KONFIDENCIALITĀTES PAZIŅOJUMS

“Allianz Group” biedrs “Euler Hermes” ir pasaulē vadošais ar tirdzniecību saistītas kredītrisku apdrošināšanas risinājumu nodrošinātājs ar filiālēm un meitasuzņēmumiem Eiropā un visā pasaulē. “Euler Hermes” nodrošina B2B apdrošināšanas finanšu produktus un pakalpojumus, lai klientiem visā pasaulē palīdzētu pārdomāti veikt tirdzniecību un droši attīstīt savu biznesu. 

 

Šis konfidencialitātes paziņojums attiecas uz šādu juridisku personu:

Euler Hermes Latvija, Baltic HUB in Finland
Euler Hermes SA, Suomen Sivuliike
Konepajankuja 1
FI-00510 Helsinki

(“Euler Hermes”, ”mēs”, “mūs” vai “mūsu”)
 

“Euler Hermes” rūp jūsu konfidencialitāte, un mēs vēlamies, lai jūs justos ērti, apmeklējot mūsu vietni. Šajā paziņojumā par konfidencialitāti sniegts skaidrojums par to, kādi personas dati par jums tiek apkopoti, kā un kāpēc tie tiek vākti un izmantoti, kā arī par to, cik ilgi tie tiek uzglabāti. Tāpat ir izskaidrotas jūsu tiesības piekļūt šiem datiem, tos labot vai iebilst pret to apstrādi (tostarp pieprasīt datu dzēšanu, ievērojot piemērojamos tiesību aktus un noteikumus). Šī paziņojuma par konfidencialitāti noteikumi ir pakļauti jebkādiem papildu noteikumiem, atrunām vai citiem līguma noteikumiem, ko esat noslēdzis ar Euler Hermes, piemēram, klientu konfidencialitātes paziņojumam vai noteikumiem, kā arī visiem piemērojamajiem obligātajiem likumiem un noteikumiem.

Lūdzu, rūpīgi izlasiet šo paziņojumu. Ja jums rodas kādi jautājumi, sazinieties ar mums privacy.fi@allianz-trade.com.

1. Vispārīga informācija 

1.1 Šī sadaļa attiecas uz klientiem, starpniekiem, aģentiem un trešajām personām, kā arī personām, kuras apmeklē mūsu vietnes.

1.2 Vai “Euler Hermes” ir “datu pārzinis”? Ko tas nozīmē?

Jā, “Euler Hermes” ir “datu pārzinis”, kā noteikts piemērojamajos tiesību aktos un noteikumos (konkrēti — ES Vispārīgajā datu aizsardzības regulā). Tas nozīmē, ka “Euler Hermes” ir tā juridiskā persona, kura pārvalda sevis ievāktos personas datus, un saskaņā ar tiesību aktos noteiktajām prasībām nodrošina, ka tiek īstenota politika, pasākumi un procedūras šo datu aizsargāšanai, lai ievērotu to personu tiesības, kuru personas dati tiek vākti.

1.3 Kāda veida personas datus “Euler Hermes” apkopo par jums?

Atkarībā no tā, kādu informāciju jūs sniedzat vai kādas funkcijas izvēlaties, “Euler Hermes” var ievākt jūsu personas datus atbilstoši šādām kategorijām:

 • datus, kurus sniedzat mums, piemēram, reģistrējoties mūsu pakalpojumiem, tādu personas informāciju kā jūsu uzvārds, vārds, dzimums, e-pasta adrese, tālruņa numurs, amata nosaukums vai uzņēmuma nosaukums;

 • kad apmeklējat mūsu vietni, mūsu tīmekļa serveris automātiski reģistrē informāciju par jūsu apmeklējumu, tostarp:
  o        IP adresi;
  o        tīmekļa vietni, no kuras mūs apmeklējat;
  o        lietotās pārlūkprogrammas programmatūras veidu;
  o        Euler Hermes tīmekļa vietnes lapas, ko apmeklējat, un

 • ja apmeklējat mūsu vietni, mēs apkopojam informāciju par jums, izmantojot sīkdatnes. Sīkdatne ir neliels datu apjoms, kas tiek saglabāts jūsu ierīcē un ļauj mums atkārtoti identificēt jūsu pārlūkprogrammu, jums atgriežoties mūsu vietnē. Mēs izmantojam sīkdatnes, lai nodrošinātu jums lietotājam draudzīgu, drošu un efektīvu pieredzi vietnē, pielāgotu un sniegtu jūsu vajadzībām un interesēm atbilstošus pakalpojumus, piemēram, pielāgojot pārlūka lietotāja pieredzi vai nodrošinot jums paredzētu (trešās personas) reklāmu. Ja vēlaties uzzināt vairāk par sīkdatnēm, lūdzu, dodieties uz sīkdatņu sadaļu turpmāk (2.2.);

 • tālāk norādīto mērķu dēļ mēs apstrādājam personas datus, ko mēs iegūstam no trešajām personām (piemēram, no informācijas pakalpojumu sniedzējiem) vai publiski pieejamiem avotiem (piemēram, komercreģistriem).


1.4 Kādos nolūkos un uz kāda juridiskā pamata “Euler Hermes” izmanto jūsu personas datus?

Mēs izmantojam jūsu datus turpmāk minētajiem mērķiem,

 • pamatojoties uz jūsu piekrišanu, lai
  o   nodrošinātu, uzturētu, uzlabotu un attīstītu mūsu pakalpojumus un pielāgotu tos jūsu vajadzībām un interesēm (piemēram, lai nodrošinātu pielāgotu reklāmu),
  o   sazinātos ar jums,
  o   informētu un konsultētu jūs par “Euler Hermes” produktiem (piemēram, nosūtot jums reklāmas),
  o   veiktu izpēti un analīzi saistībā ar mūsu biznesa attiecībām,

 • lai sagatavotu un/vai pildītu ar jums noslēgto līgumu, lai
  o   sagatavotu piedāvājumus kādam no mūsu produktiem, sniegtu jums mūsu pakalpojumus un pildītu savstarpējās līgumsaistības,
  o   izveidotu un uzturētu jūsu lietotāju kontus, nodrošinātu tehnisko atbalstu vai citiem saistītiem mērķiem,

 • pamatojoties uz mūsu leģitīmajām interesēm, lai
  o   pārvaldītu Euler Hermes tīmekļa vietnes tehnisko administrāciju, izpēti un izstrādi;
  o   nodrošinātu, uzturētu, uzlabotu un attīstītu savus pakalpojumus un pielāgotu tos jūsu vajadzībām un interesēm (piemēram, lai nodrošinātu pielāgotu reklāmu),
  o   atklātu krāpšanu un novērstu to,
  o   uzlabotu “Euler Hermes” IT sistēmu drošību visu mūsu lietotāju labā,
  o   sazinātos ar jums,

 • atbilstoši juridiskajiem pienākumiem, lai 
   o   uzturētu likuma prasības vai atklāšanas procedūras vai, ja tas ir prasīts vai atļauts piemērojamajos tiesību aktos, tiesas rīkojumi, valdības noteikumi vai valsts iestādes, gadījumos, ja nepieciešams izmeklēt, novērst vai veikt pasākumus attiecībā uz nelikumīgām darbībām, aizdomām par krāpšanu, situācijām, kas saistītas ar iespējamiem draudiem kādas personas drošībai vai mūsu politiku vai noteikumu pārkāpumiem, un 

Ja mēs izmantosim jūsu datus jebkādiem citiem mērķiem, nekā aprakstīts šajā politikā, mēs jūs par attiecīgo mērķi informēsim un, ja nepieciešams, lūgsim jūsu piekrišanu.


1.5 Kur jūsu personas dati tiks apstrādāti?
 
Personas datus, kurus apkopo “Euler Hermes”, var apstrādāt gan Eiropas Savienībā (“ES”), gan ārpus tās un Eiropas Ekonomikas zonā (“EEZ”), vienmēr ievērojot līgumiskos ierobežojumus attiecībā uz konfidencialitāti un drošību saskaņā ar piemērojamiem datu aizsardzības tiesību aktiem un noteikumiem. Mēs neizpaudīsim jūsu personīgos datus personām, kurām nav tiesību tos apstrādāt.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka ES / EEZ dalībvalstīs un citās valstīs pastāv atšķirīgi tiesību akti attiecībā uz personas datu aizsardzību. Kad jūsu personas dati tiek pārsūtīti no jūsu valsts uz citu valsti, likumi un noteikumi, kas aizsargā jūsu personas datus valstī, uz kuru tiek nosūtīta jūsu informācija, var atšķirties (dati var būt mazāk aizsargāti) no tiesību aktiem jūsu rezidences valstī. Piemēram, apstākļi, kādos tiesībaizsardzība var piekļūt personas datiem, var atšķirties atkarībā no valsts.

Ikreiz nosūtot jūsu personas datus apstrādei ārpus EEZ, mēs īstenosim efektīvus pārsūtīšanas mehānismus (piemēram, ES līguma standartklauzulas vai saistošus uzņēmuma noteikumus), lai nodrošinātu pietiekamu datu aizsardzības līmeni.

1.6 Kam būs piekļuve personas datiem, kas savākti, izmantojot Euler Hermes tīmekļa vietni?

Mēs nodrošināsim, ka jūsu personas dati tiek apstrādāti tādā veidā, kas ir atbilstošs iepriekš minētajiem mērķiem. Noteiktajiem mērķiem jūsu personas datus var izpaust šādām personām, kas darbojas kā trešās puses datu kontrolētāji:

 • citas Euler Hermes grupas kompānijas;
 • pilnvarotie pārstāvji un trešo pušu pakalpojumu sniedzēji.

Minētajiem mērķu vārdā mēs varam kopīgot jūsu personas datus ar šādām personām, kas darbojas kā datu apstrādātāji saskaņā ar mūsu norādījumiem:

 • citas Euler Hermes grupas kompānijas;
 • pilnvarotie aģenti, pakalpojumu sniedzēji un izpētes analīzes aģentūras; un
 • koordinatori, konsultanti vai komunikāciju organizēšanas eksperti un Euler Hermes sponsorētie pasākumi.

Visbeidzot, mēs varam kopīgot jūsu personas datus ar šādām iestādēm:

 • ar tiesībaizsardzības iestādēm, valdības un regulatīvajām iestādēm, lai pildītu piemērojamās juridiskās vai reglamentējošās saistības.


1.7 Cik ilgi mēs uzglabājam jūsu personas datus? 

Mēs neglabāsim jūsu personas datus ilgāk, nekā tas ir nepieciešams to ievākšanas mērķiem vai juridisko saistību izpildei, vai kā tas ir atļauts tiesību aktos, piemēram, lai aizstāvētos pret juridiskajām prasībām. Pēc tam jūsu personas dati tiks dzēsti. Individuāli glabāšanas periodi ir atkarīgi no personas datu veida un apstrādes mērķa. 

1.8 Kādas ir jūsu tiesības attiecībā uz jūsu personas datiem? 

Ciktāl to pieļauj piemērojamie datu aizsardzības likumi un noteikumi, jums ir tiesības:

 • piekļūt personas datiem, kas par jums ir ievākti, tostarp informācijai par datu avotiem un kategorijām, apstrādes mērķiem, saņēmējiem (vai to kategorijām) un attiecīgo glabāšanas periodu;
 • pieprasīt atjaunināt vai labot savus personas datus tā, lai tie vienmēr būtu precīzi;
 • iegūt savus personas datus elektroniskā formātā sev vai citam datu pārzinim;
 • pieprasīt dzēst savus personas datus, ja tie vairs nav nepieciešami mērķiem, kādiem tie tika ievākti vai apstrādāti citādāk;
 • ierobežot personas datu apstrādi noteiktos apstākļos, piemēram, ja esat apstrīdējuši savu personas datu precizitāti, laika periodā, kas ļauj mums pārbaudīt to pareizību;
 • iebilst pret savu personas datu apstrādi konkrētu iemeslu dēļ, kas saistīti ar jūsu konkrēto situāciju, kas ir svarīgāka nekā mūsu likumīgais apstrādes pamatojums;
 • jebkurā brīdī atsaukt savu piekrišanu, kad jūsu personas dati tiek apstrādāti ar jūsu piekrišanu, neietekmējot līdz piekrišanas atsaukšanai apstrādāto datu likumīgumu vai ja pastāv vēl kāds juridisks pamats datu apstrādei (piem., svarīgākas leģitīmās intereses);
 • iesniegt sūdzību datu pārzinim un/vai attiecīgajai datu aizsardzības iestādei;
 • jūs varat izmantot šīs tiesības, sazinoties ar mums un norādot savu vārdu un e-pasta adresi kopā ar piemērotu identifikācijas dokumentu, lai mēs varētu jūs identificēt, kā arī sava pieprasījuma mērķi.
      Data Subject Access Request Form
   

2. Vietnes

2.1 Kā “Euler Hermes” vāc jūsu datus?

Savās tīmekļa vietnēs “Euler Hermes” vāc tikai tādus personas datus, kurus jūs brīvprātīgi iesniedzat tiešsaistes veidlapās vai citādi ļaujat mums vākt saskaņā ar sīkdatņu preferencēm, kuras iestatījāt, pirmo reizi apmeklējot mūsu vietni. Jums ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt savu piekrišanu, un tādā gadījumā mēs pārtrauksim šajā tīmekļa vietnē ievākto datu apstrādi. Jūs varat atsaukt savu piekrišanu.
2.2 Sīkdatnes 

Sīkdatne ir neliels datu apjoms, kas tiek saglabāts jūsu datorā vai mobilajā ierīcē, un laika gaitā ļauj tīmekļa vietnei “atcerēties” jūsu darbības vai preferences. Mēs izmantojam sīkdatnes, lai nodrošinātu pareizu mūsu tīmekļa vietnes darbību un atvieglotu jūsu piekļuvi tai, apkopojot informāciju jūsu ierīcē un preferencēs (piemēram, jūsu ierīcē un pārlūkprogrammā). Turklāt mēs apkopojam informāciju par to, kā jūs mijiedarbojaties ar mūsu un mūsu partneru pakalpojumiem, piemēram, reklāmas pakalpojumiem. Principā mūsu jūs varat izmantot tīmekļa vietnes arī bez sīkdatnēm. Ja vēlaties pilnībā un ērti izmantot mūsu vietni, sīkdatnes ir jāpieņem. Jūs varat mainīt savus sīkdatņu iestatījumus jebkurā laikā, piemēram, lai atsauktu savu piekrišanu.

Pastāv vairāki sīkdatņu veidi.
(a) Sesijas sīkdatne (jeb “pagaidu sīkdatne”)
Sesijas sīkdatne ļauj mums saglabāt jūsu veiktās darbības pārlūka sesijas laikā (piem., jūsu pieteikšanās datus). Sesijas sīkdatnes tiek dzēstas, aizverot pārlūkprogrammu vai izejot no mūsu vietnes.

(b) Pastāvīgā sīkdatne (jeb “izsekošanas sīkdatnes”)
Pastāvīga sīkdatne tiek saglabāta jūsu ierīcē starp pārlūkošanas sesijām. Šīs sīkdatnes mums palīdz atcerēties jūsu preferences vai darbības ik reizi, kad apmeklējat mūsu vietni, līdz sīkdatnes derīguma termiņa beigām. Šīs sīkdatnes tiek izmantotas arī tam, lai jūs paliktu pieteicies mūsu tīmekļa vietnē. Tiklīdz sīkdatne ir dzēsta, jums ir atkārtoti jāievada savi pieteikšanās dati.

(c) Trešās personas sīkdatne
Šīs sīkdatnes iestata trešā persona atsevišķi no mūsu tīmekļa vietnes, piemēram, lai piedāvātu reklāmas - trešo personu produktu reklāmkarogus vai sociālo tīklu pogas.


Mēs savā vietnē izmantojam šādas sīkdatnes:


3. Trešās personas

Sniedzot saviem klientiem ar tirdzniecību saistītus kredītu risinājumus, mēs varam apkopot informāciju par jums un jūsu uzņēmumu, lai novērtētu un uzraudzītu savu riska līmeni un piedzītu parādus. Mēs apkopojam informāciju no trešajām personām vai publiski pieejamu informāciju. Turklāt mēs varam apkopot informāciju, kuru jūs tieši izpaužat mums. Mēs apkopojam datus par:

 • komercsabiedrībām: tirdzniecības nozari, nosaukumu, pārstāvju vārdiem (piemēram, direktoriem, valdes locekļiem) un informāciju par jūsu kredītspēju (piemēram, maksājumiem un riskiem)
 • Individuālajiem komersantiem vai citiem uzņēmumiem, kas pieder šauram personu lokam: nosaukumu, e-pasta adresi, adresi, tirdzniecības nozari, juridisko veidu, pārstāvju vārdiem (piemēram, direktoriem) un informāciju par jūsu kredītspēju (piemēram, maksājumiem un riskiem)
   

4. Kā jūs varat sazināties ar mums? 

Ja jums ir kādi jautājumi par saviem personas datiem, jūs varat sazināties ar mums, rakstot uz: privacy.fi@allianz-trade.com
 

5. Kā Euler Hermes vietnē tiek izmantoti sociālo tīklu spraudņi?

Euler Hermes vietnē tiek izmantoti šādi sociālo tīklu spraudņi (“spraudņi”):

 • poga Kopīgot pakalpojumā Facebook, ko nodrošina Facebook Inc., 1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94304, ASV;
 • poga Tweet, ko nodrošina Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, ASV;
 • poga Kopīgot pakalpojumā LinkedIn, ko nodrošina LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, ASV.

Visi spraudņi ir norādīti kā attiecīgo nodrošinātāju (“Nodrošinātājs”) Facebook, Twitter un LinkedIn zīmoli. Lai paaugstinātu datu aizsardzības līmeni un saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, esam ieviesuši papildu programmas, izmantojot “2 klikšķu risinājumu”. Šī procedūra nodrošina, ka, apmeklējot Euler Hermes tīmekļa vietni, jūsu pārlūkprogramma netiek  tieši savienota ar Nodrošinātāja serveriem. Tikai tad, ja aktivizējat spraudņus, noklikšķinot uz tiem un tādējādi piekrītot savu datu pārsūtīšanai, jūsu pārlūkprogramma nodrošina tiešu savienojumu ar attiecīgā nodrošinātāja serveri. Tad Nodrošinātāji tieši pievieno spraudņu saturu jūsu pārlūkprogrammai un integrē tos tīmekļa vietnē.

Akceptējot spraudni, Nodrošinātājs saņem informāciju, ka jūs esat piekļuvis Euler Hermes tīmekļa vietnei. Ja pierakstījāties savā kontā, kamēr apmeklējāt Allianz vietni, Nodrošinātājs var tieši saistīt apmeklējumu ar jūsu kontu. Ja mijiedarbojaties ar spraudni, piem., noklikšķinot uz pogas Facebook un pogas Tweet vai LinkedIn “Kopīgot”, dati tiks pārsūtīti tieši no jūsu pārlūkprogrammas Nodrošinātājam, kurš tos saglabās. Turklāt informācija tiks publicēta attiecīgajā sociālajā tīklā vai jūsu Twitter kontā un būs redzama jūsu kontaktpersonām. Ja nevēlaties, lai šie dati tiktu pārsūtīti Nodrošinātājam, jums jāizrakstās no sava konta, pirms noklikšķināt uz spraudņiem un aktivizējat tos. XING AG izmanto jūsu datus tikai, lai piedāvātu koplietošanas funkcijas (piemēram, aprēķināšanas/skaitītāja displeju), nevis lai saglabātu jūsu personas datus vai novērtētu lietotāja uzvedību.

Vairāk informācijas par datu ievākšanas mērķi un apjomu, to apstrādi un lietošanu skatiet konfidencialitātes paziņojumā šeit:

Facebook: https://de-de.facebook.com/about/privacy/
Twitter: https://twitter.com/privacy
LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
 

6. Cik bieži mēs atjaunojam šo konfidencialitātes paziņojumu? 

Mēs regulāri pārskatām šo konfidencialitātes paziņojumu un periodiski veicam tajā izmaiņas. Mēs nodrošināsim, ka šeit ir pieejama paziņojuma jaunākā versija, un būtisku izmaiņu gadījumā mēs varam jūs papildus informēt tiešā veidā (piemēram, pa e-pastu). Šis konfidencialitātes paziņojums pēdējo reizi tika atjaunināts 14.08.2019.