinin düzenleyeceği Kefalet Senetlerinin teminat olarak kabul edilmektedir.

Bu hali ile Allianz Trade tarafından sunulan Kefalet Sigortası, yurt içinde 4734 Sayılı KİK kapsamında kamu kuruluşlarına ve özel kuruluşlara, yurtdışına özel ve kamu kuruluşlarına hitaben düzenlenebilmektedir.

İş sözleşmenizi desteklemek için nasıl bir teminata ihtiyacınız var?

Kefalet niteliğinde mi? Talep garantisi niteliğinde mi? Daha farklı bir güvence mi?

Uzman ekibimizin değerlendirme yapabilmesi için tüm bilgileri tamamlayarak bizimle paylaşın ve uzmanlarımızın görüş ve tavsiyelerini dinleyin.
Sözleşmeniz için tamamen bağımsız bir garantör olarak sözleşmenizde tanımlanan ve mutabık kalınan şartlara göre kefalet senedi metnini oluşturuyoruz.
Her bir özel iş sektörüne ilişkin bilgi birikimimiz ve uzmanlığımız, size aşağıdakiler gibi standart birleştirme çözümleri sunmamızı sağlar:
  • Değişken vadeli 
  • İhaleye katılım süreci için, ihaleye sunulan teklifin teminatı olarak alınır.
  • Sözleşmenin garanti süresi içinde inşaat, mühendislik, makine üretimi gibi iş performansının değerlendirilmesi sonucu ortaya çıkma ihtimali olan zararların teminatı olarak alınır.
  • Sözleşmeden doğan avans ödemelerinin iş sözleşmesine uygun şekilde kullanılmaması riskine karşı alınır.
  • İşin gerekliliklerinin sözleşmede belirlenen şartlara uygun şekilde yerine getirilmemesi riskine karşı alınır.
Tarafınıza sunulan teminat türleri bunlarla sınırlı değildir. Bunların dışında işinizin ve sözleşmelerinizin içeriğine uygun olacak şekilde, tamamen size özel teminat çözümleri (kefalet senedi metinleri) de oluşturabiliriz.
Standard & Poor's AA derecelendirmemiz finansal ortaklarınız ve iş ortaklarınızın yurtiçi ve yurtdışında sizinle gönül rahatlığıyla ticaret yapmasına destek olacak.
Teminatlarımızla banka kredi limitlerinizi rahatlatabilirsiniz. Böylece, nakdi finansman ihtiyaçlarınız için size daha çok kaynak kalır.
Küresel ağımız, dünyanın dört bir yanında bulunan yerel ofislerimiz ve köklü deneyimimizle, yeni pazarlara girmeniz için size uluslararası ticaretin emniyetle yapılmasını sağlayan kefalet senetleri hakkında her türlü bilgiyi rahatlıkla sağlayabiliriz.