Kreditvurdering af en kunde har til formål at vurdere virksomhedens evne til at betale for de varer eller den service, din virksomhed gerne vil levere til selskabet.

Kreditvurdering af dine kunder indgår som en del af løsningen, når din virksomhed har en kreditforsikring hos os. På baggrund af kreditvurderingen tilbyder vi at forsikre dine handler med kunden, så du er sikker på at få betaling.

Med en kreditforsikring behøver du ikke selv kreditvurdere dine kunder. Vi omsætter kreditvurderingen til en forsikringsdækning, som du kan bruge som rettesnor for dit udestående hos kunden. På den måde bliver vores kreditvurdering til din sikkerhed.

 

Hvordan kreditvurderer vi virksomheder?

Vi foretager en grundig evaluering af selskabet, som er baseret på risikomodeller og analyser. Kreditvurderingen tager afsæt i den pågældende virksomheds økonomi – både historisk, fx i kraft af årsrapporter og kvartalsregnskaber, og fremadrettet fx med prognoser for både virksomheden og branchen. Vi evaluerer også ejerforholdene bag din erhvervskunde. Efter behov afholder vi også samtaler med kunden, hvis det giver et mere præcist billede af virksomheden.

Udover selve firmaets økonomiske situation tager vores kreditvurdering også højde for de makroøkonomiske forhold, landerisiko og politiske risici – og muligheder, der omgiver firmaet. Kreditvurderingen er derfor en omfattende økonomisk risikoanalyse af dine debitorer.

Udover vores økonomiske eksperters indsigter, så monitorerer vi over 40 millioner virksomheder på verdensplan. Det betyder, at hvis en af dine debitorer overskrider en betalingsfrist – uanset hvor i verden virksomheden ligger – så holder vi vores kunder opdateret på denne udvikling.

 

Det kan du bruge kreditvurderinger til


Er vores kreditvurdering det early-warning system, du har brug for? Svaret er ja, hvis du vil vide, hvilke erhvervskunder din virksomhed kan tabe penge på – og ikke mindst, hvilke kunder du trygt kan handle med.

Når din virksomhed leverer varer til en erhvervskunde, er det naturligvis vigtigt, at der betales for varerne som aftalt. Det samme gælder, når I udfører en service. De færreste virksomheder ville levere til nogen, de ikke forventer kan betale fakturaen, når den forfalder.

Men alligevel opstår restancer og ubetalte fakturaer, og de debitorer, der hidtil har været fuld tillid til, bliver nu dårlige betalere eller går ligefrem konkurs.

Var der noget, din virksomhed kunne have gjort anderledes for at sikre sit tilgodehavende? Her kommer automatisk kreditvurdering og forsikring af kunderne ind i billedet.

Hør mere om kreditforsikring?

Sådan kan en kreditvurdering foregå

Din virksomhed kan opleve forskellige situationer, hvor en kreditvurdering kan beskytte din virksomhed fra at løbe en risiko, som den taber penge på. Omvendt kan et kredittjek også vise, at din virksomhed sagtens kan levere til en erhvervskunde, som ellers ikke virkede solidt økonomisk funderet. Kreditvurderingen er altid tilknyttet en forsikring hos os. Det betyder, at kreditvurderingen ikke kun er vejledende men faktisk understøttes økonomisk. Hvis din debitor ikke betaler som aftalt, er din virksomheds tab dækket af forsikringen, og vi betaler erstatning til dig.

Som kreditforsikringskunde hos os skal dine nye kunder kredittjekkes, inden du handler med dem. Baseret på kreditvurderingen og samhandlens størrelse sættes en beløbsramme som du frit kan handle med kunden indenfor. Herfra overvåger vi kundens økonomi og giver besked, hvis der er ændringer, der påvirker jeres samhandel.  

Som det fremgår af eksemplerne nedenfor, kan kreditvurderingen af kunderne være en rigtig god investering.

En debitor, som historisk set har betalt til tiden, kan blive ramt af forskellige omstændigheder, som kræver mere forsigtighed fra dit selskabs side end normalt. Det sikrer vores overvågning, at din virksomhed opdager tidligt.

Vores evaluering opdateres løbende med informationer om selve erhvervskunden, dennes industri, landene det opererer i, og øvrige makroøkonomiske og politiske informationer. Sammenlagt giver de vores analytikere de bedste vilkår for at lave en korrekt evaluering af virksomhedens betalingsevne.

Det betyder både, at du tager dine forholdsregler med de mindre sikre kunder, men også at du kan byde ordren velkommen, hvis evalueringen overordnet giver grønt lys for samhandel.

Når du får kreditvurderet dine kunder, har du altid aktuel og præcis viden om ændringer i risikoprofilen på din kundeportefølje. Det styrker din virksomheds styring af portefølje, ordrer og betalinger. Ved at beskytte dit selskabs tilgodehavender, bliver din likviditet og fortjeneste mere sikker. Din virksomhed vil dermed fremstå stærkere for banker, finansieringsselskaber og investorer, når der opstår behov for finansiering.


Når din virksomhed vil opsøge nye muligheder for vækst på andre markeder, åbnes der samtidig op for større risici. Ved at få kreditvurderet dine potentielle kunder kan du minimere risikoen for tab og samtidig fokusere din virksomheds ressourcer på kreditværdige kunder på de nye markeder.

 

Nej, vores kreditvurderingsservice er global. Vi overvåger over 241 lande og over 40 millioner virksomheder. Vi har detaljeret indblik i erhvervskunder verden over og kan hjælpe dig med kreditvurdering og kreditforsikring over alt på kloden.
Første gang en kunde vil lægge en ordre hos din virksomhed, anmoder I om kreditvurdering af kunden i vores online system. Det er en enkel proces, hvor I kun skal indtaste få relevante informationer. Vi vender hurtigt tilbage med svar, om vi kan tilbyde forsikring af hele udeståendet med kunden, eller om vi anbefaler et mindre udestående, som vi kan dække.
Nej, I vælger altid selv, hvem I vil handle med. Vores kreditvurdering kommer med en vurdering af erhvervskundens betalingsevne, og deraf hvilket beløb vi kan forsikre kunden for. Hvis risikoen er høj, kan vi vælge at lave særlige krav ift. betalingsfrister. Vi kan også vurdere, at risikoen er for høj til, at vi kan dække ordren. I det tilfælde kan din virksomhed godt foretage leverancen alligevel – dog for egen risiko.
Når vi kreditvurderer dine kunder, sætter vi en ære i at vurdere præcist - naturligvis. Men af og til overhaler virkeligheden selv de bedste modeller og estimater. I det tilfælde at vores vurdering ikke var rigtig, dækker vi din virksomheds tab.

Vi ved alle i dag, at ting kan se utroligt lovende ud, men at noget uventet kan vende op og ned på tingene. Har du en kunde, som har et stærkt vækstpotentiale, kan en brancherelateret eller verdensomspændende krise vende op og ned på det hele på kort tid. Og det er ikke altid, at vores kreditvurdering fanger disse scenarier.

Vores modeller, værktøjer og eksperter kan desværre ikke forudse alt. Med andre ord - vores kreditvurderinger kan også slå fejl. Hvis det sker, har du som kreditforsikringskunde den tryghed, at dit tab kompenseres af forsikringen.
Når din virksomhed forsikrer sine ordrer hos os, er det relevant at vide, at vi har en solid økonomi bag os. Så hvis vi skal dække et tab for din virksomhed, så har vi selv en god kreditvurdering som garant for, at din virksomhed modtager forsikringssummen.

Vi er en del af Allianz, et af verdens største forsikringsselskaber med over 130.000 medarbejdere og den bedste rating blandt forsikringsselskaber fra Standard & Poor’s. Det er din sikkerhed for, at forsikringen slår til, når du har behov for den.