Kredittforsikring

Kredittforsikring

Vi sikrer dig mot dårlige betalere

Kredittforsikring er en effektiv måte for å sikre seg mot tap på kunder som får betalingsproblemer eller går konkurs. Hvis en kunde ikke får betalt fakturaen, trer kredittforsikringen, slik at bedriftens tap blir vesentlig redusert. Med en kredittforsikring hos Allianz Trade har du et sikkerhetsnett som beskytter mot tap og uteblitte betalinger, som ellers ville kunne skade din likviditet, bunnlinje og betalingsevne.
 

  • er beskyttet mot risiko for store tap
  • får kredittvurdert nye eller eksisterende kunde
  • har kontroll på sin likviditet og være trygg
Kredittforsikring
Pass på at du alltid har aktuell og nøyaktig oversikt over endringer i risikoen i kundeporteføljen. Det gir trygghet i styringen av portefølje, ordrer og betalinger.
Vi beskytter ditt tilgodehavende og sikrer likviditeten og fortjenesten din. Bedriften din vil fremstå sterkere for banker, revisorer og investorer.
Søk nye muligheter for vekst. Bruk ressursene våre til å styrke bedriften så du kan ekspandere i nye markeder.
Bedriften din har fokus på vekst, nye kunder og store ordrer. Det gjelder å gripe de nye, attraktive mulighetene. Men når omsetningen øker, da øker også risikoen. Hva skjer hvis kundene ikke kan betale? Hvordan påvirker det bedriften din?

Her kommer Allianz Trade inn i bildet. Vi er eksperter på å hjelpe bedriften med å vokse. Kredittforsikringen vår sikrer at bedriften din ikke kommer i vanskeligheter hvis en av kundene går konkurs eller ikke kan betale.

Kredittforsikring beskytter likviditeten din og gir deg større frihet til å drive forretning. En forsikring for større kontrakter eller for kundeporteføljen din styrker dessuten posisjonen din når du forhandler finansieringsløsninger.

Pengene skal stå på bankkontoen din og ikke kundens. Når kundene betaler innen forfall, er det bra for likviditeten din, og dermed også for bedriftens kredittverdighet i banken og med tanke på å tiltrekke seg investorer. Hvis dere derimot har mange avsetninger til tap, senker det egenkapitalen.

En kredittforsikring er med på å sikre en stabil økonomi. Det sikrer likviditet til betalinger og er med på å skape verdi i bedriften i form av investeringer i nye kunder og nye markeder.

Frigjør likviditet og få flere muligheter

  • Høyere kredittverdighet og bedre lånebetingelser
  • Forbedret økonomisk stabilitet
  • Færre avsetninger
  • Bedre kontantstrøm og mindre usikkerhet

Som kredittforsikringsselskap vet vi hvor avgjørende det er for en bedrift å kjenne kundenes risiko. Du må vite hvilke kunder du trygt kan bygge opp et godt samarbeid med, og hvilke av kundene du må være ekstra oppmerksom på i forhold til kredittvilkår.

  • Kjenner du dine nåværende og kommende kunders kredittverdighet?
  • Reagerer du i tide på kunder som er på vei til å få betalingsproblemer?
  • Kjenner du den samlede kunderisikoen og bruker det som styringsverktøy?
Simplicity er forsikringen for deg som ønsker en praktisk og enkel kredittforsikring. Med Simplicity sparer du tid i håndtering av utestående fordringer, og du kan fokusere på det du er best til: å utvikle din bedrift.
Mer enn 4 av 5 transaksjoner som skjer daglig er basert på kredittbetingelser. Hvis en kunde ikke betaler, vil dine finansielle eiendeler være under press. Du har allerede kredittkontroll, men du trenger noe mer.
Allianz Trade for Multinationals er et dedikert verdensomspennende team som arbeider spesielt for internasjonale selskaper og tilbyr skreddersydd og fleksibel risikoløsning for global risikostyring.