construction-city

Tanggungan Dan Jaminan

Bayaran yang dijamin untuk anda dan pelanggan anda

Beri pembekal luar negara anda jaminan yang berharga dan pastikan mereka memenuhi penhantaran seperti yang dipersetujui. Penjamin yang dikeluarkan bagi pihak anda membolehkan pembekal anda tahu bahawa anda boleh memenuhi komitmen kontrak anda selagi mereka memenuhi penghantaran dari pihak merake. Apabila anda menggunakan perkhidmatan penjamin kami, kami akan mengambil liabiliti pihak ketiga untuk pihak anda sebagai penjamin bebas. Sebagai  penanggung insurans global, kami diterima sama seperti pihak bank dan pada waktu yang sama menjadi lebih fleksibel untuk memenuhi  keperluan perniagaan anda.

Bon Bida

  • Variasi didalam tempoh
  • Kebolehpercayaan tawaran dalam prosedur tender

Bon bayaran pendahuluan

  • Tempoh 6 bulan
  • Penggunaan bayaran pendahuluan yang sepatutnya untuk kewajipan berkontrak

Bon kastam, cukai dan sumbangan

  • Tempoh 12 bulan
  • Kerajaan menentang kegagalan pembayar cukai yang bermasalah

Bon prestasi

  • Tempoh 2 tahun
  • Prestasi yang tepat dari kewajiban kontrak

Bon maintenance

  • Tempoh 5 tahun
  • Penghapusan kekurangan semasa tempoh jaminan kewajiban kontrak

Senarai jenis bon standard ini tidak lengkap, Allianz Trade juga boleh memberikan anda penyelesaian bon mengikut kehendak perniagaan anda..

Penarafan AA kami dari Standard & Poor memberikan rakan dan penerima dana anda dengan keyakinan untuk berdagang di dalam atau di luar negara. 
Gunakan bon kami dan ambil tekanan dari garis kredit bank anda. Kecairan tambahan akan tersedia untuk panggilan lain mengenai kemudahan tunai.
Luaskan perniagaan anda ke pasaran baru. Mendapat manfaat dari pandangan global kami, kepakaran tempatan dan kepakaran mendalam untuk memenuhi keperluan perniagaan anda untuk jaminan yang melindungi perdagangan antarabangsa.
useful description of image if informative and not decoration only.