Garantiju apdrošināšana

Allianz Trade garantiju apdrošināšana individuāli radīta lieliem uzņēmumiem

Garantija nodrošina darījuma partnerim finanšu kompensāciju, ja jūsu uzņēmums nespēj izpildīt līgumsaistības. Garantija var segt darbu izpildi, tehnikas piegādi vai darboties kā nodrošinājums avansa maksājumiem vai norēķiniem. Mūs kā starptautisku apdrošināšanas sabiedrību bieži vien salīdzina ar banku, tomēr situācijās, kad ir jāsedz jūsu vajadzības, mēs esam elastīgāki par banku.
Piedāvājumu garantiju / iepriekš uzņemtas saistības

  • Nodrošinājums jūsu dalībai iepirkuma procedūrā vai piedāvājuma iesniegšanas priekšatlasē.

Avansa maksājumu garantija

  • Garantē jūsu klientam avansa maksājuma atmaksu, ja jūs nepiegādājat preci vai pakalpojumu vai jūsu piegādātās preces vai pakalpojumi ir ar defektiem.

Darba/līguma garantiju

  • Līgumsaistību izpilde.

Muitas un akcīzes garantija

  • Taču garantiju saraksts nav bezgalīgs.

Allianz Trade neizsniedz garantijas banku aizdevumiem vai līzinga maksājumiem.

Starptautiskā reitingu aģentūra Standard & Poor's mums ir piešķīrusi vērtējumu „AA”, kas palielina jūsu vietējo un ārvalstu finanšu partneru un atbalsta saņēmēju uzticību jums kā darījumu partnerim.
Izvēlieties mūsu garantijas risinājumus, lai atvieglotu bankas izsniegto kredītu atmaksu. Jūs varat izmantot papildu naudas plūsmu skaidras naudas darījumiem.
Mūsu garantijas var palīdzēt jums paplašināt izaugsmes potenciālu, piesaistot jaunus klientus. Mūsu globālā izpratne un vietējo biroju pieejamība var palīdzēt jums arī starptautisko garantijas zīmju prasību izpildē.
Jūsu darījumu partneri, iespējams, jums pieprasīs sniegt garantiju pirms stāšanās darījumu attiecībās. Mēs palīdzam jums izveidot ilgstošu un veiksmīgu sadarbību. Mēs sniedzam garantiju jūsu vārdā kā neatkarīgs garantijas izsniedzējs, kurš uzņemas jūsu atbildību. Mums piešķirtais Standard & Poor's AA reitings piešķir mūsu garantijām augstu statusu. Mūsu globālie partneri izmanto savas zināšanas par tirgu, lai palīdzētu jums analizēt riskus un nodrošinātu jums nepieciešamo aizsardzību. Pēc jūsu uzņēmuma analīzes un līguma prasību izvērtēšanas, ko vēlaties noslēgt, mēs piedāvājam labākās garantijas. Mēs izsniedzam garantijas, kas jūsu uzņēmumam ir nepieciešamas starptautiskajos tirgos, tādējādi iegūstot jūsu globālo biznesa partneru uzticību.