Garantiforsikring

Garantiforsikring fra Allianz Trade skræddersyet til store virksomheder

En garanti sikrer modparten økonomisk kompensation, hvis din virksomhed ikke kan opfylde sine forpligtelser i henhold til kontrakten. Garantien kan dække udførelse af arbejde, leverance af en maskine eller være sikkerhed for forudbetalinger eller betalinger.

Som en del af et internationalt forsikringsselskab anerkendes vi som ligestillet med en bank, men vi er mere fleksible når det gælder afdækning af dine behov.

Tilbudsgaranti/forhåndstilsagn

  • Sikkerhed for din deltagelse i en udbudsprocedure eller prækvalificering til at give et tilbud.

Forudbetalingsgaranti

  • Sikrer din kunde for tilbagebetaling af en forudbetaling, såfremt din leverance ikke finder sted eller er mangelfuld.

Arbejds-/entreprisegaranti (inkl. AB18/ABT18)

  • Opfyldelse af en kontraktlig forpligtelse

Told- og afgiftsgaranti

  • Sikrer staten i tilfælde af din manglende betaling af told og afgifter
Listen over garantier er ikke udtømmende. Allianz Trade tilbyder ikke garantier for banklån eller betaling af leasingydelser.
Vores AA rating fra Standard & Poor's styrker dine inden- og udenlandske økonomiske partnere og beneficianters tillid til dig som forretningspartner.
Ved at gøre brug af vores garantiløsninger letter du presset på dine kreditfaciliteter i banken. Den ekstra likviditet kan du bruge i forbindelse med kontantforretninger.
Ekspandér til nye markeder. Udnyt vores globale viden, lokale tilstedeværelse og store ekspertise til at opfylde dit behov for garantier, der beskytter dine internationale forretninger.