business-people-shaking-hands

Insurans Kredit Perdagangan

Kerana masa depan tidak selalu seperti yang diharapkan, kami menjangkakan risiko perniagaan dan kredit hari ini, untuk melindungi aliran tunai perniagaan pada hari esok.

Insurans Kredit Perdagangan - adalah berbeza daripada "insurans" dalam pengertian tradisional. Ia adalah satu perkongsian yang menyediakan pengetahuan dan data bertaraf dunia untuk memperkasakan keputusan perniagaan anda, yang disokong oleh jaminan ganti rugi sekiranya berlaku kegagalan pembayaran yang tidak dijangka oleh pelanggan anda.

Perniagaan yang memilih insurans kredit perdagangan mendapat manfaat dari segi pengembangan jualan yang selamat - di dalam negara dan di luar negara - dari pelanggan baru dan yang sedia ada. Insurans kredit perdagangan juga membantu anda untuk akses modal kerja sambil mengurangkan risiko perniagaan anda.

 

40% daripada aset syarikat adalah dalam bentuk hutang perdagangan. Akibatnya, terdapat peluang yang lebih besar bahawa perniagaan akan mengalami kerugian dalam akaun piutang daripada aset yang lain.

useful description of image if informative and not decoration only.