Allianz Trade ใน ประเทศไทย

เราคือผู้นำการประกันภัยสินเชื่อทางการค้าระดับโลก และได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการรับประกัน การเรียกเก็บเงิน อนุพันธ์ด้านสินเชื่อทางการค้า และความเสี่ยงทางการเมือง
เรามีความมุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือคุณให้มีความมั่นใจในการทำการค้าและได้รับการชำระเงิน เพื่อให้คุณสามารถขับเคลื่อนธุรกิจของคุณไปข้างหน้าได้ ไม่ว่าเป้าหมายของคุณคืออะไรก็ตาม  มาควบคุมวันพรุ่งนี้ร่วมกัน

Chomchanolk Narthumputh
Business Development Manager
Tel: +662 264 8622
Email:  Piriyapong.Charnsin@allianz-trade.com