Eksport af varer til andre lande kan være en god kilde til vækst for virksomheder i form af nye eksportmarkeder og muligheder. I processen vil virksomhederne dog møde nye risici, som de ikke er stødt på før – specielt, når det kommer til at håndtere betalinger.


Med ordentlig styring kan du forstå, hvordan nye risici potentielt kan påvirke din forretning, og hvordan disse risici skal imødegås enten alene eller med hjælp fra tredjepart som f.eks. Allianz Trade.

Hvornår skal du have eksportforsikring?

Nogle eksport-risici kan håndteres ved at have de rette ansatte, at være opmærksom på kulturelle nuancer og lokale ressourcer, mens andre er store nok til at berettige eksportforsikring.

Når du skal beslutte dig for, om du skal anskaffe dig forsikring mod specifikke eksport-risici, er det vigtigt at vurdere hver risiko og sammenligne omkostningerne ved forsikringen med de potentielle fordele ved at være forsikret.

At være forsikret mod en specifik risiko giver ikke kun beskyttelse, men understøtter også den selvsikkerhed, der er nødvendig for at udvide din forretning.

Her er en række forsikringer, der kan hjælpe eksportører:

 • Eksportforsikring giver beskyttelse mod kunder, der ikke kan betale til tiden, og mod ubetalte fakturaer som følge af f.eks. politiske forandringer.
 • Forsikring mod politiske risici kan beskytte mod tab forårsaget af politiske begivenheder eller uroligheder.
 • Forsikring af transport og logistik kan dække tab forårsaget af problemer med at få produkter ud til kunderne i de importerende lande.

Ingen af de enkelte løsninger vil dække en virksomheds behov fuldstændigt. I stedet vil en kombination af risikohåndtering, risikoreduktion og forsikring mod specifikke risici skabe en løsning, der møder eksportørens behov.

Sådan reducerer du kreditrisikoen i dine eksportmarkeder

Eksport-risiko er ofte landespecifik. Nogle er indlysende, som f.eks. politisk ustabilitet, andre er ikke så indlysende. At identificere og forstå omfanget af risikoen i sine eksportmarkeder er et godt første skridt mod en stærk håndtering af eksport-risici.

OECD står bag de såkaldte  country risk classifications  , som er en generel vurdering af kreditrisikoen i eksportmarkeder og dermed en fin guide for eksportører.

Allianz Trade leverer også mere detaljerede country risk-rapporter, som eksportører kan bruge som hjælp til at planlægge og håndtere international handel.

Hvad er Country Risk Analysis?

En ’country risk rating’ måler risikoen for manglende betaling fra virksomheder i et givent land. Risikoen skyldes forhold eller begivenheder uden for virksomhedernes kontrol. Ved at kende risikoniveauet i et eksportmarked kan du bedre tage ordentlige beslutninger, når du handler internationalt.

Allianz Trade har lavet et kort over  kreditrisikoen i 241 lande, som du kan se lige her  . På samme side kan du også tilgå rapporter, der fokuserer på risiko i specifikke regioner.

Vurderingen af risiko i eksportmarkederne er baseret på to parametre:

●    Medium-term rating (Landets karakter)
●    Short-term rating (Landets risikoniveau)

Ved at se på disse to faktorer sammen kan Allianz Trade lave en model og et system til at vurdere landes risikoniveauer.

Risiko i Danmarks store eksportmarkeder

Med ’country risk analysis’ kan du således vurdere, hvor sikker eksport til f.eks. Tyskland, Sverige, Storbritannien eller EU-regionen er.

●    Eksport til Tyskland: Lav risiko
●    Eksport til Sverige: Lav risiko
●    Eksport til Storbritannien: Middel risiko
●    Eksport til EU: Lav risiko

En kreditforsikring sikrer din virksomhed mod tab

En kreditforsikring fra Allianz Trade sikrer dig mod tab, når du indleder samarbejder med virksomheder i nye markeder – for eksempel, når du eksporterer. Kreditforsikringen dækker som hovedregel tab, der skyldes manglende betaling fra debitor f.eks. som følge af en konkurs.

Med kreditforsikring får du mulighed for at øge omsætningen uden risiko. Du får frigjort ressourcer, når Allianz Trade kreditvurderer virksomheder for dig. Du får et langt bedre beslutningsgrundlag baseret på kvalificerede kreditvurderinger, og dermed langt mere realistiske forudsætninger for budgetlægning.

Men med kreditforsikring fra Allianz Trade får du faktisk hjælp til langt mere:
 

 • Globalt inkassonetværk:
  Vi tilbyder inkasso som en integreret del af kreditforsikringen. Vi hjælper dig med professionel erhvervsinkasso i over 90 lande gennem vores globale inkassonetværk.

 • Rådgivning i salg på kredit:
  Vi hjælper dig med at vurdere en potentiel kunde, allerede inden aftalen er indgået. Med udgangspunkt i kundens kreditværdighed kan du vurdere, om det økonomisk giver mening at indlede et samarbejde.

 • Overvågning af dine kunders kreditværdighed:
  Vi overvåger virksomheder aktive på markeder, der repræsenterer 92% af det globale BNP. Sker der ændringer i dine kunders situation, der kan have betydning for dig, advarer vi dig med det samme.

Syv gode råd: Sådan får du succes med eksport

For at få succes med din virksomheds eksport og håndtere risici i eksportmarkederne, har vi samlet syv gode råd til at få succes med eksport.

 

 1. Lav research på dit marked. Behøver din potentielle udenlandske kunde dine varer til en pris, der giver en fortjeneste? Hvem er konkurrenterne, og hvordan vil de reagere?
 2. Gennemfør en eksportstrategi. Se nærmere på dine evner. Spørg dig selv: Hvad vil min virksomhed vinde ved eksport?
 3. Lav en eksportplan. Definer, hvordan du vil træde ind på det udenlandske marked. Afsæt et passende budget til at dække startomkostningerne ved eksporten.
 4. Få styr på tolden. Kontakt Told & Skat og den danske ambassade i dit destinationsland, så du har helt styr på kravene. Sørg for, at din afrapportering er vandtæt.
 5. Bliv betalt til tiden. Arbejd på at sikre dig, at dit cash-flow forbliver på et sikkert niveau. Sørg også for at sikre dig tilstrækkelig kredit til dine fremtidige salg og tegn om nødvendigt en eksportforsikring, der kan sikre dig.
 6. Vælg dine distributionsmetoder. Overvej konsekvenserne af at sælge over lange afstande og på tværs af landegrænser.
 7. Transportér varerne effektivt. Vurder og vælg den mest effektive transportmetode, og undersøg om varerne er forsikret af enten dig eller importøren.

Eksportguide: Research dit eksportmarked

Det bliver langt sikrere at investere i eksportmarkeder, hvis du har researchet landene ordentligt på forhånd. Det kan Allianz Trade hjælpe dig med. Det globale kreditforsikringsselskab tilbyder eksportforsikring, der blandt hjælper dig med at vurdere potentielle partnere på forhånd og løbende. Allianz Trade tager også risikoen for manglende betaling på markeder, der kan være svære at gennemskue.

Har du selv lyst til at kigge lidt nærmere på, hvilke eksportmarkeder der er størst for f.eks. Danmark og hvad der bliver eksporteret mest af, så kan du starte din  research i vores internationale database Tradematch her .