Juridiskā informācija

Euler Hermes Latvija
Reģistrācijas Nr. 21320706

AUTORTIESĪBAS 
Euler Hermes 2013. Visas tiesības paturētas.

ZIŅAS PAR VIETNES AUTORIEM  
Vietnes redaktors: ​Euler Hermes, 1 place des Saisons, 92048 PARIS-LA DEFENSE, FRANCE CEDEX
Oriģinālo vietnes dizainu izstrādāja Euler Hermes, Makheia Digital et Expertime / 4.0 

Vietnes saimnieks:  Euler Hermes S.A, 1, place des Saisons, 92048 PARIS -LA DEFENSE CEDEX

Vietnes fotogrāfijas:

  • Mājaslapa:  Euler Hermes darbinieki, visas tiesības paturētas.
  • Citi attēli: bezmaksas resursu attēli

Šo vietni un tās saturu, tostarp visu informāciju un ilustrācijas, aizsargā Francijas Intelektuālā īpašuma kodekss. Euler Hermes un tā filiāļu reģistrētie tirdzniecības nosaukumi, logotipi un preču zīmes ir to īpašums, un tos nedrīkst izmantot bez iepriekšējas rakstiskas piekrišanas. Šīs vietnes saturu drīkst kopēt, pavairot vai izplatīt tikai personīgai lietošanai, ja vien tam nav saņemta iepriekšēja rakstiska vietnes redaktoru piekrišana. Uz jebkuras kopijas, pavairota vai izplatīta materiāla jābūt skaidri norādītam autora nosaukumam un avotam.


ATBILDĪBA 
Euler Hermes vai tā filiāles nekādā gadījumā neuzņemas atbildību par jebkādiem netiešiem zaudējumiem, tādiem kā finanšu vai komerciālie zaudējumi, pelņas zaudēšana, uzņēmējdarbības traucēšana, nepietiekami ieņēmumi, zaudējumi vai jebkāda trešās puses ierosināta prasība pret vietnes lietotāju, kas izriet no šīs vietnes vai tajā izvietotās informācijas lietošanas.

SAITES
Pirms hipersaišu veidošanas uz šo vietni vai no tās jāparaksta rakstisks līgums ar šīs vietnes redaktoru.​

VĪRUSI
Jūs esat atbildīgs par atbilstošu pasākumu veikšanu, lai aizsargātu savus datus un/vai lietojumprogrammas un/vai aparatūru pret vīrusiem.

REĢISTRĒTA TĪMEKĻA VIETNE
Mēs šo tīmekļa vietni esam reģistrējuši Francijas datu aizsardzības iestādē CNIL.​