Kredittforsikring

Kredittforsikring

Vi sikrer dig mot dårlige betalere


Kredittforsikring er en effektiv måte for å sikre sin bedrift mot tap på utestående fordringer, som følge av kunder som får betalingsproblemer eller går konkurs. Dersom din kunde ikke har evne til å betale fakturaen, vil man med en kredittforsikring få utbetalt erstatning, og reduserer bedriftens tap. En kredittforsikring fra Allianz Trade er også et styringsverktøy, som bidrar til en bedre kredittkontroll og et sikkerhetsnett beskytter bedriftens lønnsomhet.

  • er beskyttet mot risiko for store tap
  • får kredittvurdert nye eller eksisterende kunder
  • gir kontroll på likviditet og trygghetsfølelse
Sørg for at du alltid har  god oversikt over risikoenderinger  i kundeporteføljen. Det gir mer trygghet i styringen av eksponering, ordrer og betalinger.
Vi beskytter dine utstående fordringer og sikrer din likviditet og fortjeneste. Bedriften din  fremstår sterkere for banker, revisorer og investorer.
Søk nye vekstmuligheter. Bruk ressursene våre til å styrke bedriften  og ekspander til  nye markeder på en trygg måte.
For en bedrift som fokuserer på vekst, gjelder det å gripe nye og attraktive muligheter. Søke nye kunder, markeder og større ordre. Men når omsetningen øker, øker også risikoen. Hva skjer dersom kundene ikke betaler? Hvordan påvirker det bedriften din?

Her kommer Allianz Trade inn i bildet. Vi er eksperter på å hjelpe bedrifter med å vokse på en trygg måte. Vår kredittforsikring bidrar til å redusere muligheten for tap og faktiske tap dersom en kunde får betalingsproblemer eller går konkurs.

Kredittforsikring beskytter din likviditet og gir deg større frihet til å drive forretning. En forsikring for større kontrakter eller kundeportefølje, styrker dessuten posisjonen din når du forhandler finansieringsløsninger.

Pengene bør stå på din bankkonto, ikke kundens. Når kundene dine betaler innen forfall, er dette bra for bedriftens likviditet. Det bidrar til bedre kredittverdighet i banken, som igjen kan sørge for bedre finansieringsmulighet og muligheter til å tiltrekke seg investorer. Har dere derimot store avsetninger til tap, vil dette senke egenkapitalen og denne muligheten.

En kredittforsikring er med på å sikre en stabil økonomi. Det sikrer bedre likviditet og til å skape verdi i bedriften i form av investeringer i nye kunder og nye markeder.

Frigjør likviditet og få flere muligheter

  • Høyere kredittverdighet og bedre lånebetingelser
  • Forbedret økonomisk stabilitet
  • Færre avsetninger
  • Bedre kontantstrøm og mindre usikkerhet

Som kredittforsikringsselskap vet vi hvor avgjørende det er for en bedrift å kjenne kundenes risiko. Du må vite hvilke kunder du trygt kan bygge opp et godt samarbeid med, og hvilke av kundene du må være ekstra oppmerksom på med hensyn til kredittvilkår.

  • Kjenner du dine nåværende og kommende kunders kredittverdighet?
  • Reagerer du i tide på kunder som er på vei mot betalingsproblemer?
  • Kjenner du den samlede kunderisikoen og bruker det som styringsverktøy?
Simplicity er forsikringen for deg som ønsker en praktisk og enkel kredittforsikring. Med Simplicity sparer du tid i håndtering av dine utestående fordringer, og du kan fokusere på det du er best til: å utvikle din bedrift og skape videre vekst.
Mer enn 4 av 5 daglige transaksjoner  er basert på kredittbetingelser. Hvis en kunde ikke betaler, er dine finansielle eiendeler være under press. Du har allerede god kredittkontroll, men du trenger noe mer.
Allianz Trade for Multinationals er et dedikert verdensomspennende team som har spesialisert seg mot internasjonale selskaper, og tilbyr skreddersydde og fleksible løsninger for global risikostyring.