Hvordan frigjør jeg kapital ved å redusere uønsket gjeld?

Det er en enkel kalkulering som mange bedrifter fremdeles sliter med: Forholdet mellom gjeld og kapital er en nøkkelindikator som dine investorer og långivere samt leverandører vil kontrollere. Denne indikasjonen vil påvirke den støtten de gir deg. Enhver handling som kan tas for å forbedre forholdet, vil åpne dører til bedre vilkår og mer frihet til å gjøre forretninger uten gnagende tvil.

Frigjøring av midler ved å justere forholdet fører til at vekststrategi og vekstplaner skyter fart takket være de nå tilgjengelige midlene. Nå kan du godta flere ordrer og gi bedre vilkår til kunden – dermed sikres din posisjon mot konkurrenter, eller bedriftens vekst akselererer. Så det er verdt å se på bedriften din for å utforske potensialet for å bruke tilgjengelige midler mer effektivt.

Forbedring av salgsmarginer og lønnsomhet er én strategi som gjør at forholdet forbedres. Forbedring av marginer gjør at du får mer kontanter i bedriften din, så lenge kundene fortsetter å betale innenfor samme tidsramme. Det kan være en utfordring å heve priser i markeder med mye konkurranse, så først kan du se på salgsblandingen: Kan salg av produkter med høyere marginer økes? Eller kan verdi på noen måte tilføyes for å øke marginene for alle produkter?

En vanlig metode som kan brukes for å justere forholdet, er å redusere lagernivåer. Det kan virke attraktivt å bygge opp beholdningen hvis antall ordrer øker, men reduksjonen i tilgjengelige ressurser utgjør en risiko. Det er bedre å se på mer effektive “i siste liten"-prosesser og heller redusere beholdningen.

En annen måte å frigjøre midler på er å administrere kundegjeld og betalingssykluser, og for noen bedrifter er dette det mest tilgjengelige alternativet. Stram inn på prosesser for kredittkontroll, slik at inntektsstrømmene økes. Reduser uønsket gjeld og samle inn betalinger raskere for å oppnå de økonomiske fordelene og muligens frigjøre tid brukt på administrering til viktige aktiviteter tilknyttet bedriftsvekst. Vi har utviklet SmartView for å hjelpe bedrifter med å holde oversikt over denne kritiske informasjonen.

Du er kanskje alene om å øke salg eller redusere beholdningen. Hva gjelder håndtering av kundegjeld har vi flere tiårs erfaring, masse nyttig informasjon og en rekke tjenester for å støtte og hjelpe din fremtidige bedrift.