Factoring eller kreditforsikring? Hvilken løsning er bedst til din virksomhed? Og hvad er forskellen på factoring og kreditforsikring?

Det kan måske være en udfordring at gennemskue, hvad der er den bedste løsning for din forretning, når du skal sikre dit cash flow.

Lad os derfor først se på, hvad factoring dækker over, inden vi dykker ned i, hvad forskellen på kreditforsikring og factoring er.

Hvad er factoring?

Factoring kan være en god mulighed for virksomheder, som ønsker at outsource den administrative håndtering af debitorbogholderiet og samtidig udnytte mulighederne for at benytte udeståender til likviditet.

Factoring betyder med andre ord, at man sælger ens tilgodehavende gæld til en tredjepart: et factoringselskab. Dette selskab overtager så arbejdet med at indkræve betalinger fra kunder.

En factoring-ordning betyder dog også, at der er et ekstra led, der skal have betaling for ydelsen. Det kan dog være pengene værd for nogle virksomheder, fordi factoringselskabet overtager opkrævning fra debitorer og eventuelt inkasso.

Factoringselskabet udbetaler typisk et forskud omkring 80% af debitorens skyldige beløb, så du får størstedelen af salgets værdi med det samme i stedet for at skulle vente i eksempelvis 30 dage. Det kan give din virksomhed mere likviditet.

Hvad er fakturakøb?

I stedet for at overlade hele debitorbogholderiet til et factoringselskab, kan virksomheden udvælge, hvilke fakturaer den ønsker, at samarbejdspartneren skal håndtere.

Dette kaldes at sælge faktura eller fakturasalg. Virksomheder, der køber faktura, kalder servicen for fakturakøb. På engelsk kaldes det for ”spot factoring” eller ”single invoice factoring”.

Ved fakturakøb sælger du dine fakturaer til en fast aftalt kurs, og du får pengene med det samme. Fakturakøb kan på den måde give virksomheder bedre nøgletal, mens likviditetsgraden stiger, og du forbedrer virksomhedens soliditetsgrad.

Fakturakøb kan være en god ide for virksomheder, hvor kunderne ønsker lange betalingsfrister, eller for virksomheder, der arbejder med projektsalg og store fakturabeløb, der belaster virksomhedens likviditet.

Forskellen mellem kreditforsikring og factoring

Kreditforsikring er et prisrigtigt alternativ til factoring. Kreditforsikring kan styrke både dit cash flow og din evne til at tage strategiske beslutninger for din virksomhed.

At forsikre dine debitorer gennem kreditforsikring:

  • Sørger for at din virksomhed er forbundet med dine kunder
  • Skaber bedre cash flow
  • Giver dig mulighed for at foretage forretning uden forstyrrelser og med godkendt kredit for dine kunder

Den største forskel mellem factoring og kreditforsikring er, at med factoring betales de udestående fakturaer direkte for at kunne optimere pengestrømmen. Med kreditforsikring betales de udestående fakturaer kun, når en debitor ikke kan betale på grund af insolvens.

På grund af den direkte betaling af de udestående fakturaer er factoring meget dyrere. Præmieomkostningerne ved kreditforsikring er lavere end omkostningerne ved factoring. Foruden forskellen i betaling og omkostninger er der nogle andre forskelle. En kreditforsikring tilbyder flere komponenter, f.eks. tjek af kreditværdighed og den løbende evaluering af debitorporteføljen.

Er factoring en god ide?

Factoring kan være en god ide, hvis din virksomhed har problemer med cash flow og har brug for at inddrive udeståender hurtigt. Factoring giver dig mulighed for at bruge likviditeten til fremtidige projekter, lønninger eller andre driftsomkostninger uden at skulle vente på, at fakturaerne bliver betalt.

Men selvom factoring kan være gavnlig på den korte bane, er der omkostninger på den lange bane, som man skal tage hensyn til. Gebyrerne svæver ofte mellem 1% og 5%, selv hvis fakturaen er fuldt betalt inden for 60-90 dage. Jo længere tid fakturaen ikke er betalt, jo højere gebyr.

Kreditforsikring mod factoring: et eksempel

Lad os tage et kig på et eksempel fra den virkelige verden på valget mellem kreditforsikring og factoring.

En virksomhed med en årlig salgsomsætning på 20 millioner kroner, der skal vælge mellem at købe en kreditforsikring eller sælge sin tilgodehavende gæld til et factoringselskab, vil opleve markante forskelle i pris.

Omkostninger ved factoring af tilgodehavender

Omkostningen forbundet med at sælge tilgodehavender for 20 millioner kroner til et factoringselskab er typisk én procent af det samlede beløb - i dette tilfælde altså 200.000 kroner.

Eksemplet på en normal factoring-aftale indeholder ikke risikodækning af misligholdte fakturaer. I tilfælde af en kundes manglende betaling vil du være forpligtet til at betale forskuddet fra factoringselskabet tilbage.

Hvis factoringselskabet tilbyder risikodækning, er prisen for servicen ofte yderligere én procent af værdien af tilgodehavenderne. Dette tilføjer yderligere 200.000 kroner til omkostningerne ved factoring og bringer de samlede omkostninger med risikodækning op på 400.000 kroner.

Omkostninger ved kreditforsikring

Kreditforsikring, der dækker 20 millioner kroner på tilgodehavender, kan konservativt sat koste mellem 0,25 % og 0,50 % af det forsikrede beløb. Altså, mellem 50.000 og 100.000 kroner. Det sikrer, at pengestrømmen forbliver uafbrudt; hvis fakturaen ikke betales, dækker kreditforsikringsselskabet tabet.

Hvilken løsning er bedst til din organisation?

Om factoring eller kreditforsikring er den bedste løsning for din virksomhed eller ej, afhænger af forretningsdriften og debitorerne. Hvis din virksomhed f.eks. har en kort betalingsfrist, er factoring mindre effektiv, men hvis virksomheden har en lang betalingsfrist, hvilket ofte er tilfældet i byggeindustrien, kan factoring være fornuftig.

Hvordan fungerer factoring?

Factoring kan benyttes fra det øjeblik, din virksomhed har leveret tjenester eller varer til en kunde og faktureret dem. Du kan så sælge din faktura til et factoringselskab. Sådan fungerer factoring:

  1. Du sælger fakturaen til et factoringselskab.
  2. Factoringselskabet finansierer din virksomhed med et forskud, der spænder fra 70 % til 90 % af fakturabeløbet.
  3. Når kunden betaler fakturaen, får din virksomhed den resterende saldo på fakturaen minus factoring-gebyret.
  4. Hvis kunden ikke betaler fakturaen, skal din virksomhed tilbagebetale den udbetalte saldo.