PRIVATUMO PAREIŠKIMAS

Privatumo pranešimai


"Allianz Trade" yra prekės ženklas, naudojamas "Euler Hermes" grupės (toliau vadinamos "Euler Hermes") teikiamoms paslaugoms žymėti.

Allianz grupei priklausanti "Euler Hermes" yra pasaulinė prekinio kredito draudimo lyderė ir pripažinta laidavimo, išieškojimo, struktūrizuoto prekinio kredito ir politinės rizikos specialistė. "Euler Hermes" veikia daugiau nei 50 šalių, joje dirba 5 800 darbuotojų.

Šiame mūsų svetainės skyriuje rasite informacijos apie tai, kaip mes tvarkome jūsų asmens duomenis, pavyzdžiui, kaip ir kokių kategorijų asmens duomenys bus renkami, tvarkomi ir naudojami, kodėl jie renkami, su kuo jais dalijamasi ir kokias teises šiuo atžvilgiu turite.
 
Privatumo pranešimai yra pritaikyti jūsų situacijai, nesvarbu, ar esate:

 • Jūs lankotės mūsų svetainėje.
 • Partneris: Jūs esate, dirbate arba atstovaujate įmonei, kuri turi sutartinių santykių su "Euler Hermes".
 • Trečioji šalis: Jūs esate trečiosios šalies įmonė, dirbate joje arba jai atstovaujate.

Šiuos privatumo pranešimus galite perskaityti spustelėję atitinkamą skirtuką kairėje šio puslapio pusėje.

Gali būti, kad priklausote daugiau nei vienai iš šių kategorijų, tokiu atveju čia galite sužinoti, kaip tvarkome jūsų asmens duomenis kiekvienu iš šių skirtingų scenarijų.

Šių privatumo pranešimų sąlygoms taikomos visos papildomos sąlygos, atsakomybės atsisakymai ar kitos sutarties sąlygos, kurias esate sudarę su "Euler Hermes", pavyzdžiui, klientų privatumo pareiškimai ar pranešimai, taip pat visi galiojantys privalomi įstatymai ir teisės aktai.

Jei esate kandidatas į darbo vietą, su atitinkamu privatumo pranešimu galite susipažinti mūsų svetainės karjeros skiltyje.

Kaip "Allianz" grupės narė, "Euler Hermes" yra saistoma "Allianz" privalomų įmonės taisyklių (BCR).  Šios taisyklės reglamentuoja tarptautinį asmens duomenų perdavimą tarp Europos ekonominėje erdvėje (EEE) veikiančių "Allianz" grupės įmonių ir "Allianz" grupės įmonių, veikiančių už šios erdvės ribų, ir aprašo jūsų teises, susijusias su tokiu duomenų perdavimu, ką daryti, jei norite pasinaudoti savo teisėmis arba pateikti skundą dėl tokio perdavimo, ir kaip su mumis susisiekti. Su "Allianz" privalomomis įmonės taisyklėmis galite susipažinti čia.

Jei turite klausimų apie tai, kaip naudojame jūsų asmens duomenis, galite kreiptis į mūsų duomenų apsaugos pareigūną paštu arba el. paštu toliau nurodytais duomenimis:

Email: privacy.group@allianz-trade.com

Post mail:    

Euler Hermes
Group Data Protection Officer
1, place des Saisons
92048 Paris – La Défense CEDEX
France

Kadangi šį privatumo pranešimą nuolat atnaujiname, reguliariai jį tikrinkite.

Šis puslapis paskutinį kartą buvo atnaujintas 2023 sausio 16 d.

Privatumo pranešimas šios svetainės lankytojams


1. Įvadas

1.1 "Allianz Trade" ir "Euler Hermes

Allianz Trade yra prekių ženklas, naudojamas "Euler Hermes" grupės (toliau vadinamos "Euler Hermes") teikiamoms paslaugoms žymėti. Allianz grupei priklausanti "Euler Hermes" yra pasaulinė prekinio kredito draudimo lyderė ir pripažinta laidavimo, išieškojimo, struktūrizuoto prekinio kredito ir politinės rizikos specialistė. "Euler Hermes" veikia daugiau nei 50 šalių, joje dirba 5 800 darbuotojų.

Kai tvarkome informaciją, susijusią su fiziniu asmeniu, pavyzdžiui, individualiu verslininku, ūkine bendrija ar įmonės direktoriumi, tai yra asmens duomenys ir šią informaciją tvarkome pagal galiojančius įstatymus ir kitus teisės aktus. Naudodama asmens duomenis "Euler Hermes" laikosi galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų.
 

1.2. Šio privatumo pranešimo taikymo sritis

Euler Hermes vertina jūsų apsilankymą šioje svetainėje ir susidomėjimą mūsų paslaugomis ir produktais. Mums svarbus jūsų privatumas, todėl norime, kad lankydamiesi mūsų svetainėje jaustumėtės patogiai. Šiame privatumo pranešime paaiškinama, kaip ir kokie asmens duomenys bus renkami, tvarkomi ir naudojami jums lankantis šioje svetainėje ir po apsilankymo joje, kodėl jie renkami, su kuo jais dalijamasi ir kokios yra jūsų teisės šiuo atžvilgiu.

Šis privatumo pranešimas taikomas bet kokiai informacijai, kurią "Euler Hermes" gauna jums naudojantis šia svetaine. Jis netaikomas su "Euler Hermes" nesusijusių trečiųjų šalių valdomoms svetainėms, į kurias šioje svetainėje gali būti pateikiamos nuorodos. Prašome susipažinti su trečiųjų šalių svetainių privatumo pareiškimais, nes "Euler Hermes" neatsako už trečiųjų šalių svetainių turinį ar privatumo praktiką ir nedaro jai įtakos.
Šio privatumo pranešimo sąlygoms taikomos visos papildomos sąlygos, atsakomybės atsisakymai ar kitos sutartinės sąlygos, kurias esate sudarę su "Euler Hermes", pavyzdžiui, klientų privatumo pareiškimai ar pranešimai, taip pat visi galiojantys privalomi įstatymai ir teisės aktai.

Daugiau informacijos apie tai, kaip tvarkome asmens duomenis, jei esate, dirbate ar atstovaujate įmonei, kuri yra sudariusi sutartį su "Euler Hermes", arba jei esate, dirbate ar atstovaujate trečiosios šalies įmonei, spustelėkite atitinkamą skirtuką kairėje šio puslapio pusėje, kad susipažintumėte su atitinkamu privatumo pranešimu. Jei esate kandidatas į darbo vietą, galite susipažinti su atitinkamu privatumo pranešimu mūsų svetainės skyriuje "Karjera".

Kadangi šį privatumo pranešimą nuolat atnaujiname, reguliariai jį tikrinkite.

1.3 Duomenų valdytojas

Duomenų valdytojas yra fizinis ar juridinis asmuo, kuris kontroliuoja ir yra atsakingas už asmens duomenų saugojimą ir naudojimą popierinėse ar elektroninėse bylose. Šis privatumo pranešimas taikomas toliau nurodytiems duomenų valdytojams, kaip apibrėžta atitinkamuose duomenų apsaugos įstatymuose ir reglamentuose:

Euler Hermes SA / NV
operating through its branches
Kunstlaan 56 Avenue des Arts
1000 Brussel / Bruxelles
Belgium     

Euler Hermes Group SAS
1 place des Saisons
92048 Paris – La Défense
France    

Euler Hermes Services SAS
1 place des Saisons
92048 Paris – La Défense
France

2. Kokius asmens duomenis tvarkome?

2.1 Kai naršote šioje svetainėje

Kai lankotės šioje svetainėje, mūsų interneto serveris automatiškai įrašo duomenis apie jūsų apsilankymą, įskaitant: IP adresą, svetainę, iš kurios apsilankėte, naudojamos naršyklės programinės įrangos tipą, aplankytus svetainės puslapius, apsilankymo šioje svetainėje datą ir trukmę.

Šiuos asmens duomenis naudosime toliau nurodytais tikslais:

 • techniniam šios svetainės administravimui, tyrimams ir plėtrai;
 • tyrimams ir analizei, susijusiai su mūsų verslo santykiais, atlikti;
 • sukčiavimo prevencijai ir nustatymui;
 • vykdyti bet kokius teisinius įsipareigojimus (pvz., mokesčių, apskaitos ir administracinius įsipareigojimus).

Informuojame jus, kai mums reikia jūsų sutikimo tvarkyti jūsų asmens duomenis. Kitais atvejais jūsų asmens duomenis tvarkome siekdami patenkinti savo teisėtus verslo interesus (įskaitant mūsų sistemų apsaugą, rinkos tyrimų ir analizės atlikimą) arba kai to reikia, kad įvykdytume teisinę prievolę.

Jūsų asmens duomenų nelaikysime ilgiau, nei to reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie buvo surinkti, arba siekiant įvykdyti teisines prievoles, arba kaip leidžia įstatymai, pvz., siekiant apginti teisinius reikalavimus. Vėliau jūsų asmens duomenis ištrinsime. Analizės slapukai ištrinami po 13 mėnesių, o slapukų nuostatos ištrinamos po 6 mėnesių.

2.2. Kai su mumis susisiekiate per šią svetainę

Kai su mumis susisiekiate per šią svetainę (pvz., užpildydami žiniatinklio formą), galime rinkti ir tvarkyti įvairių rūšių asmens duomenis, įskaitant pavardę, vardą, titulą, adresą, lytį, kontaktinius duomenis, pareigų pavadinimą, įmonės pavadinimą, verslą ir (arba) profesiją ir (arba) akcininko numerį.

Šiuos duomenis renkame tik tada, kai jūs nusprendžiate juos mums pateikti.

Šiuos asmens duomenis naudosime šiais tikslais:

 • klientų ir naudotojų administravimui ir rinkodarai;
 • verslo santykiams palaikyti;
 • tyrimams ir analizei, susijusiai su mūsų verslo santykiais, atlikti;
 • informuoti jus apie mūsų renginius, paslaugas, produktus ir naujienas, kai lankotės šioje svetainėje arba kai užsisakote mūsų naujienlaiškį ar pašto sąrašus;
 • siekiant palengvinti vertybinių popierių teisės aktų, viešosios bendrovės listingavimo reikalavimų ir susijusių įstatymų bei taisyklių laikymąsi;
 • vykdyti bet kokius teisinius įsipareigojimus (pvz., mokesčių, apskaitos ir administracinius įsipareigojimus).

Mes jus informuosime, kai mums reikės jūsų sutikimo tvarkyti jūsų asmens duomenis. Kitais atvejais jūsų asmens duomenis tvarkome siekdami patenkinti savo teisėtus verslo interesus (įskaitant ryšių su klientais palaikymą, atnaujinimų ir informacijos apie "Euler Hermes" teikimą, renginių organizavimą ir vedimą, rinkos tyrimų ir analizės atlikimą) arba kai to reikia siekiant įvykdyti teisinę prievolę. Be to, galime tvarkyti jūsų asmens duomenis, kad sudarytume su jumis sutartį arba vykdytume savo įsipareigojimus pagal esamą sutartį su jumis.

Šių duomenų nelaikysime ilgiau, nei to reikia tikslams, dėl kurių jie buvo surinkti, arba teisiniams įsipareigojimams vykdyti, arba kaip leidžiama pagal įstatymus, pavyzdžiui, siekiant apginti teisinius reikalavimus. Vėliau jūsų asmens duomenis ištrinsime.

2.3 Jei esate potencialus klientas

Jūsų asmens duomenis galime tvarkyti remdamiesi jūsų sutikimu, siekdami informuoti jus apie mūsų produktus, paslaugas ir pasiūlymus.

Šiuo tikslu galime tvarkyti: jūsų vardą, pavardę, lytį, įmonę, verslą, profesiją ir (arba) pareigų pavadinimą, profesinį pašto adresą, profesinį el. pašto adresą ir profesinį telefono numerį. Šią informaciją gauname tiesiogiai iš jūsų.

Ši informacija bus saugoma tol, kol pageidausite palaikyti ryšį. Savo sutikimą galite bet kada atšaukti.
 

3. Slapukai ir socialinės žiniasklaidos įskiepiai

3.1. Ar šioje svetainėje naudojami slapukai?

Sekimo technologija padeda mums valdyti ir gerinti "Euler Hermes" interneto svetainės patogumą, pavyzdžiui, nustatant, ar praeityje jūsų kompiuteris ir mes palaikė ryšį, ir identifikuojant populiariausius šios svetainės skyrius.
Remiantis išsamesniu slapukų naudojimo aprašymu, mūsų slapukų valdymo įrankis padeda jums valdyti slapukų nuostatas, įskaitant sutikimo suteikimą. Nuoroda į atitinkamą Slapukų valdymo

Įrankis, kurį rasite toliau. Naudodamiesi minėta priemone, bet kada galite atšaukti savo sutikimą naudoti tam tikrus slapukus.

Išsaugojus slapukų nustatymus, jie turėtų būti taikomi ir būsimiems jūsų apsilankymams šioje svetainėje. Tačiau dėl techninių priežasčių, kurių mes negalime kontroliuoti, to garantuoti negalima. Pavyzdžiui, jei iš naujo nustatysite naršyklę, ištrinsite slapukus arba prie šios svetainės prisijungsite iš kitos naršyklės ar įrenginio, jūsų slapukų nustatymai gali būti prarasti. Siekiant laikytis galiojančių įstatymų ir taisyklių, kai kuriose šalyse pirmą kartą apsilankius šioje svetainėje jūsų gali būti paprašyta patvirtinti slapukų nustatymus. Jei esate šalyje, kurioje automatiškai reikalaujama nustatyti slapukų nustatymus, būsimo apsilankymo metu jūsų gali būti paprašyta juos nustatyti dar kartą.

Daugeliu atvejų sekimo technologijas taip pat galite valdyti naudodami naršyklę. Įsitikinkite, kad jūsų naršyklės nustatymuose atsispindi, ar norite būti įspėti apie sekimo technologijas (pvz., slapukus) ir (arba), jei įmanoma, jas priimti. Konkrečias naršyklės galimybes ir nurodymus, kaip jomis naudotis, paprastai rasite naršyklės vadove arba pagalbos faile.

Be sekimo technologijų šioje svetainėje teikiamų paslaugų prieinamumas gali sumažėti arba kai kurios mūsų svetainės dalys gali tinkamai neveikti.
 

3.2. Kaip šioje svetainėje naudojami socialinės žiniasklaidos įskiepiai?

Šioje "Euler Hermes" interneto svetainėje naudojami šie socialinės žiniasklaidos įskiepiai (toliau - įskiepiai):

 • "Facebook" dalijimosi mygtukas, kurį naudoja "Facebook Inc.", 1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94304, JAV;
 • "Tweet" mygtuką, kurį naudoja "Twitter Inc.", 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, JAV;
 • mygtukas Xing, valdomas XING AG, Gänsemarkt 43, 20354 Hamburgas, Vokietija;
 • "LinkedIn" bendrinimo mygtukas, valdomas "LinkedIn Corporation", 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, JAV.

Visi papildiniai nurodyti su atitinkamų operatorių "Facebook", "Twitter", "Xing" ir "LinkedIn" (toliau - operatorius) prekės ženklais. Siekdami padidinti duomenų apsaugos lygį ir vadovaudamiesi galiojančiais įstatymais ir kitais teisės aktais, papildomas programas įdiegėme naudodami "2 paspaudimų sprendimą". Ši procedūra užtikrina, kad jums lankantis "Euler Hermes" interneto svetainėje jūsų naršyklė tiesiogiai nesusijusi su Operatoriaus serveriais. Tik tuo atveju, jei aktyvuojate papildomas programas jas spustelėdami ir taip duodate sutikimą dėl duomenų perdavimo, jūsų naršyklė užmezga tiesioginį ryšį su atitinkamo Operatoriaus serveriu. Tuomet Operatoriai įskiepių turinį tiesiogiai perduoda į jūsų naršyklę ir integruoja į svetainę.

Sutikdamas su įskiepiu, Operatorius gauna informaciją, kad jūsų naršyklė pasiekė "Euler Hermes" interneto svetainę. Jei lankydamiesi "Allianz" interneto svetainėje prisijungėte prie savo paskyros, Operatorius gali tiesiogiai susieti jūsų apsilankymą su jūsų paskyra. Jei sąveikaujate su įskiepiu, pavyzdžiui, spustelėdami mygtuką "Facebook" ir mygtuką "Tweet" arba "LinkedIn" mygtuką "Dalytis", duomenys iš jūsų naršyklės bus tiesiogiai perduoti Operatoriui ir Operatoriaus išsaugoti. Be to, informacija bus paskelbta atitinkamame socialiniame tinkle arba jūsų "Twitter" paskyroje ir bus matoma jūsų kontaktams. Jei nenorite, kad tai duomenų perdavimą Operatoriams, prieš spustelėdami įskiepius ir juos aktyvuodami turite atsijungti nuo atitinkamos paskyros. XING AG naudoja jūsų duomenis tik bendrųjų funkcijų (pvz., skaičiavimo / skaitiklio rodymo) pasiūlai, o ne jūsų asmens duomenų saugojimui ar naudotojo elgsenos vertinimui.

Daugiau informacijos apie duomenų rinkimo, tvarkymo ir naudojimo tikslą ir apimtį rasite toliau pateiktuose privatumo pareiškimuose:

4. Kas turi prieigą prie jūsų asmens duomenų?

Užtikriname, kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi taip, kad atitiktų pirmiau nurodytus tikslus.
Nurodytais tikslais jūsų asmens duomenys gali būti atskleisti toliau nurodytoms šalims, kurios veikia kaip trečiosios šalies duomenų valdytojai:

 • kitoms "Allianz" grupės įmonėms;
 • Įgaliotiems atstovams ir trečiųjų šalių paslaugų teikėjams.

Nurodytais tikslais jūsų asmens duomenis taip pat galime perduoti šioms šalims, kurios mūsų nurodymu veikia kaip duomenų tvarkytojai:

 • Kitos "Allianz" grupės įmonės;
 • Įgaliotieji agentai, paslaugų teikėjai, kurie palengvina ir (arba) teikia dalį mūsų paslaugų, ir tyrimų analizės agentūros; ir
 • ryšių ir "Euler Hermes" remiamų renginių organizatoriams, konsultantams ar ekspertams.

Galiausiai jūsų asmens duomenimis galime dalytis toliau nurodytais atvejais:
su teisėsaugos institucijomis, teismais, vyriausybinėmis ir reguliavimo institucijomis, kad įvykdytume taikomus teisinius ar reguliavimo įsipareigojimus, kai esame teisiškai įpareigoti tai padaryti.
 

5. Kur bus tvarkomi jūsų asmens duomenys?

Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi tiek Europos ekonominėje erdvėje (EEE), tiek už jos ribų pirmiau nurodytų šalių, visuomet laikantis sutartinių konfidencialumo ir saugumo apribojimų pagal galiojančius duomenų apsaugos įstatymus ir taisykles. Mes neatskleisime jūsų asmens duomenų šalims, kurios nėra įgaliotos juos tvarkyti.

Kai perduodame jūsų asmens duomenis tvarkyti už EEE ribų kitai "Allianz" grupės įmonei, tai darome remdamiesi "Allianz" privalomomis įmonės taisyklėmis, vadinamomis "Allianz" privatumo standartu (APS), kurios nustato tinkamą asmens duomenų apsaugą ir yra teisiškai privalomos "Allianz" grupės įmonėms. Viešą APS versiją ir jų besilaikančių "Allianz" grupės įmonių sąrašą galite rasti čia.

Jei "Allianz" privatumo standartas netaikomas, vietoj to imsimės veiksmų, kad jūsų asmens duomenys, perduodami už EEE ribų, būtų tinkamai apsaugoti, kaip ir EEE. Galite sužinoti, kokiomis apsaugos priemonėmis remiamės tokio perdavimo atveju (pavyzdžiui, ES standartinėmis sutarčių sąlygomis), susisiekę su mumis, kaip nurodyta toliau.
 

6. Kokios yra jūsų teisės, susijusios su jūsų asmens duomenimis?

6.1. BDAR teisės

Kai tai leidžiama pagal galiojančius įstatymus ar reglamentus, turite teisę:

susipažinti su savo asmens duomenimis, kurie yra saugomi apie jus, ir sužinoti duomenų kilmę, tvarkymo tikslus ir priemones, duomenis apie duomenų valdytoją (-us), duomenų tvarkytoją (-us) ir šalis, kurioms duomenys gali būti atskleisti.

 • Bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą, jei jūsų asmens duomenys tvarkomi su jūsų sutikimu.
 • Atnaujinti ir ištaisyti savo asmens duomenis, kad jie būtų tikslūs.
 • Ištrinti jūsų asmens duomenis iš mūsų įrašų, jei jie nebereikalingi pirmiau nurodytiems tikslams.
 • tam tikromis aplinkybėmis apriboti jūsų asmens duomenų tvarkymą, pvz., jei užginčijote savo asmens duomenų tikslumą, laikotarpiui, per kurį galime patikrinti jų tikslumą.
 • Prieštarauti, kad tvarkytume jūsų asmens duomenis, arba liepti mums nutraukti jų tvarkymą (įskaitant tiesioginės rinkodaros tikslais).
 • Gauti savo asmens duomenis elektroniniu formatu.
 • Pateikti skundą mums ir (arba) atitinkamai duomenų apsaugos institucijai.

Šiomis teisėmis galite pasinaudoti kreipdamiesi į mus ir nurodydami savo vardą, pavardę, el. pašto adresą ir prašymo tikslą, naudodamiesi mūsų duomenų subjekto prašymo forma, kurią rasite adresu Duomenų subjekto prašymo forma.

6.2 Kalifornijos gyventojai

Kalifornijos vartotojų privatumo įstatymas (CCPA) suteikia vartotojams (Kalifornijos gyventojams) konkrečias teises, susijusias su jų asmenine informacija. Toliau esančiame skyriuje aprašomos šios teisės.

Prieiga prie konkrečios informacijos ir duomenų perkeliamumo teisės

Turite teisę prašyti, kad "Euler Hermes" atskleistų jums tam tikrą informaciją apie jūsų asmeninės informacijos rinkimą ir naudojimą per pastaruosius 12 mėnesių. Gavę ir patvirtinę jūsų patikrinamą vartotojo prašymą, atskleisime jums informaciją perkeliamu formatu:

 • Apie jus surinktos asmeninės informacijos kategorijos.
 • Apie jus surinktos asmeninės informacijos šaltinių kategorijos.
 • Mūsų verslo ar komerciniai tikslai, kuriais rinkome ar pardavinėjome šią asmeninę informaciją.
 • Trečiųjų šalių, su kuriomis dalijamės ta asmenine informacija, kategorijos.
 • Konkreti asmeninė informacija, kurią apie jus surinkome.

Informacijos ištrynimas

Turite teisę prašyti ištrinti savo informaciją, laikydamiesi CCPA numatytų teisių. Teisė į ištrynimą netaikoma, kai asmeninės informacijos išsaugojimas yra būtinas norint atlikti bet kurį iš toliau nurodytų veiksmų:

 • teikti jums prekes ar paslaugas;
 • aptikti ar išspręsti su saugumu ar funkcionalumu susijusias problemas;
 • laikytis įstatymų;
 • atlikti tyrimus viešojo intereso labui;
 • apsaugoti teisę į žodžio laisvę; arba
 • Atlikti bet kokius veiksmus vidaus tikslais, kurių galite pagrįstai tikėtis.

Nediskriminavimas

"Euler Hermes" nediskriminuos jūsų už naudojimąsi bet kuria iš jūsų CCPA teisių. Išskyrus atvejus, kai tai leidžiama pagal CCPA, mes:

 • neatsisakysime jums suteikti prekių ar paslaugų.
 • taikyti jums skirtingas prekių ar paslaugų kainas ar tarifus, įskaitant nuolaidų, nuolaidų ar kitų lengvatų taikymą arba baudų taikymą.
 • Teikti kitokio lygio ar kokybės prekių ar paslaugų.
 • Siūlyti, kad jums gali būti suteikta kitokia prekių ar paslaugų kaina ar tarifas arba kitoks prekių ar paslaugų kokybės lygis.

Asmeninės informacijos pardavimas

Euler Hermes neparduoda ir per pastaruosius 12 mėnesių nepardavė jokių savo svetainių lankytojų asmens duomenų.
 

7. Jūsų asmens duomenų apsauga

7.1. Kokiomis saugumo priemonėmis saugoma šioje svetainėje surinkta informacija?

Mes įgyvendinome pagrįstas technines ir organizacines saugumo priemones, kad apsaugotume jūsų asmens duomenis, kuriuos renkame per savo svetainę, nuo neteisėtos prieigos, netinkamo naudojimo, praradimo ar sunaikinimo.
 

7.2 Kaip elgiamės su elektroniniais pranešimais, siunčiamais į "Euler Hermes" ir iš jos?

Visi elektroniniai pranešimai, siunčiami į "Euler Hermes" ir iš jos, yra apsaugoti pagrįstomis techninėmis ir organizacinėmis priemonėmis ir gali būti prieinami tik pagrįstais atvejais pagal galiojančius įstatymus ir
teismo įsakymą, įtarimus dėl nusikalstamos veikos, teisės aktais nustatytų pareigų pažeidimo) konkretiems asmenims, atliekantiems nustatytas funkcijas (pvz., teisės, atitikties, rizikos). Visi el. laiškai sunaikinami pasibaigus taikomam saugojimo laikotarpiui.
 

7.3. Į ką turėtumėte atsižvelgti siųsdami duomenis internetu?

Internetas paprastai nelaikomas saugia aplinka, o internetu siunčiama informacija (pavyzdžiui, į "Euler Hermes" interneto svetainę ar iš jos arba elektroniniu pranešimu) gali būti prieinama neįgaliotoms trečiosioms šalims, dėl to gali būti atskleista informacija, pakeistas turinys arba atsirasti techninių gedimų. Net jei ir siuntėjas, ir gavėjas yra toje pačioje šalyje, internetu siunčiama informacija gali būti perduodama per tarptautines sienas ir persiunčiama į šalį, kurioje duomenų apsaugos lygis yra žemesnis nei jūsų gyvenamojoje šalyje.

Bendrovė "Euler Hermes" neprisiima atsakomybės ir neatsako už jūsų informacijos saugumą, kai ji perduodama internetu bendrovei "Euler Hermes". Siekdami apsaugoti savo privatumą, galite pasirinkti kitą bendravimo su "Euler Hermes" būdą, jei manote, kad tai tinkama.
 

8. Kaip su mumis susisiekti

Jei turite klausimų apie tai, kaip naudojame jūsų asmens duomenis, galite kreiptis į mūsų duomenų apsaugos pareigūną paštu arba el. paštu toliau nurodytais duomenimis:
Post mail:    Euler Hermes
Group Data Protection Officer
1, place des Saisons
92048 Paris – La Défense CEDEX
France

Email:  privacy.group@allianz-trade.com

9. Kaip dažnai atnaujiname šį privatumo pranešimą?

Nuolat peržiūrime šį privatumo pranešimą ir laikas nuo laiko jį keičiame. Užtikrinsime, kad čia būtų pateikta naujausia versija.


Šis privatumo pranešimas paskutinį kartą atnaujintas 2023 sausio 16 d.

1. Įvadas

1.1 "Allianz Trade" ir "Euler Hermes

Allianz Trade yra prekių ženklas, naudojamas "Euler Hermes" grupės (toliau vadinamos "Euler Hermes") teikiamoms paslaugoms žymėti. Allianz grupei priklausanti "Euler Hermes" yra pasaulinė prekybos kreditų draudimo lyderė ir pripažinta laidavimo, išieškojimo, struktūrizuotų prekybos kreditų ir politinės rizikos specialistė. "Euler Hermes" veikia daugiau nei 50 šalių, joje dirba 5 800 darbuotojų.

Kai tvarkome informaciją, susijusią su fiziniu asmeniu, pavyzdžiui, individualiu verslininku, ūkine bendrija ar įmonės direktoriumi, tai yra asmens duomenys ir šią informaciją tvarkome pagal galiojančius įstatymus ir kitus teisės aktus. Naudodama asmens duomenis "Euler Hermes" laikosi galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų.

1.2. Šio privatumo pranešimo taikymo sritis

Šis privatumo pranešimas taikomas bet kokiai informacijai, kurią "Euler Hermes" gauna, kai jūs esate, dirbate ar atstovaujate įmonei, kuri turi sutartinių santykių su "Euler Hermes".

Šio privatumo pranešimo sąlygoms taikomos visos papildomos sąlygos, atsakomybės atsisakymai ar kitos sutartinės sąlygos, kurias esate sudarę su "Euler Hermes", pavyzdžiui, klientų privatumo pareiškimai ar pranešimai, ir visi galiojantys privalomi įstatymai ir teisės aktai.

Norėdami gauti daugiau informacijos apie tai, kaip tvarkome asmens duomenis, kai lankotės mūsų svetainėje, arba jei esate įmonės savininkas, direktorius ar atstovas, spustelėkite atitinkamą skirtuką kairėje šio puslapio pusėje, kad susipažintumėte su atitinkamu privatumo pranešimu. Jei esate kandidatas į darbo vietą, galite susipažinti su atitinkamu privatumo pranešimu mūsų svetainės karjeros skiltyje.

Kadangi šį privatumo pranešimą nuolat atnaujiname, reguliariai jį tikrinkite.

1.3 Duomenų valdytojas

Duomenų valdytojas yra fizinis ar juridinis asmuo, kuris kontroliuoja ir yra atsakingas už asmens duomenų saugojimą ir naudojimą popierinėse ar elektroninėse bylose. Šis privatumo pranešimas taikomas toliau nurodytiems duomenų valdytojams, kaip apibrėžta atitinkamuose duomenų apsaugos įstatymuose ir reglamentuose:

Euler Hermes SA / NV
operating through its branches
Kunstlaan 56 Avenue des Arts
1000 Brussel / Bruxelles
Belgium     

Euler Hermes Group SAS
1 place des Saisons
92048 Paris – La Défense
France    

Euler Hermes Services SAS
1 place des Saisons
92048 Paris – La Défense
France

2. Kokius asmens duomenis tvarkome?

2.1 Tikslai

Jūsų asmens duomenis tvarkome šiais tikslais:

 • rengti mūsų produktų pasiūlymus ir teikti jums mūsų paslaugas;
 • vykdyti mūsų tarpusavio sutartinius įsipareigojimus arba tarp "Euler Hermes" ir įmonės, kurioje dirbate arba kuriai atstovaujate;
 • sukurti ir prižiūrėti mūsų klientų ir partnerių naudotojų paskyras bei teikti techninę pagalbą;
 • palaikyti verslo santykius ir organizuoti bei rengti susitikimus ir kitus renginius;
 • informuoti jus apie renginius, paslaugas, produktus ir naujienas;
 • atlikti tyrimus ir analizę, susijusią su mūsų paslaugomis ir verslo santykiais;
 • užkirsti kelią sukčiavimui ir jį aptikti bei užtikrinti "Euler Hermes" ir "Allianz" priemonių ir sistemų saugumą;
 • palengvinti vertybinių popierių įstatymų, viešosios bendrovės listingavimo reikalavimų ir susijusių įstatymų bei kitų teisės aktų laikymąsi;
 • vykdyti kitus teisinius įsipareigojimus (pvz., mokesčių, apskaitos ir administracinius įsipareigojimus).
   

2.2. Teisinis pagrindas

Jūsų asmens duomenis tvarkome remdamiesi būtinybe parengti ir (arba) vykdyti su jumis sudarytą sutartį ir teisėtais verslo interesais pirmiau nurodytais tikslais, įskaitant sutarties su įmone, kurioje dirbate arba kuriai atstovaujate, vykdymą.

Jūsų asmens duomenis taip pat galime tvarkyti remdamiesi savo teisiniais įsipareigojimais, kad įvykdytume teisėsaugos institucijų prašymus ar atskleidimo procedūras arba kai to reikalauja ar leidžia galiojantys įstatymai, teismų įsakymai, vyriausybės reglamentai ar valdžios institucijos, kai būtina tirti, užkirsti kelią ar imtis veiksmų, susijusių su neteisėta veikla, įtariamu sukčiavimu, situacijomis, susijusiomis su galimomis grėsmėmis bet kurio asmens saugumui arba mūsų taisyklių ar sąlygų pažeidimais. Tai apima, pavyzdžiui, mūsų įsipareigojimų "Pažink savo klientą" vykdymą.

Informuosime jus, kai mums reikės jūsų sutikimo tvarkyti jūsų asmens duomenis.
 

2.3 Asmens duomenų kategorijos

Šiems duomenims, kai taikoma, priskiriami:

 • vardas, pavardė, lytis, pareigos;
 • Verslo kontaktiniai duomenys, įskaitant verslo adresą, verslo telefono numerį, verslo el. pašto adresą;
 • Pareigų pavadinimas, verslo vaidmuo ir atsakomybė;
 • Įmonės pavadinimas, verslas ir (arba) profesija;
 • Akcininko informacija.
   

2.4 Informacijos šaltiniai

Šią informaciją mums pateikiate jūs pats, jūsų darbdavys, jūsų atstovaujama įmonė arba trečiosios šalys.
Užtikrinate, kad atitinkami duomenys, kuriuos pateikiate "Euler Hermes", yra patikimi, tikslūs, išsamūs ir naujausi. Jei šiuos duomenis reikia atnaujinti, pakeisti ar ištrinti, įsipareigojate nedelsdami raštu informuoti "Euler Hermes".
 

2.5 Saugojimo trukmė

Šiuos duomenis saugome tol, kol jie yra susiję su sutartiniais santykiais ir būtini siekiant tikslų, dėl kurių jie buvo surinkti, arba siekiant įvykdyti savo teisines prievoles, arba kaip leidžia įstatymas, kad apsaugotume savo teisėtus verslo ir teisinius interesus, pavyzdžiui, gindami teisinius reikalavimus. Vėliau jūsų asmens duomenis ištriname.
 

3. Profiliavimas

BDAR 4 straipsnio 4 dalyje "profiliavimas" apibrėžiamas kaip bet kokios formos automatizuotas asmens duomenų tvarkymas, kurį sudaro asmens duomenų naudojimas siekiant įvertinti tam tikrus asmeninius aspektus, susijusius su fiziniu asmeniu, visų pirma analizuoti ar prognozuoti aspektus, susijusius su to fizinio asmens veikla darbe, ekonomine padėtimi, sveikata, asmeniniais pageidavimais, interesais, patikimumu, elgesiu, buvimo vieta ar judėjimu.

Mūsų paslaugų veikla apima įmonių profiliavimą, siekiant įvertinti kredito riziką, naudojant mūsų klientams, veikiantiems B2B srityse, išplatintą įvertinimą. Šis profiliavimas gali apimti automatinį sprendimų priėmimą.
"Euler Hermes" įvertinimas - tai verslo finansinio stabilumo įvertinimas pagal turimą informaciją, pagal kurį su 12 mėnesių tikimybe prognozuojama, ar tikėtina, kad įmonė laiku apmokės sąskaitas, gaus kreditą, ar jai gresia kita konkreti rizika.

"Euler Hermes" įvertinimas gali turėti įtakos draudimo apsaugai. Priklausomai nuo įvertinimo, "Euler Hermes" klientai galės pasinaudoti kredito rizikos draudimu. Mūsų įvertinimas neapima jokios "Euler Hermes" rekomendacijos sudaryti kokias nors sutartis ar atlikti pristatymą. Mūsų klientams pateikiami atitinkami dokumentai, kad jie galėtų suprasti ir interpretuoti kiekvieną įvertinimo lygį.

Pagal BDAR 22 straipsnį visi individualūs prekybininkai, individualios įmonės, įmonių akcininkai, atstovai ir savininkai, jei jie yra asmenys, kurių duomenys buvo naudojami vykdant "Euler Hermes" klasifikavimo veiklą, gali gauti sprendimo, priimto atlikus tokį vertinimą, paaiškinimą ir užginčyti rezultatą, papildydami arba ištaisydami informaciją, kuria buvo grindžiamas įvertinimas, kreipdamiesi į "Euler Hermes" 1.3 skirsnyje nurodytu adresu.

Vertinimui naudojame įvairius modelius ir algoritmus, kurie nuolat stebimi ir tobulinami. Nenaudojame juodųjų sąrašų ir netvarkome jokios specialios kategorijos asmens duomenų, aprašytų BDAR 9 straipsnio 1 dalyje.

Mūsų klasifikavimo veikla vykdoma tikslais, kylančiais iš teisėto "Euler Hermes" intereso teikti informaciją, taip pat prekinio kredito draudimo paslaugas savo klientams ir, konkrečiau, vykdyti įsipareigojimus pagal pagrindines paslaugų sutartis ir draudimo polisą. Mūsų, kaip draudiko, veiklą griežtai reglamentuoja ir prižiūri kompetentingos institucijos.
 

4. Kas turi prieigą prie jūsų asmens duomenų?

Užtikriname, kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi taip, kad atitiktų pirmiau nurodytus tikslus.
Nurodytais tikslais jūsų asmens duomenys gali būti atskleisti toliau nurodytoms šalims, kurios veikia kaip trečiosios šalys duomenų valdytojos:

 • kitoms "Allianz" grupės įmonėms.
 • Įgaliotiems agentams, brokeriams ir trečiųjų šalių paslaugų teikėjams.

Nurodytais tikslais jūsų asmens duomenis taip pat galime perduoti šioms šalims, kurios mūsų nurodymu veikia kaip duomenų tvarkytojai:

 • Kitos "Allianz" grupės įmonės.
 • Įgaliotieji agentai, brokeriai, paslaugų teikėjai, kurie palengvina ir (arba) teikia dalį mūsų paslaugų, ir tyrimų analizės agentūros.
 • Ryšių ir "Euler Hermes" remiamų renginių koordinatoriai, konsultantai ar ekspertai.

Galiausiai jūsų asmens duomenimis galime dalytis toliau nurodytais atvejais:
su teisėsaugos institucijomis, teismais, vyriausybinėmis ir reguliavimo institucijomis, kad įvykdytume taikomus teisinius ar reguliavimo įsipareigojimus, kai esame teisiškai įpareigoti tai padaryti.

5. Kur bus tvarkomi jūsų asmens duomenys?

Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi tiek Europos ekonominėje erdvėje (EEE), tiek už jos ribų pirmiau nurodytų šalių, visuomet laikantis sutartinių konfidencialumo ir saugumo apribojimų pagal galiojančius duomenų apsaugos įstatymus ir taisykles. Mes neatskleisime jūsų asmens duomenų šalims, kurios nėra įgaliotos juos tvarkyti.

Kai perduosime jūsų asmens duomenis tvarkyti už EEE ribų kitai "Allianz" grupės įmonei, tai darysime remdamiesi "Allianz" privalomomis įmonės taisyklėmis (BCR), vadinamomis "Allianz" privatumo standartu (APS), kurios nustato tinkamą asmens duomenų apsaugą ir yra teisiškai privalomos "Allianz" grupės įmonėms. Viešą APS versiją ir jų besilaikančių "Allianz" grupės įmonių sąrašą galite rasti čia.

Jei "Allianz" privatumo standartas netaikomas, vietoj to imsimės veiksmų, kad jūsų asmens duomenys, perduodami už EEE ribų, būtų tinkamai apsaugoti, kaip ir EEE. Galite sužinoti, kokiomis apsaugos priemonėmis remiamės tokio perdavimo atveju (pavyzdžiui, ES standartinėmis sutarčių sąlygomis), susisiekę su mumis, kaip nurodyta toliau.
 

6. Kokios yra jūsų teisės, susijusios su jūsų asmens duomenimis?

6.1. BDAR teisės

Kai tai leidžiama pagal galiojančius įstatymus ar reglamentus, turite teisę:

 • susipažinti su savo asmens duomenimis, kurie yra saugomi apie jus, ir sužinoti duomenų kilmę, tvarkymo tikslus ir priemones, duomenis apie duomenų valdytoją (-us), duomenų tvarkytoją (-us) ir šalis, kurioms duomenys gali būti atskleisti.
 • Bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą, jei jūsų asmens duomenys tvarkomi su jūsų sutikimu.
 • Atnaujinti ir ištaisyti savo asmens duomenis, kad jie būtų tikslūs.
 • Ištrinti jūsų asmens duomenis iš mūsų įrašų, jei jie nebereikalingi pirmiau nurodytiems tikslams.
 • tam tikromis aplinkybėmis apriboti jūsų asmens duomenų tvarkymą, pvz., jei užginčijote savo asmens duomenų tikslumą, laikotarpiui, per kurį galime patikrinti jų tikslumą.
 • Prieštarauti, kad tvarkytume jūsų asmens duomenis, arba liepti mums nutraukti jų tvarkymą (įskaitant tiesioginės rinkodaros tikslais).
 • Gauti savo asmens duomenis elektroniniu formatu.
 • Pateikti skundą mums ir (arba) atitinkamai duomenų apsaugos institucijai.

Šiomis teisėmis galite pasinaudoti kreipdamiesi į mus ir nurodydami savo vardą, pavardę, el. pašto adresą ir prašymo tikslą, naudodamiesi mūsų duomenų subjekto prašymo forma, kurią rasite adresu -> Duomenų subjekto prašymo forma
 

6.2 Kalifornijos gyventojai

Kalifornijos vartotojų privatumo įstatymas (CCPA) suteikia vartotojams (Kalifornijos gyventojams) konkrečias teises, susijusias su jų asmenine informacija. Toliau esančiame skyriuje aprašomos šios teisės.

Prieiga prie konkrečios informacijos ir duomenų perkeliamumo teisės

Turite teisę prašyti, kad "Euler Hermes" atskleistų jums tam tikrą informaciją apie jūsų asmeninės informacijos rinkimą ir naudojimą per pastaruosius 12 mėnesių. Gavę ir patvirtinę jūsų patikrinamą vartotojo prašymą, atskleisime jums informaciją perkeliamu formatu:

 • Asmeninės informacijos, kurią apie jus surinkome, kategorijas.
 • Asmeninės informacijos, kurią apie jus surinkome, šaltinių kategorijas.
 • Mūsų verslo ar komercinius tikslus, kuriais rinkome ar pardavinėjome šią asmeninę informaciją.
 • Trečiųjų šalių, su kuriomis dalijamės šia asmenine informacija, kategorijas.
 • Konkreti asmeninė informacija, kurią apie jus surinkome.

Informacijos ištrynimas

Turite teisę prašyti ištrinti savo informaciją, laikydamiesi CCPA numatytų teisių. Teisė į ištrynimą netaikoma, kai asmeninės informacijos išsaugojimas yra būtinas norint atlikti bet kurį iš toliau nurodytų veiksmų:

 • teikti jums prekes ar paslaugas;
 • aptikti ar išspręsti su saugumu ar funkcionalumu susijusias problemas;
 • laikytis įstatymų;
 • atlikti tyrimus viešojo intereso labui;
 • apsaugoti teisę į žodžio laisvę; arba
 • Atlikti bet kokius veiksmus vidaus tikslais, kurių galite pagrįstai tikėtis.

Nediskriminavimas

"Euler Hermes" nediskriminuos jūsų už naudojimąsi bet kuria iš jūsų CCPA teisių. Išskyrus atvejus, kai tai leidžiama pagal CCPA, mes:

 • neatsisakysime jums suteikti prekių ar paslaugų.
 • taikyti jums skirtingas prekių ar paslaugų kainas ar tarifus, įskaitant nuolaidų, nuolaidų ar kitų lengvatų taikymą arba baudų taikymą.
 • Teikti kitokio lygio ar kokybės prekių ar paslaugų.
 • Siūlyti, kad jums gali būti suteikta kitokia prekių ar paslaugų kaina ar tarifas arba kitoks prekių ar paslaugų kokybės lygis.

Asmeninės informacijos pardavimas

Dalis asmeninės informacijos, kurią tvarkome, kaip aprašyta 2 skyriuje, gali būti perduodama kitoms "Allianz" grupės bendrovėms.

7. Jūsų asmens duomenų apsauga

7.1 Kokiomis saugumo priemonėmis saugoma informacija?

Mes įgyvendinome pagrįstas technines ir organizacines saugumo priemones, kad apsaugotume jūsų asmens duomenis nuo neteisėtos prieigos, netinkamo naudojimo, praradimo ar sunaikinimo.
 

7.2. Kaip elgiamės su elektroniniais pranešimais, siunčiamais į "Euler Hermes" ir iš jos?

Visi elektroniniai pranešimai, siunčiami į "Euler Hermes" ir iš jos, yra apsaugoti pagrįstomis techninėmis ir organizacinėmis priemonėmis ir su jais gali susipažinti tik pagrįstais atvejais pagal galiojančius įstatymus ir kitus teisės aktus (pvz. teismo nutartis, įtarimai dėl nusikalstamos veikos, reguliavimo įpareigojimų pažeidimo) konkretūs asmenys, atliekantys nustatytas funkcijas (pvz., teisės, atitikties, rizikos). Visi el. laiškai sunaikinami pasibaigus taikomam saugojimo laikotarpiui.
 

7.3. Į ką turėtumėte atsižvelgti siųsdami duomenis internetu?

Internetas paprastai nelaikomas saugia aplinka, o internetu siunčiama informacija (pavyzdžiui, į "Euler Hermes" interneto svetainę ar iš jos arba elektroniniu pranešimu) gali būti prieinama neįgaliotoms trečiosioms šalims, dėl to gali būti atskleista informacija, pakeistas turinys arba atsirasti techninių gedimų. Net jei ir siuntėjas, ir gavėjas yra toje pačioje šalyje, internetu siunčiama informacija gali būti perduodama per tarptautines sienas ir persiunčiama į šalį, kurioje duomenų apsaugos lygis yra žemesnis nei jūsų gyvenamojoje šalyje.

Bendrovė "Euler Hermes" neprisiima atsakomybės ir neatsako už jūsų informacijos saugumą, kai ji perduodama internetu bendrovei "Euler Hermes". Siekdami apsaugoti savo privatumą, galite pasirinkti kitą bendravimo su "Euler Hermes" būdą, jei manote, kad tai tinkama.
 

8. Kaip su mumis susisiekti

Jei turite klausimų apie tai, kaip naudojame jūsų asmens duomenis, galite kreiptis į mūsų duomenų apsaugos pareigūną paštu arba el. paštu toliau nurodytais duomenimis:

Post mail:    
Euler Hermes
Group Data Protection Officer
1, place des Saisons
92048 Paris – La Défense CEDEX
France

Email: privacy.group@allianz-trade.com


9. Kaip dažnai atnaujiname šį privatumo pranešimą?

Nuolat peržiūrime šį privatumo pranešimą ir darome pakeitimus. Užtikrinsime, kad čia būtų pateikta naujausia versija.

Šis privatumo pranešimas paskutinį kartą buvo atnaujintas 2023 sausio 16 d.

Privatumo pranešimas trečiosioms šalims: įmonių savininkams, direktoriams ir atstovams


1. Įvadas

1.1 "Allianz Trade" ir "Euler Hermes

Allianz Trade yra prekių ženklas, naudojamas "Euler Hermes" grupės (toliau - "Euler Hermes") teikiamoms paslaugoms žymėti. Allianz grupei priklausanti "Euler Hermes" yra pasaulinė prekinio kredito draudimo lyderė ir pripažinta laidavimo, išieškojimo, struktūrizuoto prekinio kredito ir politinės rizikos specialistė. "Euler Hermes" veikia daugiau nei 50 šalių, joje dirba 5 800 darbuotojų.

Kai tvarkome informaciją, susijusią su fiziniu asmeniu, pavyzdžiui, individualiu verslininku, ūkine bendrija ar įmonės direktoriumi, tai yra asmens duomenys ir šią informaciją tvarkome pagal galiojančius įstatymus ir kitus teisės aktus. Naudodama asmens duomenis "Euler Hermes" laikosi galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų.
 

1.2. Šio privatumo pranešimo taikymo sritis

Šis privatumo pranešimas taikomas informacijai, kurią "Euler Hermes" gauna, kai esate trečiosios šalies įmonė, dirbate joje arba jai atstovaujate.

Šio privatumo pranešimo sąlygoms taikomos visos papildomos sąlygos, atsakomybės atsisakymai ar kitos sutarties sąlygos, kurias esate sudarę su "Euler Hermes", pavyzdžiui, klientų privatumo pareiškimai ar pranešimai, ir visi galiojantys privalomi įstatymai ir kiti teisės aktai.

Norėdami gauti daugiau informacijos apie tai, kaip tvarkome asmens duomenis, kai lankotės šioje svetainėje, arba jei esate, dirbate ar atstovaujate įmonei, kuri yra sudariusi sutartį su "Euler Hermes", spustelėkite atitinkamą skirtuką kairėje šio puslapio pusėje, kad susipažintumėte su atitinkamu privatumo pranešimu. Jei esate kandidatas į darbo vietą, galite susipažinti su atitinkamu privatumo pranešimu mūsų svetainės skyriuje "Karjera".

Kadangi šį privatumo pranešimą nuolat atnaujiname, reguliariai jį tikrinkite.
 

1.3 Duomenų valdytojas

Duomenų valdytojas yra fizinis ar juridinis asmuo, kuris kontroliuoja ir yra atsakingas už asmens duomenų saugojimą ir naudojimą popierinėse ar elektroninėse bylose. Šis privatumo pranešimas taikomas toliau nurodytiems duomenų valdytojams, kaip apibrėžta atitinkamuose duomenų apsaugos įstatymuose ir reglamentuose:

Euler Hermes SA / NV
operating through its branches
Kunstlaan 56 Avenue des Arts
1000 Brussel / Bruxelles
Belgium     

Euler Hermes Group SAS
1 place des Saisons
92048 Paris – La Défense
France    

Euler Hermes Services SAS
1 place des Saisons
92048 Paris – La Défense
France
 

2. Kokius asmens duomenis tvarkome?

2.1 Tikslai

Mes tvarkome informaciją, susijusią su mūsų klientų (potencialių) pirkėjų (toliau - pirkėjai) duomenimis, siekdami:

 • patvirtinti savo verslo tapatybę;
 • paremti įmonės rizikos vertinimą, susijusį su verslo, finansinėmis ir atitikties užtikrinimo operacijomis;
 • nustatyti kredito klasifikavimo profilius;
 • teikti informaciją apie kredito riziką;
 • apdrausti mūsų draudėjų kredito riziką;
 • išleisti obligacijas;
 • vertinti ir stebėti savo riziką;
 • išieškoti skolas sau ir savo klientams;
 • remti patikimą "Euler Hermes" ir kitų "Allianz" grupės įmonių valdymą;
 • ginti savo teisinius interesus, naudotis savo teisėmis ir gintis nuo teisinių reikalavimų;
 • atlikti tyrimus ir analizę, susijusią su mūsų verslo operacijomis;
 • vykdyti savo teisines prievoles, įskaitant pagarbą duomenų apsaugos teisių įgyvendinimui.

2.2. Teisinis pagrindas

Šis duomenų tvarkymas grindžiamas teisėtais "Euler Hermes" ir, jei reikia, kitų "Allianz" grupės įmonių bei mūsų klientų interesais, siekiant pirmiau minėtų tikslų, kai toks tvarkymas yra būtinas šiems tikslams pasiekti.

Prieš pradėdami tvarkyti bet kokius asmens duomenis, šiuos teisėtus interesus deriname su galimu poveikiu susijusių asmenų interesams, teisėms ir laisvėms.
Įsitikiname, kad į šį tvarkymą neįtraukiame jokių specialių kategorijų asmens duomenų ir atsižvelgiame į pagrįstus susijusių asmenų lūkesčius.

2.3. Duomenų kategorijos

Mes tvarkome toliau nurodytų kategorijų asmens duomenis apie verslo savininkus, direktorius ir atstovus:
Verslo subjektai (dažniausiai komerciniai subjektai, tačiau kai kurių verslo subjektų tapatybė yra susieta su jų savininko tapatybe, pavyzdžiui, individualios įmonės, ūkinės bendrijos arba vieno asmens ribotos atsakomybės bendrovės):

 • Verslo pavadinimas (kuris gali sutapti su asmens vardu) ir teisinė forma;
 • Verslo veikla, sektorius ir dydis;
 • Verslo kredito reitingas;
 • kontaktiniai duomenys, tokie kaip: įmonės pašto adresas, įmonės el. pašto adresas, įmonės telefono numeris, įmonės fakso numeris. Jei įmanoma, šie duomenys yra bendri įmonės duomenys, o ne asmens duomenys (pavyzdžiui, jei įmanoma, naudosime info@company.com, o ne john.doe@company.com);
 • PVM mokėtojo kodas ir kiti įmonės identifikaciniai numeriai (iš vyriausybių, prekybos rūmų, "Euler Hermes" ir (arba) duomenų tarpininkų);
 • su verslu susijusią finansinę informaciją, pavyzdžiui, banko buveinę, banko sąskaitą, finansinę būklę, turtą ir grynąją vertę;
 • verslo mokėjimų istorija ir modeliai, pelningumas ir kita informacija apie kreditingumą (pvz., mokėjimų ir rizikos atvejai), įskaitant nemokumo situaciją.

Įmonių savininkai, direktoriai ir atstovai:

 • Vardas, pavardė, lytis, titulas, pareigos;
 • Ryšiai su įvairiomis įmonėmis (buvę ir esami);
 • Informacija apie akcininkus.

2.4 Informacijos šaltiniai

Nurodytą informaciją renkame pagal visus galiojančius teisės aktus iš:

 • Jūs patys;
 • Jūsų interneto svetainės ar kitų Jūsų viešai skelbiamų leidinių
 • Bendrovės, kurioje dirbate arba kuriai atstovaujate;
 • mūsų klientų;
 • Mūsų verslo partnerių;
 • piktnaudžiavimo prevencijos srities paslaugų teikėjai (kurie tvarko duomenų bazes su galutinių įrenginių identifikaciniais numeriais);
 • Paslaugų teikėjai tapatybės tikrinimo srityje;
 • Tiesioginės rinkodaros bendrovės;
 • viešai prieinama informacija, pavyzdžiui, komerciniai registrai, prekybos registrai, viešos statistinės duomenų bazės ir interneto svetainės.

Kai jūsų asmens duomenis renkame tiesiogiai iš jūsų, neprivalote pateikti mums prašomų asmens duomenų. Tačiau kai kuriais atvejais tai gali turėti įtakos tam, kokiu mastu mes galime teikti jums ir jūsų verslo partneriams paslaugas, palengvinančias prekybą.

2.5. Saugojimo trukmė

Jūsų asmens duomenis saugosime tik tiek, kiek tai bus būtina pirmiau minėtiems tikslams pasiekti, laikantis mūsų Informacijos ir dokumentų valdymo standarto.

Jūsų asmens duomenis saugosime tol, kol egzistuos teisės aktuose nustatyti saugojimo reikalavimai arba bus galimi bet kokie teisiniai reikalavimai, kurių gynybai reikalingi asmens duomenys.

Mokėjimų istorijos duomenys ištrinami, kai jie nebėra svarbūs jūsų verslo kreditingumui.

"Euler Hermes" suinteresuota naudoti tik aktualią, teisingą ir naujausią informaciją. Visi mūsų tvarkomi duomenys nuolat atnaujinami ir tikrinami.
 

3. Profiliavimas

BDAR 4 straipsnio 4 dalyje "profiliavimas" apibrėžiamas kaip bet kokios formos automatizuotas asmens duomenų tvarkymas, kurį sudaro asmens duomenų naudojimas siekiant įvertinti tam tikrus asmeninius aspektus, susijusius su fiziniu asmeniu, visų pirma analizuoti ar prognozuoti aspektus, susijusius su to fizinio asmens veikla darbe, ekonomine padėtimi, sveikata, asmeniniais pageidavimais, interesais, patikimumu, elgesiu, buvimo vieta ar judėjimu.

Mūsų paslaugų veikla apima įmonių profiliavimą siekiant įvertinti kredito riziką, naudojant mūsų klientams, kurie veikia B2B srityse, išplatintą įvertinimą. Šis profiliavimas gali apimti automatinį sprendimų priėmimą.
"Euler Hermes" įvertinimas - tai verslo finansinio stabilumo įvertinimas pagal turimą informaciją, pagal kurį su 12 mėnesių tikimybe prognozuojama, ar tikėtina, kad įmonė laiku apmokės sąskaitas, gaus kreditą, ar jai gresia kita konkreti rizika.

"Euler Hermes" įvertinimas gali turėti įtakos draudimo apsaugai. Priklausomai nuo įvertinimo, "Euler Hermes" klientai galės pasinaudoti kredito rizikos draudimu. Mūsų įvertinimas neapima jokios "Euler Hermes" rekomendacijos sudaryti kokias nors sutartis ar atlikti pristatymą. Mūsų klientams pateikiami atitinkami dokumentai, kad jie galėtų suprasti ir interpretuoti kiekvieną įvertinimo lygį.

Vadovaujantis BDAR 22 straipsniu, visi individualių įmonių, individualių įmonių, įmonių akcininkai, atstovai ir savininkai, jei jie yra asmenys, kurių duomenys buvo naudojami vykdant "Euler Hermes" klasifikavimo veiklą, gali gauti sprendimo, priimto atlikus tokius vertinimus, paaiškinimą ir gali užginčyti rezultatus, papildydami arba ištaisydami informaciją, kuria buvo grindžiamas įvertinimas, kreipdamiesi į "Euler Hermes" 1.3 skirsnyje nurodytu adresu.

Vertinimui naudojame įvairius modelius ir algoritmus, kurie nuolat stebimi ir tobulinami. Nenaudojame juodųjų sąrašų ir netvarkome jokios specialios kategorijos asmens duomenų, aprašytų BDAR 9 straipsnio 1 dalyje.

Mūsų klasifikavimo veikla vykdoma dėl teisėtų "Euler Hermes" interesų teikti informaciją ir prekinių kreditų draudimo paslaugas savo klientams, o tiksliau - vykdyti savo įsipareigojimus pagal pagrindines paslaugų sutartis ir draudimo polisą. Mūsų, kaip draudiko, veiklą griežtai reglamentuoja ir prižiūri kompetentingos institucijos.
 

4. Kas turi prieigą prie jūsų asmens duomenų?

Užtikriname, kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi taip, kad atitiktų pirmiau nurodytus tikslus.

Nurodytais tikslais jūsų asmens duomenys gali būti atskleisti toliau nurodytoms šalims, kurios veikia kaip trečiosios šalys duomenų valdytojos:

 • kitoms "Allianz" grupės įmonėms;
 • Įgaliotiems agentams, brokeriams ir trečiųjų šalių paslaugų teikėjams.
 • Mūsų klientams, jei esate jų klientas arba potencialus klientas.

Nurodytais tikslais jūsų asmens duomenis taip pat galime perduoti šioms šalims, kurios mūsų nurodymu veikia kaip duomenų tvarkytojai:

 • Kitos "Allianz" grupės įmonės.
 • Įgaliotiems atstovams, paslaugų teikėjams, kurie palengvina ir (arba) teikia dalį mūsų paslaugų, ir tyrimų analizės agentūroms.
 • Ryšių ir "Euler Hermes" remiamų renginių organizatoriams, konsultantams ar ekspertams.

Galiausiai jūsų asmens duomenimis galime dalytis toliau nurodytais atvejais:

 • su teisėsaugos institucijomis, teismais, vyriausybinėmis ir reguliavimo institucijomis, kad įvykdytume taikomus teisinius ar reguliavimo įsipareigojimus, kai esame teisiškai įpareigoti tai padaryti.
   

5. Kur bus tvarkomi jūsų asmens duomenys?

Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi tiek Europos ekonominėje erdvėje (EEE), tiek už jos ribų pirmiau nurodytų šalių, visuomet laikantis sutartinių konfidencialumo ir saugumo apribojimų pagal galiojančius duomenų apsaugos įstatymus ir taisykles. Mes neatskleisime jūsų asmens duomenų šalims, kurios nėra įgaliotos juos tvarkyti.

Kai perduosime jūsų asmens duomenis tvarkyti už EEE ribų kitai "Allianz" grupės įmonei, tai darysime remdamiesi "Allianz" privalomomis įmonės taisyklėmis (BCR), vadinamomis "Allianz" privatumo standartu (APS), kurios nustato tinkamą asmens duomenų apsaugą ir yra teisiškai privalomos "Allianz" grupės įmonėms. Viešą APS versiją ir jų besilaikančių "Allianz" grupės įmonių sąrašą galite rasti čia.

Jei "Allianz" privatumo standartas netaikomas, imsimės veiksmų, kad užtikrintume, jog jūsų asmens duomenys, perduodami už EEE ribų, būtų tinkamai apsaugoti, kaip ir EEE. Galite sužinoti, kokiomis apsaugos priemonėmis remiamės tokio perdavimo atveju (pavyzdžiui, ES standartinėmis sutarčių sąlygomis), susisiekę su mumis, kaip nurodyta toliau.
 

6. Kokios yra jūsų teisės, susijusios su jūsų asmens duomenimis?

6.1. BDAR teisės

Kai tai leidžiama pagal galiojančius įstatymus ar reglamentus, turite teisę:

 • susipažinti su savo asmens duomenimis, kurie yra saugomi apie jus, ir sužinoti duomenų kilmę, tvarkymo tikslus ir priemones, duomenis apie duomenų valdytoją (-us), duomenų tvarkytoją (-us) ir šalis, kurioms duomenys gali būti atskleisti.
 • Bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą, jei jūsų asmens duomenys tvarkomi su jūsų sutikimu.
 • Atnaujinti ir ištaisyti savo asmens duomenis, kad jie būtų tikslūs.
 • Ištrinti jūsų asmens duomenis iš mūsų įrašų, jei jie nebereikalingi pirmiau nurodytiems tikslams.
 • tam tikromis aplinkybėmis apriboti jūsų asmens duomenų tvarkymą, pvz., jei užginčijote savo asmens duomenų tikslumą, laikotarpiui, per kurį galime patikrinti jų tikslumą.
 • Prieštarauti, kad tvarkytume jūsų asmens duomenis, arba liepti mums nutraukti jų tvarkymą (įskaitant tiesioginės rinkodaros tikslais).
 • Gauti savo asmens duomenis elektroniniu formatu.
 • Pateikti skundą mums ir (arba) atitinkamai duomenų apsaugos institucijai.

Šiomis teisėmis galite pasinaudoti kreipdamiesi į mus ir nurodydami savo vardą, pavardę, el. pašto adresą ir prašymo tikslą, naudodamiesi mūsų duomenų subjekto prašymo forma, kurią rasite adresu  Duomenų subjekto prašymo forma

6.2 Kalifornijos gyventojai

Kalifornijos vartotojų privatumo įstatymas (CCPA) suteikia vartotojams (Kalifornijos gyventojams) konkrečias teises, susijusias su jų asmenine informacija. Toliau esančiame skyriuje aprašomos šios teisės.

Prieiga prie konkrečios informacijos ir duomenų perkeliamumo teisės

Turite teisę prašyti, kad "Euler Hermes" atskleistų jums tam tikrą informaciją apie jūsų asmeninės informacijos rinkimą ir naudojimą per pastaruosius 12 mėnesių. Gavę ir patvirtinę jūsų patikrinamą vartotojo prašymą, atskleisime jums informaciją perkeliamu formatu:

 • Asmeninės informacijos, kurią apie jus surinkome, kategorijas.
 • Asmeninės informacijos, kurią apie jus surinkome, šaltinių kategorijas.
 • Mūsų verslo ar komercinius tikslus, kuriais rinkome ar pardavinėjome šią asmeninę informaciją.
 • Trečiųjų šalių, su kuriomis dalijamės šia asmenine informacija, kategorijas.
 • Konkreti asmeninė informacija, kurią apie jus surinkome.


Informacijos ištrynimas

Turite teisę prašyti ištrinti savo informaciją, laikydamiesi CCPA numatytų teisių. Teisė ištrinti informaciją netaikoma, kai asmens duomenis reikia saugoti, kad būtų galima atlikti bet kurį iš toliau nurodytų veiksmų:

 • teikti jums prekes ar paslaugas;
 • aptikti ar išspręsti su saugumu ar funkcionalumu susijusias problemas;
 • laikytis įstatymų;
 • atlikti tyrimus viešojo intereso labui;
 • apsaugoti teisę į žodžio laisvę; arba
 • Atlikti bet kokius veiksmus vidaus tikslais, kurių galite pagrįstai tikėtis.

Nediskriminavimas

"Euler Hermes" nediskriminuos jūsų už naudojimąsi bet kuria iš jūsų CCPA teisių. Išskyrus atvejus, kai tai leidžiama pagal CCPA, mes:

 • neatsisakysime jums suteikti prekių ar paslaugų.
 • taikyti jums skirtingas prekių ar paslaugų kainas ar tarifus, įskaitant nuolaidų, nuolaidų ar kitų lengvatų taikymą arba baudų taikymą.
 • Teikti kitokio lygio ar kokybės prekių ar paslaugų.
 • Siūlyti, kad jums gali būti suteikta kitokia prekių ar paslaugų kaina ar tarifas arba kitoks prekių ar paslaugų kokybės lygis.

Asmeninės informacijos pardavimas

Dalis asmeninės informacijos, kurią tvarkome, kaip aprašyta 2 skyriuje, gali būti perduodama kitoms "Allianz" grupės įmonėms. Tai susiję su duomenų kategorijomis, susijusiomis su jūsų, kaip verslininko, ir įmonių, kurias turite, kurioms atstovaujate arba kuriose dirbate, identifikavimu.
 

7. Jūsų asmens duomenų apsauga

7.1. Kokiomis saugumo priemonėmis saugoma informacija?

Mes įgyvendinome pagrįstas technines ir organizacines saugumo priemones, kad apsaugotume jūsų asmens duomenis nuo neteisėtos prieigos, netinkamo naudojimo, praradimo ar sunaikinimo.
 

7.2. Kaip elgiamės su elektroniniais pranešimais, siunčiamais į "Euler Hermes" ir iš jos?

Visi elektroniniai pranešimai, siunčiami į "Euler Hermes" ir iš jos, yra apsaugoti pagrįstomis techninėmis ir organizacinėmis priemonėmis ir su jais gali susipažinti tik pagrįstais atvejais pagal galiojančius įstatymus ir kitus teisės aktus (pvz. teismo nutartis, įtarimai dėl nusikalstamos veikos, reguliavimo įpareigojimų pažeidimo) konkretūs asmenys, atliekantys nustatytas funkcijas (pvz., teisės, atitikties, rizikos). Visi el. laiškai sunaikinami pasibaigus taikomam saugojimo laikotarpiui.

7.3 Į ką turėtumėte atsižvelgti siųsdami duomenis internetu?

Internetas paprastai nelaikomas saugia aplinka, todėl internetu siunčiama informacija (pavyzdžiui, į "Euler Hermes" svetainę ar iš jos arba elektroniniu pranešimu) gali būti prieinama neįgaliotoms trečiosioms šalims ir dėl to gali būti atskleista informacija, pakeistas turinys arba įvykti techniniai gedimai. Net jei ir siuntėjas, ir gavėjas yra toje pačioje šalyje, internetu siunčiama informacija gali būti perduodama per tarptautines sienas ir persiunčiama į šalį, kurioje duomenų apsaugos lygis yra žemesnis nei jūsų gyvenamojoje šalyje.

Bendrovė "Euler Hermes" neprisiima atsakomybės ir neatsako už jūsų informacijos saugumą, kai ji perduodama internetu bendrovei "Euler Hermes". Siekdami apsaugoti savo privatumą, galite pasirinkti kitą bendravimo su "Euler Hermes" būdą, jei manote, kad tai tinkama.
 

8. Kaip su mumis susisiekti

Jei turite klausimų apie tai, kaip naudojame jūsų asmens duomenis, nesvarbu, koks "Euler Hermes" subjektas su tuo susijęs, galite kreiptis į mūsų duomenų apsaugos pareigūną paštu arba el. paštu toliau nurodytais duomenimis:

Post mail:    
Euler Hermes
Group Data Protection Officer
1, place des Saisons
92048 Paris – La Défense CEDEX
France

Email: privacy.group@allianz-trade.com

9. Kaip dažnai atnaujiname šį privatumo pranešimą?

Nuolat peržiūrime šį privatumo pranešimą ir darome pakeitimus. Užtikrinsime, kad čia būtų pateikta naujausia versija.

Šis privatumo pranešimas paskutinį kartą buvo atnaujintas 2023 sausio 16 d.