Adatvédelmi nyilatkozat

Az Allianz Csoporthoz tartozó Euler Hermes a világ vezető áruhitel-biztosítója, amely mind Európában, mind a világ többi részén rendelkezik fióktelepekkel és leányvállalatokkal. Az Euler Hermes olyan vállalati pénzügyi termékeket és szolgáltatásokat nyújt ügyfelei részére, amelyek a biztonságos globális kereskedelmet és üzleti növekedést segítik.

Ez az adatvédelmi nyilatkozat az alábbi jogi személyre vonatkozik:

Euler Hermes SA Magyarországi Fióktelepe

és

Euler Hermes Group SAS Magyarországi Fióktelepe

székhelyeik: 1139 Budapest, Váci út 99.

“Euler Hermes”

Az Euler Hermes tiszteletben tartja az ön személyes adatainak védelméhez fűződő jogát. Ez az adatvédelmi nyilatkozat tájékoztatást nyújt önnek az általunk kezelt személyes adatok köréről, az adatok gyűjtésének és felhasználásának okáról és módjáról, valamint arról, hogy meddig kezeljük a személyes adatokat. Tájékoztatást nyújtunk továbbá az adatkezelésre vonatkozóan az adatokhoz történő hozzáférésről, az adatok kijavításhoz fűződő és tiltakozáshoz való jogról (ide értve az adatok törlésére vonatkozó jogot is a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően).

Kérjük, gondosan olvassa el ezt a nyilatkozatot. Amennyiben kérdése merülne fel, vegye fel velünk a kapcsolatot az alábbi címen:

privacy.HU@allianz-trade.com

1. Általános tájékoztatás

1.1 Ez a bekezdés egyaránt vonatkozik az ügyfeleinkre, brókerekre és harmadik személyekre, valamint minden olyan természetes személyre, aki felkeresi honlapunkat.

1.2 Az Euler Hermes “adatkezelő”? Mit jelent ez?

Igen, az Euler Hermes “adatkezelő” a vonatkozó jogszabályok alapján, ide értve különösen az Európai Parlament és a Tanács Rendeletét a személyes adatok kezelésére vonatkozóan. Ez azt jelenti, hogy az Euler Hermes a rendelkezésére álló személyes adatokat kezelő jogi személy, amelynek jogszabályi kötelezettsége a személyes adatok védelmét biztosító szabályzatok, folyamatok és eljárások biztosítása annak érdekében, hogy az érintett természetes személyek adatinak védelméhez fűződő jog érvényesüljön.

1.3 Milyen típusú személyes adatot gyűjt önről az Euler Hermes?

Attól függően, hogy ön milyen információkat nyújt számunkra és milyen beállításokat hagy jóvá, az alábbi kategóriák szerinti személyes adatokat gyűjtheti önről az Euler Hermes:

 • Olyan adatokat, amelyet ön küld meg számunkra, amikor pl. egy szolgáltatást igényel, mint például: név, e-mail cím, telefonszám, beosztás, cégnév.
 • Amennyiben meglátogatja honlapunkat, sütik által szerzünk önről adatokat. A süti egy olyan kisebb adat, amelyet az ön eszköze tárol és ami lehetővé teszi számunkra, hogy felismerjük az ön eszközét, amennyiben ismét meglátogatja weboldalunkat. A sütik használatának célja, hogy felhasználóbarát, biztonságos és hatékony weboldalt nyújthassunk önnek, és hogy az ön igényeire szabott szolgáltatást kínáljunk például azáltal, hogy a böngészője egyéni beállításait alkalmazzuk, illetve azáltal, hogy hogy személyre szabott (harmadik féltől származó) hirdetéseket jelenítünk meg. Amennyiben többet szeretne tudni a sütik használatáról, kérjük, olvassa el a sütikre vonatkozó (2.2) bekezdést.
 • Harmadik féltől kapott adatok, (pl. céginformációs szolgáltatók által nyújtott adatok) vagy nyilvános forrásból származó adatok (pl: cégjegyzékben szereplő adatok).
   

1.4 Milyen célból és milyen jogalap alapján kezeli az Euler Hermes az ön személyes adatait?

Az adatkezelésre sor kerülhet:

 • az ön hozzájárulásával
  • annak érdekében, hogy szolgáltatásainkat az ön szükségleteinek és érdekeinek megfelelő módon nyújthassuk, fejleszthessük és szabhassuk személyre (pl. az igényeinek megfelelő hirdetésekkel)
  • az önnel történő kapcsolattartás céljából
  • azzal a céllal, hogy tájékoztassuk önt az Euler Hermes termékeiről (pl. hirdetések megküldésével)
    
 • az önnel kötendő szerződés előkészítése, vagy a megkötött szerződés teljesítéséhez kapcsolódóan
  • annak érdekében, hogy ajánlatot dolgozunk ki önnek valamelyik termékünkre vonatkozóan, szolgáltatást nyújtsunk önnek és eleget tegyünk kölcsönös szerződéses kötelezettségeinknek
  • annak érdekében, hogy létrehozzuk és működtessük az ön felhasználói hozzáférését, illetve technikai támogatást nyújtsunk vagy ehhez kapcsolódó egyéb célból
    
 • jogos érdekünk alapján
  • annak érdekében, hogy szolgáltatást nyújtsunk, és fejlesszük szolgáltatásainkat az ön igényeinek és szükségleteinek megfelelően (pl. célzott reklámok által)
  • annak érdekében, hogy az Euler Hermes számítógépes rendszereinek információtechnológiai biztonságát minden felhasználónk érdekében fejlesszük
  • az önnel történő kapcsolattartás céljából.
    
 • Jogszabályi kötelezettségeink teljesítése érdekében
  • különböző hatósági eljárások során és amennyiben azt az alkalmazandó jogszabályok megkövetelik vagy lehetővé teszik, bírósági végzés alapján, közigazgatási szervek igénye alapján amennyiben jogellenes magatartások megakadályozása, kivizsgálása, megelőzése ezt szükségessé teszi, csalás gyanúja, olyan helyzetek esetében, amelyek személyes biztonságot veszélyeztethetik vagy a szerződéses feltételeink megsértése esetén.

Amennyiben az ön személyes adatát a fentiektől eltérő célból kezeljük, tájékoztatjuk önt az adatkezelés eltérő céljáról és beszerezzük az ön hozzájárulását, amennyiben szükséges.

1.5 Hol kerül sor az ön személyes adatinak kezelésére?

A személyes adatok Euler Hermes által történő kezelésére mind az EU-n és az EGT-n belül, mind ezeken kívül sor kerülhet, az adatkezelésre minden esetben a titoktartási és biztonsági követelményekre vonatkozó szerződéses rendelkezések alkalmazása mellett a vonatkozó adatvédelmi jogszabályok betartásával kerülhet sor. Nem adjuk át személyes adatait olyan félnek, amely nem jogosult az adatkezelésre.

Felhívjuk figyelmét, hogy mind az EU / EGT tagállamok, mind az egyéb országok saját jogszabályokkal rendelkeznek a személyes adatokra vonatkozóan. Amennyiben személyes adata átadásra kerül az ön országából egy másik országba, akkor a másik ország személyes adatok védelmét biztosító rendelkezései eltérőek (megengedőbbek) lehetnek, mint az ön országának jogszabályai. Például országonként eltérhet az arra vonatkozó szabályozás, hogy mely esetekben férhetnek hozzá a hatóságok a személyes adatokhoz.

Amennyiben az ön személyes adatait az EGT-n kívülre továbbítjuk, megfelelő (pl. EU-s Standard Szerződéses Rendelkezések vagy Kötelező Vállalati Szabályok általi) eljárást dolgozunk ki annak érdekében, hogy az adatvédelem megfelelő szintjét biztosítsuk.

1.6 Meddig kezeljük az ön személyes adatait?

Nem kezeljük az ön személyes adatait azt követően, hogy az adatkezelés célja, az adatkezelésre vonatkozó jogi kötelezettségünk, vagy jogos érdekünk (pl. igényérvényesítés lehetősége) már nem áll fent. Ezt követően töröljük az ön személyes adatait. A személyes adatok törlésének időpontja attól függ a személyes adatok típusától és az adatkezelés céljától.

1.7 Milyen jogok illetik meg önt személyes adati tekintetében?

A vonatkozó jogszabályi előírások szerinti terjedelemben önt megilleti a jog:

 • arra, hogy megismerje az önről kezelt személyes adatokat, ide értve az olyan információt is, mint például az adat forrása, vagy annak besorolása, az adatkezelés célja, az adatokat kezelők (vagy azok besorolása) és az adatkezelésre tartamára vonatkozó határidők
 • arra vonatkozóan, hogy az ön személyes adatának frissítését vagy kijavítását kérje abból a célból, hogy az mindig valós legyen
 • elektronikus formátumban másolatot kérjen személyes adatiról akár tájékozódás, akár más adatkezelőnek történő átadás céljából
 • arra, hogy személyes adatainak törlését kérje, ha annak gyűjtésekor fennálló célja vagy az adatkezelés feltételei már nem áll fent,
 • arra, hogy bizonyos esetekben korlátozza személyes adatainak feldolgozását, például arra az időszakra vonatkozóan amely szükséges ahhoz, hogy kijavítsuk azokat amennyiben vitatta személyes adatainak helyességét
 • arra, hogy tiltakozzon személyes adatinak kezelése vonatkozásában olyan sajátos helyzetre történő hivatkozással, amely felülkerekedik az adatok kezelésére és feldolgozására vonatkozó jogalapunkon
 • arra, hogy bármikor visszavonja beleegyezését azon esetekben, amikor személyes adatainak kezelésre a beleegyezése alapján került sor, a nélkül, hogy az a beleegyezés visszavonását megelőző adatkezelésre vagy más jogiszerű indokkal történő személyes adatainak kezelésére hatással lenne (pl. megalapozott jogi érdek),
 • arra, hogy panasz tegyen az adatkezelőnél és/vagy az adatvédelmi hatóságnál
 • Ezeket a jogokat ön olyan módon gyakorolhatja, hogy felveszi velünk a kapcsolatot és rendelkezésünkre bocsátja a nevét és e-mailcímét, valamint kérésének célját. Itt tudja megadni a kért információkat.
   

2. Weboldalak

2.1 Hogyan gyűjti az ön személyes adatait az Euler Hermes?

Az Euler Hermes kizárólag olyan személyest adatot gyűjt önről a honlapján, amelyet ön önként osztott meg velünk online formában, vagy amelyet ön elfogadott a sütikre vonatkozó preferenciái megadásával, amikor első alkalommal látogatott a weboldalunkra. Önnek bármikor jogában áll visszavonni hozzájárulását, amennyiben ön él ezzel a jogával, nem fogjuk a továbbiakban feldolgozni az ezen a honlapon gyűjtött személyes adatait. Az adatkezeléshez történő hozzájárulását itttudja visszavonni.

2.2 Sütik (Cookies)

A süti (cookie) egy olyan kisebb adat, amelyet az ön számítógépe vagy mobil eszköze tárol, és ami lehetővé teszi a weblap számára, hogy „emlékezzen” az ön által történt korábbi felhasználásra és preferenciákra. A sütik általunk történő használatának célja, hogy a weblap megfelelő működését biztosítsuk, és hogy megkönnyítsük a weblaphoz történő hozzáférését azáltal, hogy adatokat tárolunk az ön eszközén és a preferenciáiról (pl. az eszköz és a böngésző vonatkozásában). Ezen túlmenően, adatot gyűjtünk arra vonatkozóan, hogy ön miként lép kapcsolatba velünk és a partnereinkkel a szolgáltatásokra vonatkozóan, ide értve például a hirdetéseket. Elvileg van lehetősége arra is, hogy a weblapot sütik nélkül használja. Amennyiben a weblapot teljes mértékben és gördülékenyen kívánja használni, szükséges elfogadnia a sütiket. Bármikor megváltoztathatja vagy pl. visszavonhatja a sütikre vonatkozó beállításait .

Az alábbiak szerinti sütiket különböztetjük meg:

(a) Ideiglenes sütik

Az ideiglenes sütik lehetővé teszik számunkra, hogy a böngészése alatt a tevékenységére vonatkozó adatok tároljunk (pl. a bejelentkezési adatait). Az ideiglenes sütik törlésre kerülnek, amikor kilép a weblapról, vagy bezárja a böngészőjét.

(b) Állandó sütik

Az állandó sütik két böngészés között is tárolva maradnak a számítógépén. Ezek a sütik abban segítenek nekünk, hogy a süti érvényességi ideje alatt rendelkezzünk az ön preferenciáival vagy böngészési előzményeivel amikor ön ismételten felkeresi honlapunkat. Ezeket a sütiket használjuk arra is, hogy belépve tartsuk önt a weboldalunkon. Amennyiben a süti törlésre kerül, ismételten be kell lépnie honlapunkon.

(c) Harmadik fél sütijei

Ezeket a sütiket weblapunktól függetlenül harmadik fél használja, például abból a célból, hogy harmadik fél termékeihez kapcsolódó banner hirdetésekkel szolgáljon vagy közösségi média eléréséhez.

Weboldalunkon az alábbi sütiket használjuk:

Csúsztassa balra a további információkért

süti neve felhasználás tárolási idő süti típusa
ga Google Analytics süti a felhasználók megkülönböztetéséhez 2 év Harmadik fél sütije
Marketo Sütik a felhasználók közötti megkülönböztetéshez 2 év
Harmadik fél sütije
 Hotjar Sütik a felhasználók közötti megkülönböztetéshez 1 év Harmadik fél sütije

 

3. Harmadik felek

Abból a célból, hogy ügyfeleinknek kereskedelmi hitelezéssel kapcsolatos szolgáltatásokat nyújtsunk, adatokat gyűjthetünk önről és az ön vállalkozásáról annak érdekében, hogy vizsgálni és elemezni tudjuk saját kockázatunkat és a követelések megtérülését. Adatokat harmadik féltől és publikus forrásokból gyűjtünk. Ezeken túlmenően olyan adatokat is gyűjthetünk, amelyeket ön tesz számunkra közvetlenül hozzáférhetővé. Az alábbi adatokat gyűjtjük:

 • Vállalkozások: tevékenységi kör, elnevezés, képviselők neve (pl. vezetők és igazgatósági tagok), hitelképességre vonatkozó információk (pl. fizetési és kockázati információk),
 • Egyéni vállalkozók és más hasonló jellegű szervezetek: név, e-mail cím, cím, tevékenységi kör, jogi forma, képviselők neve (pl. igazgatók), hitelképességre vonatkozó információk (pl. fizetési és kockázati információk),

4. Hogyan léphet kapcsolatba velünk?

Amennyiben személyes adati kezelésére vonatkozóan kérdése merülne fel, kapcsolatba léphet velünk a privacy.HU@allianz-trade.com e-mail címen.

5. Milyen gyakran frissítésjük az adatvédelmi nyilatkozatot?

Ezt az adatvédelmi nyilatkozatot rendszeresen felülvizsgáljuk, és időről időre módosítjuk. A hatályos verzió itt mindemkor elérhető és előfordulhat, hogy közvetlenül is (e-mailben) értesítjük jelentős változások esetében. Ez az adatvédelmi nyilatkozat utoljára 31.3.2018 napon került frissítésre.