Hva er kontantstrøm?
Slik beskytter du virksomhetens cash flow

April 2023
 

Cash is king. For små og mellomstore virksomheter har kontantbeholdningen alltid vært viktig, men virksomheter av alle størrelser rundt om verden ser mot en fremtid med større risiko. Derfor er det i dag viktigere enn noensinne å beskytte virksomhetens kontantstrøm, også kjent som dens cash flow eller betalingsstrøm.

I denne artikkelen kan du lese om hva kontantstrøm er, og hvorfor det er viktig å ha kontroll over den.

Du får også innblikk i hvordan du regner ut, forutser og forbedrer kontantstrømmen.

Til sist får du gode råd om hvordan du holder styr på kontantstrømmen, og hvordan du kan beskytte den, med for eksempel en kredittforsikring.

Hva er kontantstrøm?

Kontantstrøm er differansen mellom virksomhetens innbetalinger og utbetalinger i en bestemt tidsperiode. Den kan fungere som en rask indikator for endring i en virksomhets likviditet. Kontantstrøm kan for eksempel dreie seg om nedbetaling av langsiktig gjeld eller innbetaling fra en debitor.

Les også: Hva er likviditet, og hvordan kan kredittforsikring beskytte likviditeten i virksomheten din?
 

Hvorfor er det viktig å ha kontroll på kontantstrømmen?

Hver syvende mindre virksomhet betaler ikke sine ansatte i tide på grunn av problemer med kontantstrømmen. 34 prosent av små og mellomstore virksomheter er avhengige av kassekreditt for å dekke sene betalinger. Kun 58 prosent av alle fakturaer betales i tide.

Å ha en sunn kontantbeholdning er viktig for at enhver virksomhet skal kunne betale lønn og regninger, og for å kunne investere i vekst. Selv veldrevne virksomheter som drives med profitt, kan bli insolvente hvis kontantstrømmen forstyrres. Dette kan for eksempel skje hvis kunder ikke betaler fakturaer i tide.
 

Hvordan regner du ut virksomhetens kontantstrøm?

Dårlig kontantstrøm har ført til at mange virksomheter har måttet stenge, så dette er ikke noe som kan overlates til tilfeldighetene. Det er viktig at du har en god forståelse av hvor pengene dine kommer fra. Du må kunne regne ut virksomhetens kontantstrøm.

Når du skal regne ut kontantstrømmen, må du sammenligne hvor mange penger som kommer inn, med hvor mange penger som går ut. Så lenge det første tallet er større enn det andre, har du en positiv kontantstrøm.

Ved utregningen av virksomhetens kontantstrøm, må du velge en periode (for eksempel de tre siste månedene) og legge sammen omsetningen fra alle innbetalte fakturaer. Så trekker du fra virksomhetens utgifter (renter, lønnsutbetalinger og så videre) fra samme periode.
 

Hvordan kan du forutse virksomhetens kontantstrøm?

Det er ikke bare å kunne regne ut eksisterende kontantstrøm som er viktig for virksomhetens vekst, det er også viktig å kunne forutse den.

Å kunne forutse kontantstrøm er på mange måter det samme som å regne den ut – forskjellen er bare at du bruker estimater for å forutse kontantstrømmen for kommende uker eller måneder.

Velg en tidsperiode, for eksempel syv måneder frem i tid, og evaluer verdien av transaksjonene dine i denne perioden. Start med en salgsprognose og legg dette så sammen med andre inntekter som investeringer, salg av eiendeler og så videre. Legg deretter sammen utgifter som lønn, husleie, maskinvare og programvare.

Med disse to resultatene kan du forutse om du får en negativ eller positiv kontantstrøm fremover i tid.
 

Hvordan forbedrer du virksomhetens kontantstrøm?

Fra å implementere beste praksis til å identifisere faresignaler – her får du seks steg du kan følge for å forbedre kontantstrømmen og beskytte virksomheten din.

 1. God regnskapsføring
  Regnskapsføring er kanskje ikke det mest interessante man gjør, men god regnskapsføring er hjørnesteinen i en sunn forretningsvirksomhet. Sørg for å holde styr på inntekt og utgifter, så du har god oversikt over virksomhetens økonomiske situasjon. Da vil du oppdage faresignaler tidligere.
 2. Tidlige faresignaler
  Eksempler på faresignaler kan være kunder som ønsker å endre betalingsbetingelsene sine eller har endeløse unnskyldninger for betalingsforsinkelser.
 3. Kontantstrømanalyse og -prognose
  Hvis du samler dataene dine i en analyse og en prognose, får du mye bedre overblikk over muligheter og utfordringer.
 4. Månedlig evaluering
  Prognoser og analyser er imidlertid kun verdt noe hvis du lærer av dem. Bruk tid hver måned på å sammenligne prognosene dine med reelle tall, og iverksett nødvendige tiltak basert på resultatene.
 5. Fakturer hurtig og ta hånd om forsinkede betalinger
  Sørg for å sende faktura så raskt som mulig og følg opp når betalingsfristen nærmer seg. Hvis kunden overskrider betalingsfristen, hold dialogen og gjør det klart at du ikke aksepterer ubetalte fakturaer.
 6. Bruk programvare
  Finn et program som kan hjelpe deg med å holde god oversikt over kontantstrømmen.

 

Hvordan beskytter en kredittforsikring virksomhetens kontantstrøm?

Det finnes en lang rekke leverandører med ekspertise og tjenester som kan hjelpe med å beskytte virksomheten mot kredittrisiko og å sikre vekst. For eksempel kredittforsikring.

Kredittforsikring er en forsikringsløsning som beskytter virksomheten mot gjeld fra kunder som ikke betaler fakturaene sine. Fordi den gir garanti for dårlige betalere, gir den rom for vekst.

Den utvider virksomhetens finansielle muligheter ved å sikre utestående fordringer og gjør det mulig for eksportører å tilby romsligere vilkår i utenlandske markeder. Og; kredittforsikring er ikke kun for store virksomheter, men passer til virksomheter i alle størrelser.

Kredittforsikring er et verdifullt verktøy mot dårlige betalere. Den sikrer virksomheten din mot tap forårsaket av dårlig gjeld. Dette betyr at du kan stole på at hver faktura vil bli betalt.

Hvis en kunde går konkurs, vil du få godtgjørelse for verdien av varene og tjenestene du har levert. Slik bidrar en kredittforsikring til å ivareta kontantstrømmen i virksomheten din.