Pembiayaan kewangan untuk perniagaan multinasional

Allianz Trade untuk Syarikat Multinasional

Melindungi organisasi anda daripada peningkatan kerumitan pembayaran lewat atau tiada pembayaran apabila anda beroperasi di berbilang negara dengan operasi perniagaan yang pelbagai. Itulah sebabnya anda memerlukan kebolehlihatan dan kawalan yang jelas ketara apabila menguruskan perjanjian perdagangan yang kompleks.

Insurans kredit perdagangan antarabangsa melangkaui pemberian perlindungan tambahan untuk perniagaan dan keuntungan anda. Ia juga melengkapkan anda dengan pengetahuan dan data unik untuk mengembangkan pasaran anda dan berkembang dengan menguntungkan.

Melindungi organisasi anda daripada peningkatan kerumitan pembayaran lewat atau tiada pembayaran apabila anda beroperasi di berbilang negara dengan operasi perniagaan yang pelbagai. Itulah sebabnya anda memerlukan kebolehlihatan dan kawalan yang jelas ketara apabila menguruskan perjanjian perdagangan yang kompleks.

Insurans kredit perdagangan antarabangsa melangkaui pemberian perlindungan tambahan untuk perniagaan dan keuntungan anda. Ia juga melengkapkan anda dengan pengetahuan dan data unik untuk mengembangkan pasaran anda dan berkembang dengan menguntungkan.

Sebagai peneraju global dalam insurans kredit perdagangan, kami memberi khidmat kepada lebih 66,000 pelanggan, melindungi €962 bilion urus niaga perniagaan di seluruh dunia.

Kami akan memastikan anda berada selangkah ke hadapan tidak kira sama ada anda memasuki pasaran baharu, berdagang dengan pelanggan baharu, mengenal pasti rakan kongsi yang sesuai atau memusatkan operasi global anda. Kami menjejak dan menganalisis syarikat yang aktif dalam pasaran yang mewakili 92% KDNK global untuk melindungi perniagaan multinasional anda daripada ketidaktentuan ekonomi.

Perkhidmatan pengutipan hutang komersial global hujung ke hujung yang sebenar
Unggul apabila berdagang dengan risiko yang meningkat dan pasaran yang mencabar di mana urus niaga jangka pendek memerlukan sokongan tambahan
Bon tanggungan kami memberi anda lebih jaminan untuk berdagang dan mengembangkan perniagaan anda apabila anda memerlukannya
“Insurans Kesetiaan” melindungi kerugian kewangan yang disebabkan oleh pekerja dan kontraktor anda