Kreditforsikring

Kreditforsikring dækker dine tab,
hvis din kunde ikke betaler

Vi giver dig økonomisk tryghed i dine kundeforhold og beskytter din likviditet.

Kreditforsikring er en effektiv måde til at sikre dig mod tab på dine kunder, fordi den dækker dig som leverandør. Hvis en kunde ikke betaler fakturaen, træder kreditforsikringen til, så din virksomheds tab bliver væsentligt reduceret.

Kreditforsikringen hjælper dig med hele tiden at have overblik over kreditrisikoen på dine debitorer. Samtidig forebygger den tab. Der er nemlig ofte en række faresignaler, der opstår inden det kommer så vidt, at en kunde ikke kan betale eller ligefrem går konkurs. 

Hav altid aktuel og præcis viden om ændringer i risikoen på din kundeportefølje. Det giver tryghed i styringen af portefølje, ordrer og betalinger.
Beskyt dine tilgodehavender, så din likviditet og fortjeneste er mere sikker. Din virksomhed vil fremstå stærkere for banker, revisorer og investorer.
Opsøg nye muligheder for vækst. Brug vores ressourcer til at styrke din virksomhed til at kunne ekspandere på nye markeder.
Pengene skal stå på din bankkonto og ikke kundens. Når kunderne betaler til tiden, er det godt for din likviditet og dermed også for din virksomheds kreditværdighed i banken og i forhold til at tiltrække investorer. Har I derimod mange hensættelser til tab, sænker det egenkapitalen.

En kreditforsikring er med til at sikre en stabil økonomi. Det sikrer likviditet til betalinger, og er med til at skabe værdi i virksomheden i form af investeringer i nye kunder og nye markeder.

Frigør likviditet og få flere muligheder
 

 • Højere kreditværdighed og bedre lånebetingelser
 • Forbedret økonomisk stabilitet
 • Færre hensættelser
 • Bedre cash flow og ingen usikkerhed

Sådan bruger Beirholms Væverier kreditforsikring

I tekstilservice-industrien, hvor tilbagebetalingstiden på investeringer i tekstiler er lang, er kreditforsikring med til at sikre, at Beirholm og deres kunder ikke kommer i økonomiske problemer.

"Allianz Trade er dygtige til at hjælpe os med at give et indblik i de kunder, vi har med at gøre."  Peter Beirholm,  CEO i Beirholms Væverier A/S.

Kreditforsikring er en god fangst for norsk eksportør af frisk og frossen fisk

På et marked med høj risiko og lille fortjeneste sætter Nor Seafoods pris på den sikkerhed, stabilitet og tryghed, som en kreditforsikring fra Allianz Trade kan tilføre driften.

"Vi har oplevet forandringer, som vi ikke har kontrol over. Dem skal vi tilpasse os." Inge Kristian Hansen, CEO hos Nor Seafoods.

Kreditforsikring hjælper finsk savværkskoncern med at slå rod på nye markeder

Savværkskoncernen FM Timber er afhængig af kreditforsikring fra Allianz Trade, når den udvider sin forretning.

"Kreditforsikring er en meget vigtig del af vores forretning, navnlig når vi er på vej ind på nye markeder." Mikko Luikko, Chief Sales Officer hos FM Timber

Kreditforsikring hjælper med at drive en bæredygtig forretning

Stena Metal har samarbejdet med Allianz Trade i næsten 15 år. Samarbejdet bidrager med stabilitet og sikkerhed, så den svenske genbrugsvirksomhed kan drive en bæredygtig forretning.

"Den største fordel, Stena Metal oplever med Allianz Trades tjenester, er frem for alt, at vi undgår risiko, og at vi ved, at vi arbejder med kreditværdige kunder." Erik Larsson, CFO hos Stena Metal International.


Kender du dine nuværende og kommende kunders kreditværdighed?

Reagerer du i tide på kunder, som er på vej i betalingsproblemer?

Kender du den samlede kunderisiko og bruger det som styringsværktøj?

Kreditforsikring har ét formål: At understøtte din forretning, når en kunde ikke betaler din faktura.   

Den situation kan opstå, hvis en kunde går konkurs eller ikke betaler inden for den aftalte frist (misligholder sin forpligtelse igennem længere tid). Ved at have tegnet forsikring får du erstattet en del (op til 90 %) af dit tilgodehavende. Dit tilgodehavende skal ligge inden for det limit, vi har fastsat for den pågældende kunde.

Præmien beregnes på grundlag af din forretning og den måde, du driver forretning på. På den måde sikrer vi, at du får det bedste match og den mest optimale service samt en overkommelig præmie.

Hvis du ikke tidligere har tegnet kreditforsikring, viser vi dig her et eksempel på, hvad det kan koste at tegne en af vores populære kreditforsikringstyper. Præmien beregnes som en promilledel af din omsætning, normalt under 1 %. I vores eksempel forudsætter vi, at du sidste år havde en omsætning på DKK 2 millioner, og at du ønsker, at forsikringen omfatter hele omsætningen. Præmien vil da normalt ikke overstige DKK 20.000.

Beregn din pris på kreditforsikring på 1 minut

Husk, at præmien kan svinge fra år til år. Præmien påvirkes af dine tidligere tab, de kunder, du handler med, og den branche, du opererer i. Afdækning af politiske risici samt handelsrisici bevirker en højere præmie. Vi beregner den bedste pris i din situation baseret på disse faktorer og dine behov.

Tilgodehavender kan udgøre 40% eller mere af en virksomheds aktiver. Bare få tab på debitorer kan påvirke din likviditet enormt. Det kan koste en virksomhed dyrt, hvis en kunde ikke betaler. Hvis din indtjeningsmargin er 5%, og du påføres et tab på 100.000, skal du øge omsætningen med 2 millioner for at opveje den manglende indtjening.

Desuden kan ubetalte tilgodehavender svække din økonomiske position på andre måder. Det kan for eksempel gå ud over din likviditet, så du har færre midler at investere for. Banker og andre finansieringskilder beregner måske en højere rente. Dine medarbejdere kan miste gejsten, hvis de bliver bekymret for deres jobsituation. Husk på disse påvirkninger og den økonomiske værdi af disse, når du overvejer, om det kan betale sig at tegne kreditforsikring.
Ja. Eksportører, der er bekymret for den politiske udvikling i kundens land, har også fordel af en forsikring mod manglende betaling, som er direkte relateret til forhold i landet. Typiske forhold kan være krig, eller at lokale myndigheder annullerer en kontrakt. Et andet eksempel er, når myndigheder indfører regler, der forhindrer eksport og import af varer eller pengeoverførsler i hård valuta.
Alle virksomheder har fordel af solid kreditstyring. Kreditforsikring er et af de vigtigste værktøjer til at opnå dette. Hvis du sælger til andre virksomheder på løbende kontovilkår, vil en kreditforsikring give dig mange fordele. Hvis du handler på andre vilkår, har vi også services, der kan understøtte og styrke dine handelsaktiviteter.

Vores kreditforsikringer er tilpasset forskellige virksomheds- og transaktionstyper. Kontakt os, så vi sammen kan finde frem til, hvad der er bedst egnet for dig.
Vores forsikringer er beregnet til virksomheder med en årlig omsætning på mindst 5 millioner DKK. Hvis din omsætning er mindre, er vores forsikringer muligvis ikke det bedst egnede produkt for dig. Vi foreslår, at du taler med din forsikringsmægler eller bankrådgiver, som vil kunne hjælpe dig med at finde andre måder at beskytte din virksomhed på.
Mange virksomheder har haft deres kunder i mange år, og kunderne virker solide. Virksomhederne har tiltro til, at kunderne betaler. Men selv den største tiltro kan blive påvirket af konjunkturudviklingen og kommercielle tendenser.

Der skal investeres kraftigt i dataindsamling for at kunne overvåge kundernes økonomiske situation og vurdere risikoen for manglende betaling. Vi foretager den investering for dig, så du ikke behøver gøre det, og giver dig adgang til vores analyser. En forsikring understøttet af forretningsindsigt giver dig tryghed igennem hele processen, når du driver forretning – nu og i fremtiden.
Ja, vi har erfaring med understøttelse af langsigtede transaktioner (for eksempel flerårige kontrakter). Kontakt os og fortæl hvad du har brug for. Vi vil meget gerne rådgive dig.

Der er mange fordele forbundet med kreditforsikring. Hvis det er første gang, du tegner kreditforsikring, kan det være nyttigt at gennemgå dine processer og procedurer, så du får størst mulig værdi ud af forsikringen. Vi kan også rådgive dig om bedste praksis. Her er nogle eksempler på ting, du kan gøre:
   

 • Uddan dine medarbejdere i brug af vores systemer. Brug vores informationer om limits og grades til at forbedre din kreditstyring og forhindre store tab på debitorer.
 • Vis dine långivere, at kvaliteten af dine tilgodehavender er blevet forbedret, og opnå bedre vilkår, når du forhandler.
 • Integrér vores informationer i din salgsplanlægning og nå ud til de økonomisk mest solide kunder.
 • Identificér risici i nye og potentielle markeder ved hjælp af vores data, når du udarbejder strategi- og forretningsplaner.
 • Få adgang til vores inkassoservice og -netværk og opnå hurtigere betaling af dine fakturaer.
 • Tilpas dine processer til vores systemer, og øg effektiviteten.
 • Styrk likviditeten ved at forsikre dine tilgodehavender, så du får erstatning, hvis en kunde ikke betaler.