Teisinė informacija

Euler Hermes Lietuva
Registro Nr.: 21320706  

AUTORIAUS TEISĖ
2013 m. Euler Hermes. Visos teisės saugomos.


SVETAINĖS KŪRĖJŲ SĄRAŠAS
Svetainės redaktorius: Euler Hermes, 1 place des Saisons, 92048 PARIS-LA DEFENSE, FRANCE CEDEX
Originalų svetainės dizainą kūrė Euler Hermes, Makheia Digital et Expertime / 4.0

Svetainės serveris: Euler Hermes S.A, 1, place des Saisons, 92048 PARIS - LA DEFENSE CEDEX

Svetainės fotografija:

  • Pagrindinis puslapis: Euler Hermes darbuotojai, visos teisės saugomos.
  • Kitos nuotraukos: komercinės nuotraukos, nuo kurių neskaičiuojamas autoriaus honoraras

Ši svetainė ir jos turinys, įskaitant visą informaciją ir iliustracijas, yra apsaugoti Prancūzijos intelektinės nuosavybės kodekso. Prekės pavadinimai, logotipai ir prekės ženklai, registruoti Euler Hermes ir jos patronuojamųjų bendrovių, yra jų nuosavybė ir negali būti naudojami be išankstinio raštiško jų sutikimo. Šios svetainės turinys gali būti kopijuojamas, reprodukuojamas arba platinamas tik asmeninio naudojimo tikslais, išskyrus atvejus, kai gaunamas išankstinis raštiškas svetainės redaktorių sutikimas. Visose kopijose, reprodukcijose ir platinamuose elementuose turi būti aiškiai nurodytas autoriaus vardas ir pavardė bei šaltinis.

ATSAKOMYBĖ
Jokiomis aplinkybėmis Euler Hermes arba jos patronuojamosios bendrovės nėra laikomos atsakingomis už netiesioginę žalą, pavyzdžiui, finansinius arba komercinius nuostolius, negautą pelną, verslo sutrikdymą, įplaukų sumažėjimą, nuostolius arba teisinį ieškinį, pareikštą trečiosios šalies svetainės naudotojui, kylančius iš šios svetainės naudojimo arba bet kokios informacijos, pateiktos svetainėje.

NUORODOS
Prieš kuriant hipersaitus į šią žiniatinklio svetainę ar iš jos, turi būti pasirašyta raštiška sutartis su svetainės redaktoriumi.​

VIRUSAI
Jūs esate atsakingi už atitinkamų priemonių, skirtų apsaugoti jūsų duomenis ir (arba) programinės įrangos programas ir (arba) aparatinę įrangą nuo virusų, naudojimą.

REGISTRUOTA SVETAINĖ
Mes įregistravome savo svetainę Prancūzijos duomenų apsaugos institucijose – CNIL.