Der er altid en risiko for manglende betaling forbundet med at sælge produkter og tjenester på kredit. Derfor søger enhver virksomhed at minimere den risiko. Det kræver blandt andet løbende kreditvurdering af kunderne, indsigt i deres regnskaber samt de rette kompetencer og ‘know how’ til at opstille optimale betalingsbetingelser.

Med andre ord kræver det frem for alt viden om din virksomheds debitorer at sikre en god debitorstyring og minimere risikoen for, at kundernes udeståender ikke bliver betalt.

Problemet er, at der ikke skal mange kunder til at gøre debitorstyring til en tidskrævende opgave. Heldigvis findes der værktøjer, som kan hjælpe dig med at indhente viden om jeres debitorer, så du i stedet kan fokusere på at gøre brug af den viden.

Kend dine kunder med en kreditforsikring

Du kender sikkert til kreditforsikring, men i korte træk sikrer en kreditforsikring dit firma mod store tab, når du sælger dine varer eller tjenester på kredit. I tilfælde af at en debitor får problemer med at betale til tiden eller måske går konkurs, går kreditforsikringen ind og dækker tabet, så din virksomhed ikke behøver henstille store summer til formålet, eller frygte selv at komme i økonomisk uføre.

Med en kreditforsikring får du imidlertid samtidig et unikt indblik i dine debitorers aktiviteter og økonomiske situation, som du kan bruge til effektiv debitorstyring.

Du får kendskab til dine kunders risici, og det bliver nemmere at identificere de kunder, du med ro i sindet kan opbygge et godt samarbejde med, og du lærer også de kunder at kende, som kræver lidt mere overvågning.

Med kreditforsikring får du:

  • Indblik i dine nuværende og kommende kunders kreditværdighed
  • Mulighed for at reagere i tide, hvis en debitor er på vej ud i betalingsproblemer
  • Viden om den samlede kunderisiko

På den måde er kreditforsikringen ikke blot et sikkerhedsnet under din virksomheds økonomi i forbindelse med ubetalte udestående, den giver dig også værktøjer til at opbygge en effektiv debitorstyring, hvad enten dine kunder er lokale eller internationale.

Debitorstyring er vigtig for kreditpolitikken

En virksomheds kreditpolitik skal i detaljer beskrive, hvordan virksomheden forholder sig til at give kredit, under hvilke vilkår og til hvilke debitorer. Samtidig skal kreditpolitikken indeholde en plan for, hvordan en debitor skal håndteres. Dermed er debitorstyring afhængig af en velformuleret kreditpolitik.

En høj detaljegrad i kreditpolitikken sikrer en ensartet proces omkring debitorer, deres udeståender og inddrivelse. Det gør blandt andet, at de samme oplysninger, den samme viden, er tilgængelig for alle debitorer, og det kan være svært at sikre på egen hånd. Det gælder ikke mindst, hvis virksomheden også har internationale kunder, fordi de formelle krav til indhentning af oplysninger og dokumentation kan variere en del internationalt.

Med en kreditforsikring bliver de samme informationer indhentet på alle kunder, både lokalt og internationalt, og det gør det nemmere at formulere og efterleve kreditpolitikken og mindre tidskrævende at sikre en god debitorstyring.

Yderligere indeholder en kreditforsikring en anbefalet kreditramme til hver kunde, som automatisk er forsikret. På den måde er det enkelt at styre selv i en global virksomhed.

Du får altså et ensartet billede af hver enkelt debitor og udviklingen i deres økonomi samt aktiviteter. Det, at du får et ensartet billede, betyder, at du lettere kan danne dig et fornuftigt overblik over din samlede portefølje med ensartede billeder af hver debitor, og dermed undgå unødige eller utilsigtede risici.

Hvis uheldet alligevel er ude, og en debitor enten ikke kan betale sine udeståender eller går konkurs, sørger kreditforsikringen for, at din virksomhed undgår store tab.

Du får således hjælp til såvel at minimere virksomhedens risici og forebygge tab såvel som beskyttelse mod store tab, hvis uheldet rammer én af dine debitorer.

Når der er styr på kreditpolitikken og debitorstyringen, og virksomheden samtidig kan kompenseres for manglende betaling, skaber det ro på direktørgangen, og overskud til at fokusere kræfterne på forretningerne.