Modeindustrien ramt af den største usikkerhed i 30 år: Det kan din virksomhed gøre

Januar 2022
COVID-19 har ramt modeindustrien hårdt.

Vores seneste  sektoranalyse af mode- og tekstilindustrien
viser, at salget af tøj i detailleddet i Europa stadig ligger 10-20% under niveauet fra før pandemien.

Men det er dog langt fra den største bekymring, forklarer Business Development Manager hos Allianz Trade Carsten Brølling, der har arbejdet med modevirksomheder i 30 år.

»Holdningen blandt nogle betydelige aktører i branchen er, at man inden for relativt kort tid når omsætningsniveauet fra før pandemien, så det er man ikke så bekymret for. Problemet er udviklingen i detailleddet. De fysiske detailbutikker var allerede udfordret inden COVID-19, men under pandemien har likviditeten, som følge af hjælpepakker og lokal opbakning, været bedre. Men nu hører jeg fra forskellige væsentlige aktører, at restancerne begynder at stige igen, og det er første signal om, at problemerne er ved at vende tilbage,« siger Carsten Brølling.
Carsten Brølling, Business Development Manager Euler Hermes
Carsten Brølling, Business Development Manager hos Allianz Trade

Underliggende trends udfordrer detailbutikker

Ifølge vores sektoranalyse forventes tendenser, der allerede var på spil før pandemien, såsom fremmarchen af e-handel og direkte-til-forbruger-mærker og det voksende marked for second hand, at tage yderligere fart.

»De underliggende trends som f.eks. bæredygtighed og second hand kan tage toppen af mængden af tøj, der bliver solgt i detailbutikkerne. Samtidig vil nogle butikker lykkes med at have en internetforretning og en fysisk butik, og nogle vil ikke lykkes,« siger Carsten Brølling, der peger på, at udviklingen i pandemien og smittetal påvirker efterspørgslen i detailbutikkerne voldsomt. »Nye restriktioner betyder faldende efterspørgsel. Det er åbenbart. Og skal man bruge noget, så er det nemt at finde på nettet. Derfor er der så meget fart på e-handlen,« siger han.

Ifølge Carsten Brølling har der desuden i mange år været strukturelle forandringer blandt butikker, der sælger modetøj. Single brands fylder mere og mere i forhold til multibrands, både som kædebutikker og selvstændige enkeltbutikker.

»Det gør det svært for mange små og mellemstore modevirksomheder, som vi har en del af i Danmark, at sælge deres produkter, fordi der simpelthen bliver færre multibrandbutikker,« siger Carsten Brølling.

Den største usikkerhed i 30 år

Carsten Brølling konkluderer derfor, at han aldrig har set så stor en uforudsigelighed i afsætningskanalerne i de 30 år, han indirekte har beskæftiget sig med modevirksomheder. »Usikkerheden har aldrig været større,« siger han.

Carsten Brølling mener, at der kan opstå forskellige scenarier afhængig af, hvordan pandemien udvikler sig, og hvor hurtigt lån i forbindelse med hjælpepakkerne kræves tilbagebetalt på de forskellige markeder.

»Vi kan opleve et scenarie med helt “blå himmel”, men vi kan altså også risikere, at pandemien tager længere tid, hvis f.eks. lån i forbindelse med hjælpepakkerne skal betales tilbage relativt hurtigt, og hvis visse trends slår stærkere igennem. I så fald risikerer vi, at en stribe detailbutikker må dreje nøglen om,« siger Carsten Brølling.

Konsekvenserne af tabet af debitorer (i dette tilfælde detailbutikker) kan være vidt forskellige. Mange danske modevirksomheder er ikke overkapitaliserede og en kombination af, at man ikke kan gøre meget ved omkostningerne på kort sigt, og et tab på debitorer, kan være livstruende for modevirksomhederne.
 

Relevant at overveje kreditforsikring nu

Samlet er det derfor Carsten Brøllings klare vurdering, at med den enorme usikkerhed blandt debitorerne på de fleste markeder kan det være relevant for de fleste at overveje  kreditforsikring .

Kreditforsikring kan sikre modevirksomheder mod store økonomiske tab. For mindre og mellemstore virksomheder, anbefaler Carsten Brølling  forsikringsproduktet Simplicity .

»Det er det mest oplagte valg for de næste 1-2 år, fordi alle debitorer på en stribe markeder kan forsikres uden kreditvurdering og med meget lav administration. Senere kan man så vurdere situationen, når man har set, hvor udviklingen går hen, og overveje, om der fortsat er behov for kreditforsikring – og om det i så fald skal være Simplicity eller  den traditionelle form  ,« siger Carsten Brølling.