En debitorforsikring sikrer dit firma mod tab i tilfælde af, at en kunde ikke kan betale eller går konkurs. Derfor er en debitorforsikring en god idé at have for alle virksomheder, der tilbyder leverandørkredit.

Hvis du har hørt om en kreditforsikring eller en kundeforsikring, så er debitorforsikring i realiteten det samme.

Tilbyder dit firma kredit til leverandører, kan en kunde anskaffe sig nogle varer uden at skulle betale den pris, varerne koster, med det samme. På den måde kan kunden komme i gang med at producere sine varer og begynde at sælge dem, og derved skabe likviditet til at betale leverandøren.

Med kredit til samarbejdspartnere, bliver din virksomhed mere attraktiv for potentielle kunder, og det giver samtidig adgang til større kunder, som ofte kun accepterer køb på kredit.

Hør mere om kreditforsikring

Der er altså markante fordele ved at tilbyde leverandørkredit, men det indeholder samtidig en vis risiko for tab. For hvad sker der, hvis en debitor ikke kan betale sit udestående eller går konkurs?

En debitors problemer kan blive dine

Der er ingen garantier for, hvad der sker i perioden mellem du leverer varerne, og kunden skal betale for dem. Både lokale og globale begivenheder kan påvirke en debitors evne til at betale sine udeståender, og det kan betyde, du ikke får dine penge til tiden, eller slet ikke.

Ofte ender det med, at du betaler prisen for kundens dårlige økonomi og lider et tab. Det er en situation, der kan gå hårdt ud over en virksomheds finanser, hvis den ikke har tilpas likviditet til at bære det tab. Er der tale om én af dine store kunder, kan selve virksomhedens overlevelse være i fare.

Der findes imidlertid en løsning som sikrer, at det ikke går for hårdt ud over dig, hvis en debitor ikke kan betale prisen, og det er at tegne en debitorforsikring.

Hvad er debitorforsikring?

En debitorforsikring, kreditforsikring eller kundeforsikring, om du vil, reducerer væsentligt leverandørens tab i situationer, hvor debitoren ikke kan betale sit udestående for de varer eller services, der er leveret. Lige meget om der blot er tale om en periode, hvor kunden ikke kan betale eller, om kunden går konkurs, undgår leverandøren store tab med en debitorforsikring.

At tegne en debitorforsikring, kreditforsikring eller kundeforsikring betyder, at din virksomhed:

  • er beskyttet mod risikoen for at lide store tab.
  • får hjælp til at holde øje med kundernes eventuelle betalingsproblemer.
  • har en stabil likviditet, fordi der er spændt et sikkerhedsnet ud under kreditten.

Tilsammen giver det virksomhedens ledelse ro i maven, at der er styr på kreditforholdene, kundernes udeståender og kompensation ved manglende betaling.

Debitorforsikring forebygger tab

Det er selvfølgelig vigtigt og godt at sikre sin virksomhed mod tab, men det er endnu bedre, hvis du kan undgå situationen fuldstændig. Med en debitorforsikring, får du hjælp til at holde øje med dine kunders kreditrisiko.

Det betyder, at hvis en kundes økonomiske situation ændrer sig, får du direkte besked om det, så du har mulighed for at tage affære før, der viser sig et egentligt problem. Helt konkret vurderes hver kunde løbende på en skala fra 1-10, så du har et nemt overblik, og hvis vurderingen skifter, får du besked om det.

Der er en række faresignaler, som afslører, at en kunde er på vej i en uhensigtsmæssig økonomisk retning, hvor de f.eks. ikke kan betale deres udeståender eller ligefrem går konkurs.

Debitorforsikringen holder øje med disse signaler og reagerer på dine vegne, og hjælper dig desuden med at tilpasse kreditbetingelserne, så de matcher kundens økonomiske situation. På den måde sikre debitorforsikringen, at der bliver reageret før der opstår en situation, hvor du lider tab.

»Vi kender vores kunder«

Mange virksomheder sætter en stor ære i at kende deres kunder, og over tid opbygger leverandøren ofte et tillidsforhold til kunderne. Det er kun godt købmandskab.

Erfaringsmæssigt står de tilbagevendende kunder imidlertid for langt de fleste tab. Derfor er det vigtigt, du ikke stoler blindt på mavefornemmelsen, men får tjekket op på debitorernes kreditværdighed.

Kunden kan have samarbejdspartnere eksempelvis i andre dele af verden, hvor økonomien er mindre stabil, og hvor mindre bevægelser kan betyde, kunden ikke får afsat sine varer eller ikke får betaling for dem. Det kan starte en kædereaktion, som mindsker din debitors betalingsevne, hvilket bringer dine udeståender i fare.

En debitorforsikring giver dig både sikkerhed mod store tab og hjælper dig med at spotte, når en debitor er på vej i vanskeligheder.

Det handler ikke om kontrol eller mistillid, men om at bekræfte din tillid til kunden er velfunderet.

En debitorforsikring giver dig altså tryghed i hverdagen til at koncentrere dig om din forretning og de bedste muligheder for at yde kredit uden, at risikere store tab.