Kredītu apdrošināšana

Atbrīvojieties no nedrošo maksātāju sloga.

Kas ir kredītu apdrošināšana?

Kredītmaksājumu apdrošināšana ir lielisks veids, kā pasargāt sevi pret klientu radītiem zaudējumiem, jo tā apdrošina jūs kā piegādātāju. Ja klients neapmaksā rēķinu, spēkā stājas kredītmaksājumu apdrošināšana, būtiski samazinot jūsu uzņēmuma zaudējumus.

Kredītmaksājumu apdrošināšana pastāvīgi jums sniedz pārskatu par debitoru radītu kredītrisku. Bieži ir iespējams pamanīt dažādus brīdinājuma signālus, pirms iestājas klienta maksātnespēja vai pat bankrots – tādējādi novēršot jūsu uzņēmuma zaudējumus.

 

Vienmēr pārliecinieties, ka jums ir aktuāla un precīza informācija par jebkurām jūsu klienta portfeļa riska izmaiņām. Tā jūs iegūsiet drošības sajūtu, pārvaldot savu portfeli, pasūtījumus un maksājumus.
Aizsargājiet sevi pret debitoru parādiem, lai naudas plūsmu un peļņu padarītu drošāku. Tādējādi banku, grāmatvežu un investoru acīs jūsu bizness izskatīsies spēcīgāks.
Meklējiet jaunas izaugsmes iespējas. Izmantojiet mūsu resursus, lai savu uzņēmumu padarītu stiprāku un iekarotu jaunus tirgus.