Debitorstyring – hvor godt kjenner du kundene dine?

Debitorstyring – hvor godt kjenner du kundene dine?

Hvis du selger produkter og tjenester på kreditt, er det alltid en viss risiko for at betalingen uteblir. Derfor prøver alle bedrifter å redusere denne risikoen til et minimum. Dette forutsetter blant annet fortløpende kredittvurdering av kundene, innsikt i regnskapene deres og riktig kompetanse og kunnskap til å utarbeide optimale betalingsbetingelser.

Med andre ord trenger bedriften informasjon om debitorene sine for å oppnå god debitorstyring og forebygge risikoen for at kundene ikke betaler det de skylder.

Problemet er at det ikke skal så mange kunder til, før debitorstyring blir en tidkrevende oppgave. Heldigvis fins det verktøy som kan hjelpe bedriften med å hente inn informasjon om debitorene, slik at dere i stedet kan konsentrere dere om å dra nytte av denne informasjonen.

Med en kredittforsikring blir du bedre kjent med kundene

Du vet sikkert at en kredittforsikring beskytter bedriften mot store tap ved salg av varer eller tjenester på kreditt. Hvis en debitor får problemer med å betale innen fristen eller går konkurs, dekker kredittforsikringen tapet. Bedriften trenger ikke å sette av store beløp til dette, og dere slipper å bekymre dere for selv å havne i et økonomisk uføre på grunn av debitorens betalingsproblemer.

Med en kredittforsikring får bedriften samtidig god oversikt over aktivitetene og den økonomiske situasjonen til debitorene, noe som bidrar til effektiv debitorstyring.

Dere får kunnskaper om risikofaktorer hos kundene, og det blir lettere å identifisere kunder dere trygt kan bygge opp et godt samarbeid med, og dem som trenger litt tettere oppfølging.

Med kredittforsikring får bedriften

  •  oversikt over kredittverdigheten til eksisterende og fremtidige kunder
  • muligheten til å reagere i tide hvis en debitor er i ferd med å få betalingsproblemer
  • informasjon om den samlede kunderisikoen

Kredittforsikringen fungerer altså ikke bare som et sikkerhetsnett for utestående fordringer hos kunder, men også som et verktøy for å utvikle effektiv debitorstyring – enten kundene er lokale eller internasjonale.

Debitorstyring er viktig for kredittpolitikken

Kredittpolitikken til en bedrift skal beskrive i detalj hvordan bedriften forholder seg til kreditt, og på hvilke betingelser og til hvem den gir kreditt. Samtidig skal kredittpolitikken inneholde en plan for håndtering av debitorer. Dermed er debitorstyringen avhengig av en godt utarbeidet kredittpolitikk.

En tilstrekkelig detaljert kredittpolitikk sikrer en konsekvent prosess i forbindelse med debitorer, gjeld og innkreving. Det fører blant annet til at de samme opplysningene er tilgjengelige for samtlige, noe som kan være vanskelig å oppnå på egen hånd. Dette gjelder særlig bedrifter som har utenlandske kunder, siden de formelle kravene til innhenting av opplysninger og dokumentasjon varierer fra land til land.

Med en kredittforsikring blir de samme opplysningene innhentet for alle kunder, både lokalt og internasjonalt. Dermed blir det enklere å utarbeide og følge kredittpolitikken, og det blir også mindre tidkrevende å sikre god debitorstyring.

I tillegg omfatter kredittforsikringen en anbefalt kredittramme for hver enkelt kunde, som forsikringen automatisk dekker. Dette gjør forsikringen lett å administrere, selv for internasjonale virksomheter.

Du får altså ensartet informasjon om hver enkelt debitor og utviklingen i økonomien og aktivitetene deres. Det gjør det lettere å få god oversikt over hele porteføljen, slik at dere unngår unødvendig eller utilsiktet risiko.

Hvis en debitor likevel ikke klarer å betale gjelden sin eller går konkurs, sørger kredittforsikringen for at bedriften unngår store tap.

Kredittforsikringen bidrar altså til å redusere risikoen for tap til et minimum, og beskytter samtidig mot store tap hvis en av bedriftens debitorer havner i et økonomisk uføre.

Når bedriften har kontroll over kredittpolitikken og debitorstyringen, og samtidig får kompensasjon ved manglende betaling, får ledelsen ro og overskudd til å konsentrere seg om kjernevirksomheten.